6. třída

 
VI. třída
Plán na týden od 18. 11.  do 12. 11. 2019
  Různé: 20. 11. – vyhlášení výsledků sběru papíru
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J:  Přídavná jména – druhy

L: Klasické a moderní pohádky

S: Popis – jaz. prostředky

Anglický jazyk U6D  How much is/are…?

Emperor´s new clothes

Čt U6 – test

Matematika Dělení desetinných čísel

Slovní úlohy – sčítání, odčítání, nás. des. čísel

Dějepis Mezopotámie

Sumerové

Přírodopis Houby

Čtvrtek – test – viry

Zeměpis Litosféra
Fyzika Magnetické vlastnosti látek
Ostatní předměty