6. třída

Týdenní plány jsou vkládány pod sebe. Na konci stránky najdete týdenní plán na další týden. 
Plán na týden  23. 3. – 27.3.
  Různé:
Učivo
Český jazyk  str.35, cv.5 / -ský, -ští a -cký, -čtí /   pondělí, str.37, cv.7 úterý, str.39,cv.1, str.39,cv.3 středa, str.39,cv.3 čtvrtek,str.40,cv.4 pátek

Úkoly zpracovávej na papír, z listů si tvoř přehlednou složku.

Připomínám pravidelné čtení. Bylo by dobré, kdybys chvilku četl někomu z rodiny nahlas.

Anglický jazyk

Prosím o zaslání vypracovaných stran 12 a 13 z PS. Jedná se o úkol, který jsem Vám zadala poslední den, co jsme se viděli ve škole. Kdo mi ještě neposlal úkol z minulého týdne (PS 11/5,6,7), má ještě šanci

A nyní aktuální úkol.

U2A – Our school trip, učebnice strana 20

Uč 20/1 Nauč se slovní zásobu – Domácí zvířata a jejich mláďata. Do velkého sešitu napiš nadpis FARM ANIMALS. Do čtyř sloupečků vypiš všechna slovíčka:

anglicky zvíře – česky zvíře – anglicky mládě – česky mládě
a sheep                ovce                 a lamb                    jehně

Uč 20/3 Přečti si článek proč Azra a její přátelé nejsou dnes ve škole. Čti alespoň 2 x nahlas.
Do malého sešitu napiš český překlad. Potom zkus metodu zpětného překladu. Dívej se jen do sešitu na český text a zkus ústně překládat do angličtiny. Popros někoho, ať tě kontroluje v učebnici nebo se nahraj na diktafon do mobilu a pak se porovnej s textem  učebnici. Toto cvičení budu po návratu do školy zkoušet.

PS 14/1 – zakroužkuj mládě

PS 14/2 – dopiš mládě

Na mail melounovar@zstk.cz mi odešli fotografii zápisu ve velkém sešitě (Farm animals) a PS stranu 14 nejpozději do neděle 29. 3. 2020. Připomínám ještě úkol z minulého týdne. Stále můžete zasílat.

Pokud máte nějaké dotazy, klidně se ptejte mailem.

Zdravím, RM

Matematika  str. 29,cv.6,9 /vynásobit, kalkulačkou si zkontrolovat výsledky/ pondělí, str.30,cv.15,16,17/ A i B / úterý, str. 33,cv.4/A i B /, cv.5 středa, str.33,cv.9,10 /rada – manželé jsou 2 osoby/ čtvrtek, str. 33, cv.11 pátek

Úkoly zpracovávej na papír, z listů si tvoř přehlednou složku. Budeme s ní pracovat. Průběžná práce se vyplatí! Zdraví EG

Dějepis  Přečti si ATHENY str.82,vynech si místo pro ,nalepení obrázku ze str.83 nahoře,otázky k této části si opiš do sešitu a vypracuj :

 1. Vypiš skupiny ,do kterých SOLON rozdělil Atheňany/můžeš na str.82 vytisknout a nalepit/ nebo vypsat.
 2. Athénská demokracie-stručně .
 3. Proč bylo zrušeno dlužní otroctví?
 4. Tuto část nalepíme …archonti..
 5. Co se stalo základem klasické řečtiny?
 6. Řecko-perské války ,nalepíme do sešitu ,vynech si celou stránku .
 7. Řecko-perské války si pozorně přečti,zapamatuj si bitvu u Maratonu,Thermopyl,stažení Peršanů na Malou Asii,rok 449 př.n.l. Konečný mír
 8. Příště : Athény v době Periklově….
 9. Hoši,věřím vám,učivo zvládneme,ahoj!!!!
Přírodopis Zkontroluj si pracovní list z minulého týdne.

19.3. Členovci – řešení

Učebnice str. 38 – 39 + vytisknout a vypracovat tento pracovní list a nalepit si ho do sešitu.

