Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Fotografování žáků naší školy

V úterý  4. 6. 2019 proběhne na naší škole fotografování jednotlivých tříd a žáků, původní termín byl zrušen z důvodu postupu zdravotnického kroužku na oblastní finále, které hostí Svitavy.

Mladý zahrádkář

Dne 15.5.2019 se dívky z osmé a deváté třídy (D. Holubová, A. Lupoměská, K. Osmíková, D. Vodrážková, S. Břeňová a P. Malinová) zúčastnily soutěže „Mladý zahrádkář“ v DDM v Hlinsku. Nejprve vypracovaly test ze základů botaniky, ovocnářství, zelinářství, květinářství, ochrany přírody, péče o životní prostředí a zdravovědy. Poté poznávaly 60 čerstvě nasbíraných rostlin, které právě kvetou. Nejlepší umístění získala Pavla Malinová, která ve starší kategorii z 24 soutěžících skončila, stejně jako v loňském roce, na vynikajícím čtvrtém místě. Jelikož se jednalo o soutěž zahrádkářskou, každý dostal květinu včetně drobných dárků.

Mgr. Lenka Drahošová

Staré pověsti české – divadlo

Dne 16. 4. 2019 navštívili žáci naší školy vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni. Námětem letošního představení byly Staré pověsti české. Představení bylo zaměřeno na látku, se kterou se žáci seznamují již na prvním stupni, a která je provází i stupněm druhým. Připomněli jsme si zábavnou formou, jak praotec Čech vystoupil na horu Říp, vládu kněžny Libuše i její věštecké nadání a jiné události, provázející počátek vzniku českého národa. Představení bylo jako vždy pojato vtipně a s mírnou nadsázkou, takže jsme se nejen poučili, ale také pobavili a již se těšíme, co si pro nás Pernštejni připraví příští rok.