7. třída

        

VII. třída
Plán na týden od 19. 2. do 25. 2. 2018
Různé:  
Do 20. února je třeba zaplatit stravné (viz nástěnka).
Ve středu navštívíme filmové představení. Přineste si ve středu 30 Kč – viz informace v žákovské knížce.
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Věty vedlejší – opakování, rozbory souvětí
S: Email – možnosti komunikace
L:
Povídka se zvířecím hrdinou
Anglický jazyk U6C A day in a life
Have to
Matematika Zlomky – opakování
Násobení zlomků
Ve čtvrtek písemná práce (zlomky – porovnávání, sčítání, odčítání)
Dějepis Města a městská práva
Přírodopis Kapraďorosty
Ve čtvrtek písemné opakování (rostliny – úvod)
Zeměpis Evropské oblasti – úvod
Fyzika Newtonovy pohybové zákony
Dopisování písemných prací
Ostatní předměty OV – přineste si 3 obrázky české krajiny

 


   

 


 Zde jsou slíbené odkazy na online procvičování celých čísel na internetu: 

http://nove.procvicuj.cz/www/matematika/cela_cisla/cela_cisla.php

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=4530&action=show#selid

http://testy.nanic.cz/testy/matematika/

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/celacisla1/celacisla1.htm

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_01

http://matematika.zskrestova.cz/?page_id=2482