6. třída

 
VI. třída
Plán na týden od 21. 1.  do 25.1. 2019
  Různé: 
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J:  Základní větné členy, stavba věty

L: K. J. Erben – Kytice

S: Popis osoby

Anglický jazyk  U2 C Wild animals

present continuous x present simple

Matematika Osová souměrnost – složitější

Obsah čtverce – sl. úlohy, útvary

 

Dějepis Peloponéské války
Přírodopis Ploštěnci, čtvrtek 24. 1. – písemka – prvoci
Zeměpis Vodstvo na pevnině, pedosféra
Fyzika Fyzikální veličina, měření délky, pátek 25. 1. – písemka – měření síly
Ostatní předměty  Pč d – v úterý přinést kelímek od jogurtu