7. třída

 

Plán na příští týden                     od 17. 6.   do 21. 6. 2019
Služba:
Různé: 

 

 

UČIVO
ČESKÝ JAZYK Jazyk: Všestranné jazykové testy

Literatura:  Literární referáty

Sloh: Komunikace ve dvojicích

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

pondělí – U2 test

Závěrečné opakování

 

MATEMATIKA Geometrické výpočty podle vzorců

(hranoly, rovinné obrazce)

 

 

DĚJEPIS

 

Třicetiletá válka
 

PŘÍRODOPIS

Jednoděložné rostliny

Herbář, opakování

 FYZIKA Světlo – zrcadla, čočky, opakování
ZEMĚPIS Východní Evropa
 

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

 

  Pč dívky Dú – recepty na léto