6. třída

 
VI. třída
Plán na týden od 24. 9.  do 28. 9. 2018
  Různé:
Služba na tento týden: Kopecká, Pilařová
Učivo
Český jazyk J: podst. obecná x vlastní, vzory podst. jmen
S:
 
L: 
Mýty a báje
Anglický jazyk U6B Prezent continous (zápor + otázka)

How much is/are

DÚ napsat slovíčka 6 B

Matematika Zaokrouhlování přirozených čísel

Konstrukce – čtverec, obdélník (obsah, obvod)

 

Dějepis Pravěk
Přírodopis Písemné opakování Země a život

Třídění organismů

Zeměpis Měsíc, Sluneční soustava

24. 9. – písemná práce str. 9 – 15 (uč.)

Fyzika Vlastnosti látek
Ostatní předměty