Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Technická tvořivost Chrudim

V úterý 8. 11. 2 016 se 12 žáků z 9. třídy naší školy vydalo do Chrudimi. Cílem této cesty p1000726byla střední průmyslová škola. Zde se totiž konala soutěž v technických dovednostech.

Pod vedení zkušeného mistra se chlapci a děvčata dali do práce. Za 2h měli vyrobit model jednoduchého vodního hamru. Na nic nečekali a hned začali měřit, řezat,brousit, ohýbat, začišťovat a spojovat. »

Halloween v 1. třídě

Ve středu 2. 11. 2016 se po škole začali objevovat nejrůznější strašidelní tvorové. Ve vyučování se žáci dozvěděli, kde a proč se tento svátek slav_dsc0026í. Společně s 9. třídou  jsme vydlabali dýně, které k Halloweenu neodmyslitelně patří. Tento den se velmi vydařil a všem se moc líbil. Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii.

Ředitelské volno

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ  na den 18. 11. 2016 ředitelské volno z provozních důvodů.

Indiánský den v 1. třídě

Naši prvňáčci měli 24. 10. „Indiánský den“. Byl to den, kdy jsme se učili v _dsc0010českém jazyce písmenko I, i. Někteří žáci přišli v indiánském oblečení a kdo ne, měla v záloze družinka indiánské oblečení. Jak jim to slušelo, se můžete podívat v naší fotogalerii.

https://goo.gl/photos/5DxHLNZCSVfCfBi67