Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Recitační soutěž

Před jarními prázdninami se na naší ZŠ konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci od 2.do 9.třídy absolvovali nejprve kolo třídní a ti nejlepší z nich postoupili dál.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích ( 2. a 3.třída, 4. a 5.třída, 6. a 7.třída, 8. a 9.třída) a výkony recitátorů posuzovala tříčlenná porota.

Jak už to u takovýchto soutěží bývá, rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Všechny děti se snažily a celá soutěž byla velice příjemným zážitkem. »

Lyžařské závody – Mikroregion Hlinecko 2017

V pátek 10. 2. 2017 se za účasti škol z blízkého i vzdálenějšího okolí uskutečnily lyžařské závody Mikroregionu Hlinecko na sjezdovce v Hluboké. Našim žákům se velmi dařilo a sklidili jsme několik medailí. Výsledkové lisDSCN1150tiny přikládáme a každý ze žáků si může prohlédnout, jak v celkovém hodnocení dopadl. Sportu zdar!

1 – 3 dívky             1 – 3 chlapci

4 – 6 dívky             4 – 6 chlapci

7 – 9 dívky             7 – 9 chlapci

Námět na procvičování

Malý článek, který by měl posloužit Vám všem, kteří se chcete procvičit a zdokonalit v českém jazyku. Může posloužit i jako námět na domácí procvičování pro rodiče a jejich potomky. Doba nám Pcpokročila, a proto můžeme pravopisné jevy procvičovat i na internetových stránkách. Jednu takovou najdete na adrese

https://www.umimecesky.cz

Kromě zmiňované češtiny můžete na těchto stránkách (vpravo dole) vyzkoušet také matematiku, přírodopis a zeměpis. Přeji všem příjemnou zábavu.