6. třída

 

 

VI. třída
Plán na týden od 11. 12. – 15. 12.  2017
  Různé: 

14. 12. 2017 – Vánoční jarmark (s vánoční besídkou)

 

Učivo
Český jazyk J: Zájmena osobní (já, my, se)

S: Popis budovy
L: 
B. Němcová

Anglická jazyk  U1C Mickey, Millie and Mut

present simple, otázka,

pondělí – test Months

Matematika Kružnice, kruh – konstrukce

čtverec, trojúhelník – obvod (převody jednotek)

Dějepis Babylonie
Přírodopis  Houby – muchomůrkovité, pýchavkovité, dřevokazné houby

poznávání hub

Zeměpis Počasí 
Fyzika Magnetické vlastnosti látek
Ostatní předměty
 

Pč d – hotový výrobek (vyšívání)