Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Přírodovědná soutěž lesů ČR

Dne 31.1.2018 se vybrané žákyně ze 7. a 9. třídy ZŠ Trhová Kamenice zúčastnily místního kola přírodovědné mezinárodní soutěže (YPEF). Naši školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva ve složení Eva Odehnalová, Eliška Seifertová, Diana Holubová („Zálesáci“) a Karolína Kábelová, Kateřina Osmíková a Adriana Lupoměská („Puštíci“). »

Divadelní představení Vikingové

V pondělí 22. ledna žáci od 2. třídy naší základní školy navštívili v místní sokolovně představení s názvem VIKINGOVÉ. Program realizovala pardubická historická skupina PERNŠTEJNI, kterou známe z úspěšných akcí minulých let. Všichni se těšili a dva zarostlí chlapíci ani letos nezklamali. Celou hodinu udržovali žáky v napětí a nenásilně vychovávali a vzdělávali. Ke zdaru představení přispělo velké množství dobových rekvizit. Nejpůsobivější byla věrná kopie vikinské lodě, která zaplnila celé jeviště. »

Velmi znepokojivá a smutná zpráva

Již počátkem školního roku jsme Vás informovali o partičce „mladých“ vandalů, kteří nám během prázdnin poškozovali nové vybavení školního pozemku. Jednalo se konkrétně o pergolu a její vybavení a herní prvky. Školu se snažíme vybavovat novými věcmi nejenom zevnitř, ale i zvenku. Vše stojí spoustu námahy, času a peněz a o to víc mě mrzí, že se najde někdo, kdo nám vše opakovaně poškozuje.

Vše vyvrcholilo tento víkend, kdy někdo poškodil fasádu naší školy. Ve fasádě byla zapíchnuta lahev od alkoholu. Další lahve od alkoholu byly na fasádu školy házeny a rozbily se při dopadu na zem. Vůbec nechápu, co za člověka se touto činností může bavit!!!

Kam až tohle může zajít? Raději nechci domýšlet…

Zamyšlení je jasné. Kam společnost mladých lidí spěje? Rodiče by se měli více zajímat o tom, jak tráví svůj volný čas jejich děti.

Závěrem je nutno říci, že vše jsme předali k šetření Policii České republiky a pokud se oprava vyšplhá nad částku přesahující 5 000,- Kč, bude se již jednat o trestný čin. Přeji si, aby výtečníci byli dopadeni a nesli za své „hloupé“ a nepochopitelné jednání plnou zodpovědnost.

Radek Nejedlý