Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

11. ročník soutěže v první pomoci v Hlinsku

V pátek 20. září 2019 se v Hlinsku uskutečnil 11. ročník soutěže v první pomoci.

Naše škola na této akci nesměla chybět. Zdravotnický kroužek se vydal hned se třemi družstvy. Žákyně 2. stupně zde opět dokazovaly praktické dovednosti z oblasti první pomoci, obvazové techniky, transportu, jak dovedou efektivně ošetřit zraněné a jak si poradí v krizové situaci.

V konkurenci 12 družstev se naše škola umístila na 1., 3. a 5. místě. »

TAJPR 2019, 9. třída

Táhneme za jeden provaz

Seminář 9. třídy

Žáci 9. třídy začali školní rok seminářem v Heřmanově Městci.

Ve středu jsme brzy ráno vyrazili do Heřmanova Městce a po ubytování jsme se rovnou pustili do práce. Ve dvojicích, čtveřicích a pak všichni společně jsme řešili úkoly s provázky a provazy. Po obědě jsme se vydali na procházku – prohlédli jsme si zámecký park a posilnili se výbornou zmrzlinou. Odpoledne nás čekala hra Scrabble – běhali jsme pro písmenka, z nich skládali slova a ty se pak snažili umístit na hrací plán. V dalších aktivitách jsme se přesvědčili, že vyhrát se dá i bez toho, abychom druhého porazili – vyhrajeme prostě všichni. Navečer nás čekal táborák, opékání vuřtů, kytary a písničky. Den jsme ukončili vyráběním masek při příjemné hudbě. »

Spolupráce 1. a 9. třída

V úterý 3. září 2019 se sešly obě třídy k vzájemnému seznámení. Všichni žáci dostali jeden obrázek pohádkového pexesa a podle toho vytvořili dvojice.

Nejprve si spolu popovídali o pohádce z pexesa, pak se navzájem představili, řekli si o sobě, kde bydlí, co je zajímá a co mají rádi. V kroužku potom prvňáčci představili své nové kamarády z 9. ročníku ostatním a řekli nám, co si o nich zapamatovali.

Následně jsme se vydali po škole, aby žáci 9. třídy představili prvňáčky celé škole. Začali jsme u pana ředitele a pana zástupce, pak jsme obešli všechny třídy a nakonec jsme se seznámili s paní hospodářkou a kuchařkami. Při té příležitosti měli prvňáčci možnost poznat celou školní budovu. »

Zahájení školního roku 2019/2020

Po prázdninách se na Vás všechny již těšíme a přinášíme Vám pár informací pro první týden školy. 

V pondělí 2. září se sejdeme v 8:00 hod., po seznámení s třídními učiteli končíme první vyučovací hodinou v 8:45 hod.

Ve čtvrtek 5. září nepůjde v celé Trhové Kamenici elektrický proud, proto bude uděleno ředitelské volno všem žákům naší školy.