Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Pasování prvňáčků na čtenáře

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo, v úterý 27. 6. 2017 v místní knihovně TK. Letos knihovna přivítala 18 žáků. V knihovně nás přivítala paní knihovnice Věra Pilná, která nám ukázala prostory knihovny. Od paní starostky Ing. Ivy Dostálové jako dárek dostaly svůj první čtenářský průkaz. Chlapci a děvčata byli ošerpováni, dostali královský dekret se čtenářským slibem a dále obdrželi knížku od Arnolda Lobela Kvak a Žbluňk, kterou si určitě se zájmem přečtou. Děkujeme paní Věře Pilné, paní starostce Ing. Ivě Dostálové, paní PharmDr. Jitce Mičulkové, paní Ivě Dudychové a panu Ing. Josefu Janotkovi za uspořádání krásného slavnostního ceremoniálu.

Soutěž v poznávání rostlin, živočichů – Hlinsko

Dne 9.6.2016 se žákyně z 6. – 8. třídy, D. Holubová, A. Lupoměská, K. Osmíková, D. Vodrážková, S. Břeňová, V. Hrdá, A. Janiková, P. Malinová, L. Zárubová a E. Odehnalová, opět zúčastnili soutěže v poznávání rostlin, živočichů, nerostů a hornin na ZŠ Smetanova v Hlinsku. Konkurence byla veliká, a proto nás těší výsledek Pavly Malinové (10. místo), Adriany Lupoměské (17.) a Vladimíry Hrdé (20.). Holky zažily atmosféru soutěže a bylo vidět, že si dopoledne užily, včetně malého občerstvení, na kterém jsme se společně zastavily. Všem gratuluji a chválím je za jejich chování!

L. Drahošová

Oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků – Chrudim

Ve středu 24. 5. 2017 se členové zdravotnického kroužku opět vydali na soutěž Hlídek mladých zdravotníků v Chrudimi.

Zde dokazovali na 5 stanovištích své praktické dovednosti z oblasti obvazové techniky, transportování a hlavně první pomoci. Ošetřovali zraněné s cizím tělesem v ráně, pobodání od vos, vyvrtnutý kotník, popáleniny, zlomenou ruku, tonutí – bezvědomí se zástavou dechu, masivní krvácení a epileptický záchvat. »