6. třída

 

 

VI. třída
Plán na týden od 9. 10. – 13. 10.  2017
  Různé:
 

 

Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Podstatná jména – pomnožná, hromadná, látková, obecná a vlastní

S: inzerát, objednávka
L: 
biblické příběhy

Anglická jazyk  U6C present simple x present continuous

People in Great Britain – Culture

Matematika Desetinná čísla (porovnávání, zaokrouhlování)

Sl. úlohy – složitější (přirozená čísla)

 

Dějepis Změna ve společnosti v době kamenné
Přírodopis Rozmanitost života, třídění organismů

Po 9. 10. písemné opakování

 

Zeměpis Zeměpisná poloha
Fyzika Vlastnosti látek a těles

úterý – písemná práce (Látka a těleso)

 

Ostatní předměty
Pč – péče o domácí mazlíčky