7. třída

 

Plán na příští týden                     od 16. 9.   do 20. 9. 2019
Služba:
Různé: 

 

 

UČIVO
ČESKÝ JAZYK Jazyk: Synonyma, antonyma, obohacování slovní zásoby

Literatura:  Mýty a báje

Sloh: Charakteristika osoby

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

Opakování slovíček a gramatiky ze 6. ročníku

MATEMATIKA Úvod do učiva matematiky 7. ročníku
Opakování – čísla přirozená, čísla desetinná (početní operace, znaky dělitelnosti, slovní úlohy) 
 

DĚJEPIS

 

Čas, časová osa
 

PŘÍRODOPIS

 FYZIKA Pohyb a klid – základní pojmy
ZEMĚPIS
 

OSTATNÍ PŘEDMĚTY