Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Soutěž – podpora technických dovedností žáků

Ve čtvrtek 16. 11. se naši deváťáci zúčastnili soutěže pořádané středním odborným učilištěm Chotěboř –  pracoviště Hlinsko pod názvem „Podpora technických dovedností žáků“.

Soutěž byla zaměřena na manuální praktické dovednosti, obecné teoretické znalosti a práci s počítačem v těchto oblastech:

a) strojírenství – ruční zpracování kovů, soutěžní výrobek, test znalostí

b) dřevozpracující – ruční zpracování dřeva, soutěžní výrobek, test znalostí

c) elektrotechnika – zapojení a oživení jednoduchého elektronického obvodu, test znalostí

d) ekonomika, trh práce, marketing, prezentace – ekonomické vyhodnocení jednotlivých výrobků a jejich prezentace, zhotovení reportáže ze soutěžního dne ve formě prezentace.

 Jak soutěž probíhala a jak se naši deváťáci činili si můžete prohlédnout v přiložené prezentaci.

Soutěž_Chotěboř_02