23.3. Pavoukovci – zadání

Zeměpis Biosféra

Do sešitu udělat tabulku ze strany 102

Opsat z učebnice str. 102 shrnutí

Tropické lesy – přečíst článek a zapsat do sešitu shrnutí (učebnice str. 103)

Fyzika  Nejprve trochu hodnocení:
Všechny úkoly už mají splněné – Maty, Rosťa a Jirka.
Žádný úkol dosud neposlali – Kája, Marek, Tomáš K, Adam, Tomáš P., Radim.A teď, co v tomto týdnu:
Nejprve si napiš písemku: F6-opakování a pošli mi mail.
Pak si přečti v učebnici na str. 32 – 34 text a prohlédni si obrázky. Do sešitu si napiš nadpis ČAS a zapiš si přehledně a čitelně výpisky.
Budou v nich odpovědi na otázky:
1) Jaká je značka času a od kterého anglického slova tato značka je (Jak se anglicky řekne čas?).
2)Jaká je základní jednotka času a jakou má značku?
3) Jaké jsou další jednotky času? Uveď jejich značky a převodní vztahy.
3) Čím čas měříme? Uveď alespoň 4 druhy hodin. Pozor – mobilem se čas neměří!
4) Jak se nazývají nejpřesnější hodiny na světě a kde jsou umístěny? – Tuto informaci najdi na internetu.K zápiskům můžeš připojit nějaké obrázky hodin, např. z internetu.Doplň obě tabulky v pracovním listu a výsledky mi pošli do čtvrtka 26. 3. na mail.
Pracovní list: F6 – čas
Ostatní předměty

 

VI. třída
Plán na týden od 30. 3.  do 3. 4. 2020
  Různé: 

Učivo

Český jazyk  Pondělí: str. 40,cv. 6

Úterý: str. 41,cv.7

Středa: str. 41,cv.8/ VZOR: bratři – hodní, skákající, Dvořákovi/

Čtvrtek: str.41. Prohlédni si tabulku a pak tvoř jmenné tvary:

/ VZOR:  nemocný- nemocen, nemocna, nemocno/

zdravý -, zvědavý -, unavený -, odvezený -, šťastný-

Pátek: str.42,cv.2 /Tabulka na str. 41 ti pomůže. /

Nezapomínej na pravidelné čtení. EG

Anglický jazyk Protože se zatím neví, kdy půjdeme do školy, dávám jako velký úkol pro všechny učit se angličtinu s aplikací Duolingo. Kdo zatím ještě nezkusil, nainstalujte si do svého chytrého mobilního telefonu tuto výuku se sovičkou. Až se vrátíme do školy, porovnáme si, kam jste se dostali. Nastavte si, že se chcete učit angličtinu 10 minut denně. To je minimální doba, jakou byste měli každý den plnit se sovičkou úkoly. Zdá se to krátká doba, teď máte spoustu času, ale ve výsledku to bude jistě velký skok ve vašich skills (dovednostech) v angličtině. Nepropásněte výzvy počtu dní v řadě – ať se máte čím chlubit ;).

A my pokračujeme s přítomným časem průběhovým.

Vypracujte list Present continuous. Je to am, is, are + -ing.  To znáte. Měla by to být pro Vás brnkačka. Vypracovanou stránku mi pošlete na mail.

Dále si vypracujte PS: 15/4, 5, 6

Cv. 4 je na poslech (CD přiložené k PS, poslech 8). Očíslujete obrázky ve správném pořadí.

Cv. 5 – dopište tvary slovesa s koncovkou -ing. Nezapomeňte na výimky, které máte vypsané v pracovním listu. Slovesa s ing napíšete do správné kolonky podle toho, jestli je bez výjimky (do prvního sloupečku), zda odpadá koncové -e (do druhého sloupečku) nebo se zdvojuje koncová souhláska u golfové jamky (třetí sloupeček).

