6. třída

 
VI. třída
Plán na týden od 12. 11. do 16. 11. 2018
  Různé: Pátek 16. 11. účast na futsalovém turnaji v Chrudimi (nominace v pondělí)
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Zájmena, skloňování zájmen, číslovky
L: pohádky klasické x moderní
S:
Dopis úřední
Anglický jazyk Ordinal numbers, přítomný čas prostý

My life, my free time

 

Matematika Převody jednotek, užití des. čísel

operace s desetinnými čísly

Pravidla rýsování

Dějepis Babylonie, vzdělanost
Přírodopis Houby
Zeměpis Povrchová tekoucí voda, povrch Země

pondělí: Písemné opakování

Fyzika  Magnetické vlastnosti látek
Ostatní předměty