Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

X. ročník soutěže v první pomoci v Hlinsku

V pátek 21.9.2018 se vybraní členové zdravotnického kroužku již tradičně zúčastnili soutěže v první pomoci v Hlinsku. Tuto soutěž opět pořádal Junák Hlinsko ve spolupráci s FARG Havlíčkův Brod.

Hlídky na čtyřech stanovištích dokazovaly své znalosti a hlavně praktické dovednosti z oblasti první pomoci a obvazové techniky. Soutěžící zde tedy ošetřovali například bezvědomí se zástavou dechu, hyperventilaci, tepenné krvácení, popáleniny, zlomenou ruku. »

Semináře v Hradišti u Nasavrk

Druhý týden v září žáci šesté třídy absolvovali dvoudenní adaptační kurz v Hradišti u Nasavrk. Vzhledem k tomu, že do třídy přibyly nové posily, byl tento pobyt zaměřen na vzájemné poznávání se s novými spolužáky a na vytváření přátelského prostředí v rámci třídy. Pobyt byl zpestřen mnoha aktivitami, při nichž žáci měli možnost vyzkoušet svou rychlost, šikovnost a schopnost dohodnout se v rámci kolektivu. Hry byly zaměřené mimo jiné i strategicky a žáci při nich rozvíjeli svou schopnost analytického myšlení. Zahráli jsme si spoustu pěkných her, zasportovali jsme si, zasoutěžili a také jsme se výborně pobavili při hraní moderních verzí klasických pohádek. »

Spaní ve škole, 7. třída

My, žáci 7. třídy jsme projevili přání spát jednu noc ve škole. Hned na začátku roku jsme se domluvili s paní třídní učitelkou na uskutečnění této akce. Moc jsme se těšili a představovali jsme si, co všechno budeme dělat. Veškeré přípravy proběhly rychle a bez problémů. V pátek 21. září byl náš DEN.

Vlastní program začal v 17,00h v naší kmenové třídě. Každý si vybral sobě příjemné místo a vytvořil si z dek, polštářů a spacáků pelíšek. Pak následovaly aktivity zaměřené na vlastní sebeovládání a poznávání spolužáků. Hru s názvem „ Kamenná tvář“ zvládlo jen několik málo jedinců. Ani druhé kolo nebylo lepší, ale věříme, že se zdokonalíme, až budeme starší. Pak jsme si představovali, že jedeme ve vlaku a lezeme po stromě. Hledali jsme své bezpečné místo pro sebe a svého kamaráda. Na nákresech jsme vše pečlivě zakreslili a zdůvodnili. »