Cv. 6 – napište rozdíly v obrázcích. Použijte přítomný čas průběhový (am, is, are + ing)

Pokud si s něčím nevíte rady, napište mi do e-mailu, s čím máte problém. Společně to vyřešíme.

Matematika  Pondělí: str.37,cv.17 a str.38,cv.18

Úterý: str.38,cv.19 A i B /Nezapomeň, že násobení a dělení má přednost. Oblouček pomůže. /

Středa: str. 39,cv.23 a str. 39,cv.25 / Rada: Zaokrouhli na tisíce a pak  stanovíš snáze výsledek. /

Čtvrtek: str. 81,cv.7, 10, 11

Pátek: str. 83, cv. 1,2,3 / Počítáme do řádku. Vzpomeň si, že jsi to uměl./

Dějepis Athény v době PERIKLOVĚ  str.84 -85 přečíst,doplnit přiložené otázky.Kluci,je to otázka půl hodinky!!! tak se do toho s chutí pusťte…

1.Nejvýznamnějším státníkem byl….

2.Prosadil,aby ůředníci dostávali….

3.Nastal stavební rozvoj,stavěly se….

4.Obnovily se ……….,zničené……………

5.CHrám BOHYNĚ PALLAS ATHENY………………

6.Atheny se staly………střediskem východního Středomoří.

7.Žili zde nejslavnější filozofové starověku, Sok…..,PL…..a Aris……………

8.Str.86    Proč Sparta zaútočila na Athény?Athény byly donuceny ke…….,Sparta uložila kruté podmínky,jaké_? /stručně/

9.V Řecku nezbyl žádný silný stát,toho využila Make……….

Příště: Makedonská nadvláda…..str.86 dole.

Ukažte rodičům,že nejsme žádná ořezávátka,že to sami dokážeme !!!!!!!!!!! Marku,Tome K.Ráďo,Adame,Jiříku spoléhám na vás.

 

 

 

Přírodopis  Zkontroluj si minulý pracovní list:

29.3. Pavoukovci – řešení

Přečti si text v učebnici na straně 39 – 40. Pokud můžeš, pracuj i s internetem.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

29.3. Zástupci pavouků – zadání

Přeji hodně pozitivní energie 😀

Zeměpis Savany – učebnice strana 105 – 107

přečíst, zapsat shrnutí strana 107 do sešitu

do sešitu nakreslit vybrané zvíře žijící v savaně

Vyplnit pracovní list 6 – Tropické lesy (Soubor pdf obsahuje dvě stránky, první barevnou a druhou černobílou, pokud chceš šetřit toner. Vytiskni si jen jednu z nich. Vyplň a vyfoť nebo oskenuj. Pošli mi hotovou stránku na e-mailovou adresu melounr@zstk.cz)

Fyzika  Tento týden tě čeká procvičování z tématu Měření času a pak zajímavé učivo o teplotní roztažnosti:

A) Vypracuj úkoly z pracovního listu 03_opakování_čas a pošli mi je do čtvrtka 2. 4.  na email.

B) Teplotní roztažnost :

1) Přečti si v učebnici str. 44 – 45 text a prohlédni si obrázky.

2) Do sešitu si napiš nadpis Teplotní roztažnost těles a látek a zapiš si přehledně a čitelně výpisky – můžeš opsat shrnutí na straně 45.

3) Můžeš se podívat na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=8A3xa1jdRAA,

https://www.youtube.com/watch?v=mlHvvBLXncA – toto video sleduj 1:20min. Pak jsou vzorce, které nejsou pro nás.

Z obou videí se do sešitu zapiš, co Tě zaujalo.

4) Podívej se na videa

https://www.youtube.com/watch?v=cAfPA-lIg_Y

https://www.youtube.com/watch?v=8kP6rR0U8aw

a do sešitu si zapiš, co je to bimetal a kde se v praxi využívá

5) Napiš si podnadpis Teplotní roztažnost v praxi a napiš odpovědi na otázky z pracovního listu   03_teplotní_roztažnost . Obrázky si můžeš vytisknout  nebo si je nakreslit do sešitu.

