6. třída

 
VI. třída
Plán na týden od 17. 6.  do 21. 6. 2019
  Různé: 

 

Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J:  Jazykové testy

L: Fantasy literatura

S: Slohové chyby a nedostatky

Anglický jazyk Závěrečné opakování
Matematika Geometrické výpočty podle vzorců – krychle, kvádr
Dějepis Závěrečné opakování
Přírodopis Ostnokožci, opakování
Zeměpis  Antarktida
Fyzika Opakování
Ostatní předměty   Pč dívky Dú – recepty na léto