7. třída

 

Plán na příští týden                     od 27. 1.   do 7. 2. 2020
Služba:
Různé: 

 

 

UČIVO
ČESKÝ JAZYK Jazyk: Věty vedlejší přívlastkové, doplňkové,

Literatura: Pověsti a povídky

Sloh: Výtah z odborného textu

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

Have to – project

U6 D The lost penguin – návrhy

 

MATEMATIKA  Složený zlomek
Opakování zlomků, slovní úlohy
Konstrukce trojúhelníka pomocí výšky, těžnice, střední příčky
V úterý 28. 1. písemná práce (dělení zlomků)
 

DĚJEPIS

 

Rozkvět Velké Moravy za Svatopluka a její zánik,

Čechy v době knížecí

 

PŘÍRODOPIS

 FYZIKA  Otáčivé účinky síly
Jednoduché stroje – páka, kladka
V pondělí 3. 2. písemná práce (Newtonovy zákony, tření)
ZEMĚPIS Východní Asie, Čína, Japonsko
 

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

 

 Vv pondělí 27. 1. – 6 roliček od WC papíru