6. třída

 
VI. třída
Plán na týden od 16. 9.  do 20. 9. 2019
  Různé: 

 

Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J:  Podst. jméno – mluvnické kategorie

L: Plynulé čtení textu, práce s obsahem

S: Vypravování – znaky, dějová slovesa

Anglický jazyk Opakování – přítomné časy

There is, There are

Matematika Dělení jedn. dělitelem

Jednoduché slovní úlohy, Základy rýsování

Dějepis Úvod do pravěku
Přírodopis
Zeměpis Pohyby Země, světové strany
Fyzika  Látka a těleso, skupenství
Ostatní předměty  Ov – aktualita A. Maša