Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Rychlobruslení – Hlinsko

V pátek 6. 12. se konaly v Hlinsku závody v rychlobruslení. Naši školu reprezentovala naše největší naděje a to Eliška Fackenbergová. Eliška jednoznačně ovládla svoji kategorii a po zásluze obsadila 1. místo. Eliška také zajela nejrychlejší čas a to 1:05:00 a byla i rychlejší než kluci – hokejisté ve stejné věkové kategorii (1:10:00).

Eliška v rychlobruslení závodí za tým RK Skuteč a její nejoblíbenější tratí jsou 3 km. Jejím největším úspěchem je 1. místo v Evropě a 7. místo na světě na trati 3 km. A také 2. místo na světě na trati 1 km. Elišce přejeme mnoho úspěchů i v budoucnosti.

Přírodovědná Eko soutěž

Tři žákyně naší školy se zúčastnily Eko soutěže s přírodovědnou tématikou, kterou pořádala ZŠ Třemošnice. Dívky dostávaly zadání po internetu, po vypracování a konzultaci s paní učitelkou J. Novákovou posílaly své odpovědi zpět do ZŠ Třemošnice. Po závěrečném vyhodnocení dosáhly velkých úspěchů. V kategorii starších žáků zvítězila Nela Ducháčková z 8. třídy, Monika Malinová se umístila na pěkném 6. místě a Monika Štusáková z 8. třídy skončila na děleném 9. místě. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci.

Futsalový turnaj v Chrudimi

Dne 9. 12. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili turnaje v malé kopané. Ten se odehrál ve sportovní hale v Chrudimi. Z původně šesti přihlášených účastníků v turnaji nakonec zbyly pouze čtyři, protože další dvě školy se nedostavily. Našimi soupeři tedy byly ZŠ Smetanova Hlinsko a dva chrudimské týmy  ze ZŠ Bohemia a ZŠ U Stadionu. »

Soutěž technická tvořivost – Chotěboř

V pátek 15. 11. 2019 se žáci 9. a 8. třídy zúčastnili v Chotěboři na Odborném učilišti  SOU Chotěboř soutěže v odborných dovednostech. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a pracovali s různými materiály. Jedna skupina razila pamětní mince, druhá zapojovala el. obvody, třetí vyráběla krmítko ze dřeva, čtvrtá programovala robota Chepíka a pátá skupina měla za úkol vše dokumentovat a vytvořit z celého dne letáčky na jednotlivé výrobky a závěrečnou prezentaci v powerpointu. Vyhodnocení celé soutěže proběhne ve slavnostním duchu počátkem prosince v Havlíčkově Brodě.