Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Informace k přijímacím zkouškám

Dobrý den, přikládáme informace z MŠMT v jaké podobě a termínech by měly probíhat přijímací zkoušky na střední školy po ukončení koronavirové pandemie.

002_Informace_k_novemu_zakonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání 

003_pz_casova_osa_FINAL

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

v návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne pouze formální část zápisu.

V souladu s doporučením ministra školství, mládeže a tělovýchovy zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Informace pro rodiče k postupu při podávání žádosti a zápisového lístku k základnímu vzdělávání:
»

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

již druhý týden pokračuje v naší škole výuka na dálku. Věřím, že vše se svými dětmi zvládáte. Vážíme si spolupráce s Vámi a zároveň chápeme, že je pro Vás tato situace náročná. Věřte však, že ani pro nás učitele není toto období jednoduché. Snažíme se zadávat práci žákům tak, aby ji zvládli bez pomoci rodičů, s pomocí učebnic a pracovních sešitů. Pokud narazíte na to, že je pro Vaše dítě zadávaná práce nepřiměřeně rozsáhlá, nezvládáte ji se svými dětmi nebo byste chtěli poradit, nebojte se obrátit na příslušné učitele s konkrétním problémem.

Škola je pro veřejnost uzavřena. Pokud budete potřebovat potvrzení o ošetřovném, nebo si vyzvednout učebnice, nebo pracovní sešity, atd. můžete tak učinit vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. Kdyby tyto termíny někomu nevyhovovaly, tak volejte na tel. 773 450 111 pro domluvení jiného termínu.

Podle informace ministra školství Roberta Plagy (ze dne 23. 3.) budou školy uzavřeny minimálně do poloviny května, to je výrazně déle, než jsme na začátku předpokládali. Proto je velmi důležité, aby naši žáci plnili zadávané úkoly, protože po návratu do školy se na toto učivo naváže.

Výuka v období mimořádného opatření

Vážení rodiče, k vzhledem k mimořádnému opatření vlády a zákazu přítomnosti žáků ve škole bude vzdělávání žáků probíhat v domácím prostředí.

Učivo žákům bude předáváno následujícím způsobem:

Pro žáky 1. stupně (3. třída i přes týdenní plány na stránkách www.zstk.cz) bude učivo zadáváno přes emaily zákonných zástupců. Vedení školy dává důvěru třídním učitelům 1. stupně. V případě dotazů kontaktujte přímo svého třídního učitele.

Pro žáky 2. stupně bude učivo zadáváno prostřednictvím týdenních plánů na stránkách školy. Učivo na týden od 16. 3. se objeví dnes, tedy 16. 3. Na každý další týden se učivo v týdenních plánech objeví vždy v pátek. Učivo zadávají vyučující daných předmětů.

Zodpovědnost za studium je na žácích a jejich zákonných zástupcích (rodičích). Po návratu do školy se na dané učivo naváže.

Dále můžete využít pro vzdělávání žáků i odkazy na našich webových stránkách.