6. třída

 
VI. třída
Plán na týden od 25. 3.  do 29. 3. 2019
  Různé: 
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J:  Věta jednoduchá a souvětí, shoda přísudku s podmětem

L: Zvířecí hrdina – Blonďáček

S: Komiksový příběh

Anglický jazyk  U3 c – Holiday problems

past simple, iregular verbs

Tvoření minulého času – nepravidelná slovesa

Matematika Trojúhelníková nerovnost, vnější úhly, konstrukce
Dějepis Druhý triumvirát
Přírodopis Členovci – pavoukovci
Zeměpis  Přírodní a kulturní krajina

Vegetační stupně, úvod do Afriky

Fyzika Fyzikální veličiny – hustota
Ostatní předměty