Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Čerti ve škole

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 do školy vtrhli čerti. Řinčeli řetězy, zvonili zvonci, dělali pekelný rámus. Naštěstí tu byl i Svatý Mikuláš a andělé. Mikuláš měl autoritu – rychle čerty srovnal do latě. A pak pochválil hodné děti a pokáral hříšníky. Děti v každé třídě Mikuláši, andělům a čertům svatosvatě slíbily, že už nikdy, nikdy, nikdy nebudou zlobit. A zazpívaly písničku nebo řekly básničku. Andělé je za to odměnili perníkem a mandarinkou. Prvňáčci dostali od Mikuláše také svoje první psací pera. Pak se děti většinou osmělily a odvážlivci pohladili čertovské kožichy, potřásli si s čerty rukama a nechali se s nimi vyfotit. Prvňáčci dokonce zjistili, že čerty a čertice vlastně znají a že to jsou jejich kamarádi. »

Exkurze do Prahy, 8. třída

  1. listopadu 2 019 jsme se podle plánu vypravili navštívit naše hlavní město. Během dne jsme vystřídali několik dopravních prostředků, které nás bezpečně dovezly na místo určení. Nejdříve jsme v dopoledních hodinách procházeli historickým centrem Prahy a vstřebávali vůni velkoměsta. Na každém důležitém místě nám paní učitelka sdělila základní informace, které jsme si uložili do paměti i po pravopisné stránce. Až budeme psát diktát, určitě velká písmena budou bez chyb. Po dvouhodinové procházce jsme se museli posilnit výborným obědem na Václavském náměstí. Pak jsme sestoupili do metra a za 20 minut už jsme viděli budovy České televize na Kavčích horách.

»

Spolupráce 1. a 9. třídy

Ve čtvrtek 31. října se sešli žáci 1. a 9. třídy, aby si společně připomněli oslavy Halloweenu dlabáním dýní. Prvňáci deváťákům na uvítanou připravili překvapení – schovali se. Poté, co si je jejich starší kamarádi našli, ujistili se o tom, že si o sobě pamatují základní informace – jak se kdo jmenuje a co ho baví.

Nejprve žáci deváté třídy seznámili prvňáčky s Legendou o lotru Jackovi a povídali jsme si o tom, jak probíhají oslavy Halloweenu v Americe a jak u nás. Potom se prvňáčci pochlubili, co se za dva uplynulé měsíce naučili ve čtení a počítaní a deváťáci je odměnili potleskem. »