Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Lyžařské závody – Mikroregion Hlinecko 2017

V pátek 10. 2. 2017 se za účasti škol z blízkého i vzdálenějšího okolí uskutečnily lyžařské závody Mikroregionu Hlinecko na sjezdovce v Hluboké. Našim žákům se velmi dařilo a sklidili jsme několik medailí. Výsledkové lisDSCN1150tiny přikládáme a každý ze žáků si může prohlédnout, jak v celkovém hodnocení dopadl. Sportu zdar!

1 – 3 dívky             1 – 3 chlapci

4 – 6 dívky             4 – 6 chlapci

7 – 9 dívky             7 – 9 chlapci

Námět na procvičování

Malý článek, který by měl posloužit Vám všem, kteří se chcete procvičit a zdokonalit v českém jazyku. Může posloužit i jako námět na domácí procvičování pro rodiče a jejich potomky. Doba nám Pcpokročila, a proto můžeme pravopisné jevy procvičovat i na internetových stránkách. Jednu takovou najdete na adrese

https://www.umimecesky.cz

Kromě zmiňované češtiny můžete na těchto stránkách (vpravo dole) vyzkoušet také matematiku, přírodopis a zeměpis. Přeji všem příjemnou zábavu.

Lyžařský výcvik

Ve dnech 16. 1. – 20. 1. 2017 absolvovali žáci 4. a 7. třídy lyžařský výcvik. Lyžování DSCN1157probíhalo na sjezdovce ve Ski areálu Hluboká. Výcviku se účastnilo 18 žáků, všichni úspěšně zvládli základní lyžařské dovednosti. Počasí se vydařilo, i přestože vládly velké mrazy, žáci se na kvalitně upravené sjezdovce velmi snažili. Na závěr lyžařského výcviku se uskutečnil závod ve slalomu. Chtěli bychom poděkovat za odvoz na sjezdovku panu Häuslerovi st., který každý den řídil hasičskou dodávku a obětavým rodičům žáků, kteří nám s dopravou také vypomohli. »