Všechny úkoly mi pošli do čtvrtka 2. dubna.

Přeji ti při studování hodně zábavy.

Ostatní předměty

 

Plán na týden  6. 4. – 10. 4. 2020
  Různé:
Učivo
Český jazyk  Zdravím všechny šesťáky!  Doufám, že si učivo pěkně upevňujete, abychom mohli ve škole pěkně navázat. Dejte se tedy do práce.

Po     Napiš 5 slov: a/ s předponou roz-        b/ s předponou vy-             c/ s příponou -ík        d/ s  ú                    e/ podle vzoru PÁN

Út      A/Urči rod, číslo, pád a vzor u podstatných jmen:                                     s úmyslem,     k opici,      o   baterkách,           Jirko!

B/Urči rod, číslo, pád, druh a vzor u přídavných jmen:     mokré /louky/,          s rybími / řízky /,            pro Davidův /meč/

St      Str. 42,cv.3/ přečíst a JEN vypsat přídavná jména/. JAKÝ?     JAKÁ, JAKÉ?       Vzpomínáš si?

Čt    Str. 42, cv. 4

    Str. 43, nahoře je přehled ZÁJMEN. Musíš umět ZPAMĚTI. Jak?  Přečtu, zavřu oči, přeříkám nahlas, i několikrát, až to půjde.

Napište mi, jakou knížku čtete a jak se vám daří úkoly plnit. EG

gabrlova.eva@tiscali.cz

 

 

 

Anglický jazyk Ahoj kluci, doufám, že se Vám daří. Jsem ráda, že většina z Vás plní spolehlivě zadané úkoly. A spousta z Vás mně píše, jak se rádi učíte s Duolingem. To mě navedlo na myšlenku, že sestavíme žebříček, kam jste se dopracovali. Zajímá mě tedy, v jaké lize jste (bronzová, stříbrná), jaká nejdelší denní řada se Vám podařila vytvořit a hlavní je počet bodů XP. Těším se na Vaše výsledky.

A nyní pokračujeme ve výuce v Projectu. Zahájíme U2B.

 • Přečtěte si příběh Mickey, Millie a Muta na straně 22. Poslouchej několikrát zvukovou nahrávku, čti to zároveň s poslechem, pak čti bez poslechu kolikrát bude třeba, až to budeš umět číst se správnou intonací a výslovností.
 • Zkus si příběh přeložit, na neznámá slovíčka se podívej do pracovního sešitu.
 • Nauč se slovíčka U2B.
 • Do malého sešitu vypracuj cvičení z učebnice 23/2
 • Z příběhu vypiš do malého sešitu všechny otázky. Do druhého sloupečku piš český překlad. Pak si zakryj anglickou verzi a zkoušej si zpětný překlad do angličtiny. Zkoušej tak dlouho, až budeš umět otázky rychle říct zpaměti.
 • Pošli mi oskenovanou stránku z malého sešitu
 • Několikrát si prohlédni video, ve kterém si báječně procvičíš přítomný čas průběhový. Napiš mi, jak se Ti video líbilo.
Matematika  Úkoly na 4. týden jsou tady. Pusťte se do práce. Budete-li mít problém, můžete mi napsat. Ráda poradím.

Po  Str.52,cv.3       Řada napsaných délkových jednotek pomůže.

Naše pomůcka : SLON a MYŠ a obloučky !

Út    Str. 54,cv. 5 A i B       Pracuj podle vzorečků: O=a + b + c

O=4 . a      O=2. ( a + b )

St    Str. 54,  cv.6 a  cv.7

Čt    Str. 86,  cv.20,21,22        Vždy JEN  a), b) !

Pá    Str.87,  cv. 1 a  cv. 2        Nezapomeň na stejný počet

desetinných míst. Někdy je třeba dopsat desetinnou

čárku a příslušný počet NUL.

