6. třída

 

 

VI. třída
Plán na týden od 18. 6. – 22. 6.  2018
  Různé: Návratky – přihlášení obědů v posledním týdnu školy
Učivo
Český jazyk J: Jazykové rozbory

L: Hlasité čtení – intonace

S: Vypravování s prvky fantazie

 

Anglická jazyk  

U4 – Revision, opakování

Matematika  

Krychle, kvádr – objem, povrch

 

Dějepis Indie
Přírodopis Motýli, ostnokožci

Opakování

 

Zeměpis  Nový Zéland, Oceánie
Fyzika O teplotě

Opakování

 

Ostatní předměty
Pč d – přineste si mobil s kabelem do Pc nebo foťák (dle možností)

Vv – barevné křídy (chodníkové)