6. třída

 
VI. třída
Plán na týden od 20. 5.  do 24. 5. 2019
  Různé: Sběr papíru 30. a 31. 5.

24. 5. Nicholas Winton – síla lidskosti. Představení v MFC. 30,- Kč

Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J:  Nářeční oblasti České republiky, slovníky a příručky

L: Sci – fi literatura

S: Vypravování, dokončit úkol – vypravování o zvířatech

Anglický jazyk  U4D  Emma´s apple crumble, Food revision

How much/How many, countable and uncountable nouns

Matematika Převody jednotek

Krychle, kvádr – povrch, objem

Dějepis Čína
Přírodopis Blanokřídlí – dokončení

Čt. 23. 5. poznávání hmyzu s proměnou nedokonalou

Zeměpis Indický oceán. Austrálie – úvod
Fyzika Elektrický obvod, vodič el. proudu

Tepelné účinky proudu

 

Ostatní předměty