Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Měsíc náborů v kopané

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 se zájemci z 1. a 2. třídy zúčastní Měsíce náborů v kopané na hřišti SK Rváčov. Doprava tam i zpět zajištěna hasičským autem a osobními auty. Žáci se seznámí se základy kopané a obdrží drobné dárky z ČMFS. Odjezd v 8:45 hod. od základní školy, předpokládaný návrat v 10:45 hod. První dvě hodiny se žáci normálně učí. S sebou: svačinu, sportovní obuv, vhodné oblečení.

Zahradní slavnost a báječné recepty ze školní jídelny

20160909_061_lc_u1Přes prázdniny se nám podařilo vybudovat u naší školy hřiště s dětskými prvky a letní učebnu (pergolu). Na této stavbě se podílelo několik šikovných řemeslníků a byla postavena za finanční podpory Pardubického kraje a Městyse Trhová Kamenice. Slavnostní otevření letní učebny a dětského hřiště se uskutečnilo 9. 9. 2016. »

Seznam sešitů pro žáky 2. stupně

Dobrý den, přinášíme aktualizovaný seznam sešitů pro žáky 2. stupně, pro 1. stupeň zajišťují sešity třídní učitelé

Seznam 6. třída

Seznam 7. třída

Seznam 8. třída

Seznam 9. třída