Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Vybíjená

V úterý 20. 3. jsme se u školy nalodili do hasičského auta a vyrazili směr Slatiňany, kde se konal turnaj ve vybíjené. Na dětech bylo vidět již od začátku velké odhodlání.

Po příjezdu jsme se převlékli, rozcvičili a rozházeli. Vyslechli informace od rozhodčích a šlo se na věc. Turnaj měl velikou úroveň. V prvním zápase jsme jasně přehráli družstvo Slatiňan B. Ve druhém jsme podlehli Nasavrkům. Ve třetím, kterého je veliká škoda, jsme jen vlastními chybami plynoucími z nervozity podlehli Slatiňanům A. Poté jsme sehráli dva zápasy se základními školami, které byly lepší a to ZŠ Školní náměstí a ZŠ u Stadionu. Po těchto výsledcích jsme nakonec brali 4. místo

I přesto naši žáci celý turnaj odmakali naplno a tímto jim děkuji za výbornou reprezentaci školy.

Plavecké závody

Dne 1. 3. jsme vyrazili do plaveckého bazénu do Hlinska, kde se konaly plavecké závody. Závody probíhaly ve čtyřech kategoriích a to: do 3. třídy – žabáci (ti plavali 25 m), 4. – 5. třída – kapříci (ti plavali 50 m), 6. – 7. třída – delfíni (ti plavali 50 m) a 8. – 9. třída – štiky (ti plavali 100 m). Nejvíce se závody vydařily M. Tichému, který obsadil 2. místo v kategorii kapříci a také P. Kyselovi, který obsadil 2. místo v kategorii delfíni.

Lyžařský výcvik a lyžařské závody

V týdnu od 12. 2. do 16. 2. jsme zorganizovali lyžařský výcvik pro žáky 4. a 7. třídy. Lyžování probíhalo na sjezdovce Ski klubu Hluboká u Trhové Kamenice a celkem se zúčastnilo 16 žáků z obou tříd. Již druhý den se všem podařilo úspěšně zdolat nástrahy vleku a od třetího dne všichni samostatně lyžovali. Počasí nám přálo a žáci si užili krásný týden plný sportování.

Měsíc únor byl bohatý také na lyžařské závody. Nejdříve uspořádal Mikroregion Hlinecko 10. ročník závodů škol na Hluboké. Ski klub Hlinsko pozval závodníky na sjezdovku do Hlinska. V obou závodech byli žáci naší školy velmi úspěšní a sklidili několik velmi pěkných umístění. »