Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Zprávičky ze školní družiny

Podzimní radovánky jsou v plném proudu, došlo i na pouštění draků, válení sudůsd ze svahu, sbírání přírodnin na výrobky.

Vyrobili jsme již tradičně podzimní truhlíky na okna školy, sbíráme kaštany pro myslivecké sdružení. Už se těšíme, že se opět jistě uskuteční tradiční beseda s myslivcem a uvidíme živého výra.

Počasí nám přeje a stále chodíme do letní učebny na zahradě, využíváme prolézačky a houpačky, hrajeme si na hřišti.

Blíží se zima, křečkové dělají zásoby na zimu. My nechceme zůstat pozadu a již začínáme využívat naši sušičku na křížaly a péci tradiční ovesné sušenky. Jenom škoda, že letos je málo jablíček…

Za ŠD Soňa Janotková

Přehlídky středních škol pro žáky devátých tříd

Dne 25. 10. 2016 proběhne v Chrudimi Přehlídka středních škol. Výstavu můžete navštívit od 8:00 do 17:00 ve Velkém sálu Muzea Chrudim. Další akcí, která se koná, je Burza středních škol na ZŠ Ležáků Hlinsko, tato výstava se uskuteční 8. 11. 2016 od 15:00 hod. v tělocvičně ZŠ Ležáků Hlinsko. Žáci obdrželi Atlas školství Pardubického kraje, kde naleznou nabídku středních škol a oborů vzdělávání s maturitní zkouškou a oborů s výučním listem.

burza-strednich-skol-zs-lezaku-hlinsko-2016

Dožínky Pardubice

V pondělí 26.9.2016 se žáci 2. – 5. třídy vydali na „Dožínky na zámku v Pardubicích.“

Přivítalo nás pěkné prostředí zámeckého nádvoří. Na celém jeho prostranství i v areálu zámku se prezentovaly střední školy a učiliště Pardubického kraje.

Pro všechny návštěvníky byly připraveny nejrůznější ochutnávky potravinářských produktů i tvořivé dílny, kde si mohli vyzkoušet svoji zručnost a kreativitu. Byla možnost si vlastníma rukama vytvořit nejrůznější podzimní dekorace, ozdobit perníčky, vyrobit papírové zápichy apod. »

Soutěž v první pomoci Hlinsko

V pátek 23.9.2016 se vybraní členové zdravotnického kroužku opět zúčastnili soutěže v první pomoci v Hlinsku. Tuto soutěž již tradičně pořádal Junák Hlinsko ve spolupráci s FARG Havlíčkův Brod.p1130492

Hlídky na čtyřech stanovištích dokazovaly své znalosti a hlavně praktické dovednosti z oblasti první pomoci. Soutěžící zde tedy ošetřovali úžeh, bezvědomí se zástavou dechu, tepenné krvácení, hyperventilaci, infarkt, poraněnou páteř a zlomenou ruku. »