 

 

Dějepis  Str.86 Makedonská nadvláda .Vypracuj do sešitu.

1.Makedonci byli ……,navzájem udržovali styky hlavně …….Makedonie byla královstvím.

2.Na Řeky zaútočil makedon. král F……,Řekové mu podlehli v bitvě u CHaironeie.

3.Další tažení Filipa bylo proti P………,ale byl zavr…..

4.Na makedon,trůn nastoupil syn Filipa, Alex…..

5.Ovládl P…………,,ale i E……….

6.V Egyptě založil slavný přístav Ale……….

7.Zemřel v Babyl……

Alexandrovi nástupci…….str.87-88

1,Alexandr neměl dědice,vládli vojev…….,následoval rozpad říše.

2.Vzniklo více států: Make……/ v Evropě-Řecko/,Eg…./.v Africe/ a Sýr…./Malá Asie skoro až k Indii/.Střídavě i Palest…..

3.Řekové se nazývali Helé…..,,proto těmto státům říkáme helénis…..

Konec řecké samostatnosti   str.88

1.V době vzniku helénistických států začal sílit malý stát Ř…..

2.V bitvě u Pyd….,Římané porazili Makedonce a na několik století připojili Řecko k …………….

Řeckou kulturu si řekneme až ve škole,příště Řím.

Pokud máte nějaký problém nebo mi chcete napsat ,jsem na adrese koreckovaj@zstk.cz.Posílám pozdravy a na dějepis nezapomeňte,já na vás také myslím.Ahoj jk

Přírodopis Zkontroluj si minulý pracovní list:

6.4. Zástupci pavouků – řešení

Přečti si text v učebnici na straně 40-42 (sekáči, roztoči, štíři).

Zeměpis  Pouště, učebnice strana 107 – 109

 • Přečíst článek
 • Zapsat do sešitu shrnutí strana 109
 • Nakreslit obrázek velblouda
 • Vyplnit pracovní list 6 – Biosféra Savany a odeslat do 10. 4.
 • Připomínám odeslání pracovních listů Tropické lesy (do 5. 4.)

Řádky v horní části pracovních listů slouží k zápisu vlastními slovy toho, co jste si zapamatovali (neopisovat z učebnice)

Fyzika  Ahoj kluci. Jsem ráda, že většina z vás pracuje výborně a má z fyziky všechny úkoly splněné.  Věřím, že ti, kteří dosud úkoly neposlali, to brzy napraví. Už je nejvyšší čas.

A co nás čeká tento týden?

Teplota a její měření – 1. část

 • Do sešitu si napiš nadpis Teplota a její měření
 • Udělej si pokus z pracovního listu 04_Teplota a zapiš si výsledky pokusu do sešitu – viz pracovní list. Závěry z pokusu 3.1 a 3.2 mi pošli emailem.
  04_Teplota
 • Přečti si v učebnici kapitoly na stranách 46 – 49, prohlédni si obrázky.
 • Vytiskni si zápisky o teplotě a nalep si je do sešitu (viz pracovní list – 2. část). Zvýrazni nebo podtrhni to, co považuješ za důležité
 • Nakresli obrázek vnitřku bimetalového teploměru a popiš ho. (je to obrázek vedle obrázku bimetalového teploměru na modré liště vlevo). K obrázku napiš, jak teploměr pracuje. Tento obrázek mi pošli na mail.
 • A ještě jeden úkol: napiš mi, jaké teploměry máš doma (venkovní, na teplotu vody do bazénu, lékařský, …) a s jakým teploměrem bys doma mohl měřit a co měřit.

Můžeš se podívat na odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=JgdbPpuDpIg

https://www.mathsisfun.com/measure/thermometer.html

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2019780-proc-merime-teplotu-ve-stupnich-celsia-boj-o-stupnice-stale-nema-viteze  – pusť si video a pročti si texty, jsou zde uvedeny zajímavé informace

 

Přeji úspěšnou práci a užijte si pěkně Velikonoce.

 

Ostatní předměty