Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Zprávičky ze školní družiny

Zima je tu a s ní přicházejí oblíbené radovánky. Na sníh se děti těšily a nemohly se ho nabažit. Boby, sáně, snowboardy se provětraly a děti rovněž. Těšíme se, že bude sněhu dostatek i po Novém roce.

Družina měla opět svůj stánek na tradičním vánočním jarmarku. Perníčky, svícny šly na odbyt, stejně tak levandulová koupelová sůl a pečený čaj. Perníčky, pečlivě ozdobené dětmi, se letos pekly z šesti kilo mouky a opět to nestačilo pro všechny natěšené zájemce. Odměnou za vynaložené úsilí nám bude návštěva trhovokamenické pouti, mlsání zmrzlinek atd. ,atd…

Mikuláš a čerti ve škole

Ve středu 5. prosince naši školu navštívili čerti a s nimi Mikuláš a anděl. Na zlobivé děti si přišlo posvítit deset čertů a pro ty hodné tu byl anděl s plným košíkem ovoce a perníků.

Mikuláš děti upozornil na jejich hříchy, a když děti přeříkaly básničky a zazpívaly písničku, dostaly sladkou odměnu. Některé děti se bály, ale nakonec to statečně zvládly. Domů děti odcházely s černě zmalovanými obličeji a se spoustou nových zážitků.

Všichni jsme si tento den užili a těšíme se na další čertovskou návštěvu.

Vánoční jarmark

Školní jarmark se konal čtvrtek 13.12.2018 v Trhové Kamenici v Sokolovně.

Účast byla velká a lidé stále přicházeli. Všechna místa byla obsazená. Rodiče, prarodiče a další příbuzní se přijeli pobavit a podívat na vystoupení žáků ze základní školy.

Výrobky byly krásné a originální, a proto se jich prodalo mnoho. Obsluha se skládala z žáků deváté třídy a učitelů. Na zákazníky byli velice příjemní.

Všechna vystoupení žáků prvního i druhého stupně diváky velmi pobavila a naladila vánoční atmosféru. Letošní prvňáčci své první vystoupení zvládli zcela úspěšně. Všichni diváci si jarmark užili a chválili ho.

Soutěž v technických dovednostech SPŠS Chrudim

V úterý 27.11.2018 se žáci 9. třídy zúčastnili motivační soutěže v technických dovednostech na Střední průmyslové škole v Chrudimi. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Každý měl za úkol sestrojit model hamru, u našich žáků známý jako „klepátko“. Práce se jim dařila a po dvou hodinách měl každý svoje dílo hotové. Nejlepší výrobek bude vyhodnocen a oceněn během prosince.

Zároveň žáci dostali informace o nabídce učebních oborů, které mají možnost na výše uvedené škole studovat. »