Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Rodičovské schůzky

Ve středu 10. 4. 2019 se od 15 hod. uskuteční třídní rodičovské schůzky. Na programu bude prospěch a chování za 3. čtvrtletí. Těšíme se na Vaši účast. »

Výtvarná soutěž

V únoru se naši nejmenší zúčastnili výtvarné soutěže Světový den vody. Tématem letošního roku byla „Voda pro všechny“, a proto si pokládali otázky o dostupnosti a udržitelném hospodaření s vodou na naší planetě.

Nejlépe si vedly Barunka Špačková a Natálka Trávníčková, které dostaly pěkné pamětní listy a drobné ceny. Také děkujeme paní učitelce Hance Slavíčkové, která naše žáky do soutěže přihlásila.

Soutěž mladých chemiků

I letos se žáci 9. třídy naší základní školy zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika.“ Regionální kolo probíhalo na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Prověřování teoretických znalostí trvalo celé čtyři dny. Po důkladné přípravě náš tým vyrazil do Pardubic 11. prosince 2 018 ve složení: Pavla Malinová, Vlaďka Hrdá a Šimon Sedlák. Další týden přišla zpráva, že naše družstvo podalo nadprůměrné až vynikající výsledky. To potěšilo. Z 6 000 soutěžících bylo vybráno 30 nejlepších. Následující den byla zaslána hodnotící tabulka, ze které jsme se dozvěděli, že Pavla Malinová je na 15. místě. Radost tedy veliká! Šimonu Sedlákovi chyběly do postupu pouhé dva body. Pavlu čekala další část soutěže. Tentokrát šlo o praktické činnosti v laboratoři. Co se dalo, bylo vyzkoušeno v naší improvizované laboratoři. Opravdová realizace byla provedena 17. ledna 2 019 opět na SPŠCH Pardubice. Od tohoto data jsme netrpělivě čekali na výsledky. Ty jsme se dozvěděli na slavnostním vyhlášení 20. března 2 019 v ABC klubu v Pardubicích. PAVLA MALINOVÁ se umístila z 6 000 soutěžících na vynikajícím 9. místě. Pavla si zaslouží velkou gratulaci za prokázané vědomosti a znalosti a také poděkování za vzorné reprezentování naší školy.

Mgr. Eva Gábrlová, vyučující chemie

Lyžařské závody

Dne 28. 2. 2019 uspořádala naše škola ve spolupráci s lyžařským areálem v Hluboké závod ve slalomu. Závod se uskutečnil za krásného slunečného počasí. Noční mrazík připravil kvalitní tvrdou sjezdovku, a tak mohli být závodníci i pořadatelé spokojeni. Pro nejlepší lyžaře byly připraveny diplomy a medaile. O ty se utkalo celkem 44 účastníků z naší školy. Škoda jen, že v kategorii dívek z 1. – 3.  třídy se našla pouze jediná účastnice. O vítězce tak nebylo žádných pochyb.

A jak tedy závod dopadl? »