Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Exkurze do Prahy, 8. třída

  1. listopadu 2 019 jsme se podle plánu vypravili navštívit naše hlavní město. Během dne jsme vystřídali několik dopravních prostředků, které nás bezpečně dovezly na místo určení. Nejdříve jsme v dopoledních hodinách procházeli historickým centrem Prahy a vstřebávali vůni velkoměsta. Na každém důležitém místě nám paní učitelka sdělila základní informace, které jsme si uložili do paměti i po pravopisné stránce. Až budeme psát diktát, určitě velká písmena budou bez chyb. Po dvouhodinové procházce jsme se museli posilnit výborným obědem na Václavském náměstí. Pak jsme sestoupili do metra a za 20 minut už jsme viděli budovy České televize na Kavčích horách.

»

Spolupráce 1. a 9. třídy

Ve čtvrtek 31. října se sešli žáci 1. a 9. třídy, aby si společně připomněli oslavy Halloweenu dlabáním dýní. Prvňáci deváťákům na uvítanou připravili překvapení – schovali se. Poté, co si je jejich starší kamarádi našli, ujistili se o tom, že si o sobě pamatují základní informace – jak se kdo jmenuje a co ho baví.

Nejprve žáci deváté třídy seznámili prvňáčky s Legendou o lotru Jackovi a povídali jsme si o tom, jak probíhají oslavy Halloweenu v Americe a jak u nás. Potom se prvňáčci pochlubili, co se za dva uplynulé měsíce naučili ve čtení a počítaní a deváťáci je odměnili potleskem. »

Rodičovské schůzky

Ve středu 13. 11. se uskuteční schůzky rodičů s učiteli školy od 15:00 hod.

Přijďte se informovat o prospěchu a chování Vašich dětí.

Vedení školy.

 

Stávka

Vážení rodiče,

ve středu 6. 11. 2019 bude v naší škole probíhat běžná výuka.

Ke stávce vyhlášené na tento den se nepřipojíme.

Radek Nejedlý

ředitel školy