Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Seznam sešitů pro žáky 2. stupně

Dobrý den, přinášíme aktualizovaný seznam sešitů pro žáky 2. stupně, pro 1. stupeň zajišťují sešity třídní učitelé.

Seznam 8. třída

Seznam 7. třída

Seznam 6. třída

Seznam 9. třída

 

 

Pěkné prázdniny

Krásné a pohodové prázdniny přejeme všem našim žákům a jejich rodičům. Těšíme se na Vás v novém školním roce, který začne 1. 9. 2016.

Výlet – 8. třída

Dne 14. 6. jsme se sešli v 6,10h na autobusové zastávce v Trhové Kamenici. Moc jsme se těšili, protože nás čekal dvoudenní výlet. Za 10 minut přijel dálkový autobus. Pohodlně jsme jeli asi tři a půl hodiny. V Humpolci bylaP1000650

přestávka na toaletu a občerstvení.Když jsme dorazili do Třeboně, hned jsme se vydali ubytovat. Střechu nad hlavou nám poskytl internát SOŠ rybářské. Po vybalení a krátkém odpočinku jsme si šli prohlédnout odborné učebny. Provázel nás zástupce ředitele školy. Nejvíce se nám líbili místnosti s nejmodernější technikou.

Ve 13h jsme již stáli před třeboňským zámkem. Museli jsme uznat, že zástupci rodu Schwarzenberků si opravdu užívali přepychu, i když problémy se jim také nevyhýbaly. Prohlídka zámku se nám líbila. Také jsme si doplnili některé poznatky z hodin dějepisu. »