Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Exkurze Škoda Mladá Boleslav

Na čtvrtek 1. listopadu 2 018 jsme se moc těšili, protože nás čekala cesta do Mladé Boleslavi. V 7,30h jsme nasedli do autobusu a za necelé tři hodiny jsme byli na místě. Nejprve jsme měli v programu zhlédnutí muzea. Přivítala nás sympatická průvodkyně. Po představení jsme dostali sluchátka s vlastním zesilovačem zvuku, takže jsme slyšeli každé její slovo. Stručně a srozumitelně nám vyložila historii založení továrny Laurin a Klement. Také nám dávala během celého výkladu zajímavé otázky a úkoly. Se zájmem jsme si prohlédli první jízdní kola a motocykly. Nejvíce nás ale upoutaly automobily. »

Divadlo Romantismus není jen romantika

V pondělí 22. října se žáci II. stupně naší základní školy zúčastnili divadelního představení na téma „Romantismus není jen romantika.“ Organizátorem bylo Divadélko Hradec Králové, jehož dva herci se snažili žákům dané téma co nejsrozumitelněji přiblížit různými jednoduchými výrazovými prostředky. Slovní projev vtipně obsahoval hovorová slovíčka dnešní mládeže. Dobové kostýmy a rekvizity zase působivě navozovaly atmosféru ukázek z děl autorů romantismu. »

X. ročník soutěže v první pomoci v Hlinsku

V pátek 21.9.2018 se vybraní členové zdravotnického kroužku již tradičně zúčastnili soutěže v první pomoci v Hlinsku. Tuto soutěž opět pořádal Junák Hlinsko ve spolupráci s FARG Havlíčkův Brod.

Hlídky na čtyřech stanovištích dokazovaly své znalosti a hlavně praktické dovednosti z oblasti první pomoci a obvazové techniky. Soutěžící zde tedy ošetřovali například bezvědomí se zástavou dechu, hyperventilaci, tepenné krvácení, popáleniny, zlomenou ruku. »