6. třída

 

 

VI. třída
Plán na týden od 23. 4. – 27. 4.  2018
  Různé: 
Učivo
Český jazyk J: Graf. znázornění větných členů

S: Osnova textu – výtah
L: Čtení s porozuměním

Anglická jazyk  U3 – Revision

U4 A – Food

pondělí – Test: Otázka v čase minulém

Matematika Znaky dělitelnosti

Pojem – prvočíslo, číslo složené

Dějepis
Přírodopis Členovci – pavoukovci

Čt 26. 4. – pís. opak měkkýši

Zeměpis  Afrika – čl. pobřeží, povrch
Fyzika Měření objemu
Ostatní předměty