7. třída

 

Plán na příští týden                     od 18. 11.   do 22. 11. 2019
Služba:
Různé: 

 

 

UČIVO
ČESKÝ JAZYK Jazyk: Předmět, přívlastek – rozvíjející větné členy

Literatura: Cestopisy – Gulliverovy cesty

Sloh: Popis pracovního postupu

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

středa U5 test

U6A Entertainment, tv programmes

MATEMATIKA Trojúhelník – výšky, těžnice

Zlomky – procvičování učiva

Písemná práce – porovnávání zlomků (ve středu)

 

DĚJEPIS

 

Byzanc
 

PŘÍRODOPIS

Hadi, souhrnné opakování – plazi
 FYZIKA Skládání sil, na pondělí DÚ

Těžiště

pondělí – písemná práce (o síle)

ZEMĚPIS Jihozápadní Asie
 

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

 

 Ov – komunikace