Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Vánoční jarmark 2016

Ve čtvrtek 15. 12. se uskutečnil v místní sokolovně tradiční Vánoční jarmark spojený s vánoční besídkou naší školy. Jednotlivé třídy si připravi_dsc0182ly drobné výrobky na prodej, školní družina přispěla výbornými perníčky a všichni společně se snažili přispět svou troškou do předvánoční nálady. »

Technická tvořivost Chrudim

V úterý 8. 11. 2 016 se 12 žáků z 9. třídy naší školy vydalo do Chrudimi. Cílem této cesty p1000726byla střední průmyslová škola. Zde se totiž konala soutěž v technických dovednostech.

Pod vedení zkušeného mistra se chlapci a děvčata dali do práce. Za 2h měli vyrobit model jednoduchého vodního hamru. Na nic nečekali a hned začali měřit, řezat,brousit, ohýbat, začišťovat a spojovat. »