Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Oblastní kolo HMZ Chrudim

V pondělí 16. 5. 2016 se členové zdravotnického kroužku opět vydali na soutěž Hlídek mladých zdravotníků v Chrudimi.

Zde dokazovali na 5 stanovištích své praktické dovednosti z oblasti obvP1120412azové techniky, transportování a první pomoci zraněných.  Ošetřovali tedy zraněné s cizím tělesem v ráně, úraz břicha, vyvrtnutý kotník, odřené ruce, úraz hlavy, bezvědomí a bezvědomí se zástavou dechu. Naše škola měla zastoupení ve dvou kategoriích. »

Zprávičky ze školní družiny

Přijela k nám pouť. K velké radosti dětí se už od pondělí začaly objevovat kolotoče, maringotky a vše co k pouti patří. Tak jako každý rok se všichni těšili na pátek, kdy půjdeme zkusit, zda nám už nějaké kolotoče pustí. Řetízkový kolotoč se už neobjevil, ovšem autodráha a horská dráha lákaly snad ještě víc. SIMG_20160506_131604počítali jsme ušetřené penízky z jarmarku, pan ředitel nám věnoval další volňásky a hurá na náměstí. Dvakrát jízda na autodráze, dvakrát lanová dráha a vida, i na nanučka zbylo. Vždyť jsme se těšili celý rok. »