Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Výlet 9. třída, Borová u Poličky

Ve dnech 19. a 20. 6. jsme se vydali na školní výlet do Borové u Poličky. Po ranním přesunu autobusem do Svratky nás čekala golfová akademie v místním golfovém klubu. Manažer klubu p. Kunc nám vysvětlil základy dlouhé hry a patování na greenu. Vítězem soutěže se stal V. Kudláček a jako odměnu si odnesl míček s logem klubu. Po občerstvení nás čekal pěší přesun do kempu v Borové. Po cestě jsme si prohlédli skalní útvar Rybenské Perníčky, zastavili se na pár skvělých nanuků v Pusté Rybné a zdolali horskou prémii na samoty Bukoviny. »

Výlet žáků 6. třídy

Dne 7. června 2 018 jsme vstávali dříve než obvykle, protože nás čekal první společný výlet, na který jsme se moc těšili. Cílem byla Kutná Hora. Sraz jsme měli v Hlinsku v 5,40 h před nádražím. Za 10 minut jsme již seděli ve vlaku, který nás pohodlně dovezl do Havlíčkova Brodu. Zde jsme přestoupili na rychlík a v 8,00h nás přivítala probouzející se Kutná Hora.

Menší procházkou jsme dorazili ke hřbitovnímu kostelu, v jehož horní části se nachází kaple a v dolní části je kostnice. Jak z názvu vyplývá, veškerá výzdoba je z pravých lidských kostí. Vše jsme si prohlíželi s trochu zatajeným dechem. Někteří z nás z úcty k mrtvým zapálili i několik svící.

»

Exkurze 8. třídy do Prahy

14. 6. 2018 jsme se vydali do našeho hlavního města na exkurzi do Poslanecké sněmovny, v rámci občanské výchovy. Využili jsme různé dopravní prostředky – autobus, rychlík, jezdící schody, metro, ale i pěší přesuny. Před samotnou návštěvou Poslanecké sněmovny jsme v jejím infocentru shlédli stručné video o historii i současnosti parlamentu. Po identifikaci osob, projití bezpečnostní zóny a kontrole osobních věcí jsme se dostali do budovy Thunovského paláce v Praze na Malé Straně. Probíhalo mimořádné zasedání, a tak jsme mohli shlédnout přímo jednání a projev některých poslanců. Každý poznal několik členů parlamentu známých z televizní obrazovky. Dalším programem bylo projít Královskou cestu, kterou procházeli slavnostní průvody panovníků před korunovací. Historické centrum se spoustou památek bylo nádherné, ale byla tu i spousta turistů. Jen pro příklad jsme viděli: Valdštejnskou zahradu, Pražský hrad, Karlův most a Vltavu, Staroměstský orloj, Týnský chrám a jiné.

Výlet 8. třídy do Žďáru nad Sázavou

V pátek 8. 6. 2018 vyrazila VIII. třída na výlet do Žďáru nad Sázavou. Jeli jsme se linkovými autobusy s přestupem ve Ždírci nad Doubravou. Po příjezdu do Žďáru jsme obhlédli zámek, jeho nádvoří i okolí. Po ránu bylo příjemné počasí, a tak jsme na Zelenou horu skoro vyběhli. Viděli jsme poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého, který patří mezi nejvýznamnější stavby architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Poté jsme navštívili Muzeum nové generace, kde nám pomocí interaktivní moderní technologie přiblížili historii zámku a cisterciánského kláštera. Pak jsme se přesunuli do rekreačního areálu Pilák, ve kterém se nachází symbolický hraniční kámen se sousoším lva a orlice. Tady si vyzkoušel každý něco jiného: minigolf, discgolf, lanové či balanční dráhy, víceúčelová hřiště, fitpark a další. A když jsme mysleli, že už se náš výlet blíží ke konci, tak jsme ještě obdivovali krásy okolních vesnic díky vyhlídkové autobusové jízdě.