6. třída

 

 

VI. třída
Plán na týden od 12. 2. – 16. 2.  2018
  Různé: Středa 21. 2. filmové představení Čertoviny. Vstupné 30,- Kč.
Učivo
Český jazyk J: Slovesa – ml. kategorie

S: Popis pracovního postupu 
L: 
Kytice – Polednice

Anglická jazyk  U3A – Holidays

Past simple

Matematika Sčítání a odčítání úhlů – výpočet, graficky
Dějepis Antické Řecko
Přírodopis Ploštěnci

Čt 22. 2. pís. opak. Prvoci

Zeměpis
Fyzika Vážení kapalin

Měření délky

Ostatní předměty