Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Lyžařský výcvik a lyžařské závody

V týdnu od 12. 2. do 16. 2. jsme zorganizovali lyžařský výcvik pro žáky 4. a 7. třídy. Lyžování probíhalo na sjezdovce Ski klubu Hluboká u Trhové Kamenice a celkem se zúčastnilo 16 žáků z obou tříd. Již druhý den se všem podařilo úspěšně zdolat nástrahy vleku a od třetího dne všichni samostatně lyžovali. Počasí nám přálo a žáci si užili krásný týden plný sportování.

Měsíc únor byl bohatý také na lyžařské závody. Nejdříve uspořádal Mikroregion Hlinecko 10. ročník závodů škol na Hluboké. Ski klub Hlinsko pozval závodníky na sjezdovku do Hlinska. V obou závodech byli žáci naší školy velmi úspěšní a sklidili několik velmi pěkných umístění. »

Přírodovědná soutěž lesů ČR

Dne 31.1.2018 se vybrané žákyně ze 7. a 9. třídy ZŠ Trhová Kamenice zúčastnily místního kola přírodovědné mezinárodní soutěže (YPEF). Naši školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva ve složení Eva Odehnalová, Eliška Seifertová, Diana Holubová („Zálesáci“) a Karolína Kábelová, Kateřina Osmíková a Adriana Lupoměská („Puštíci“). »

Divadelní představení Vikingové

V pondělí 22. ledna žáci od 2. třídy naší základní školy navštívili v místní sokolovně představení s názvem VIKINGOVÉ. Program realizovala pardubická historická skupina PERNŠTEJNI, kterou známe z úspěšných akcí minulých let. Všichni se těšili a dva zarostlí chlapíci ani letos nezklamali. Celou hodinu udržovali žáky v napětí a nenásilně vychovávali a vzdělávali. Ke zdaru představení přispělo velké množství dobových rekvizit. Nejpůsobivější byla věrná kopie vikinské lodě, která zaplnila celé jeviště. »