7. třída

 Týdenní plány jsou vkládány pod sebe. Na konci stránky najdete týdenní plán na další týden.

Plán na týden  23. 3. – 27. 3.
  Různé:
Učivo
Český jazyk krátké hodnocení: Dopis jsem obdržel asi od čtyřech žáků (pochvala pro některé, kteří dokázali poslat ofocené splněné zadání).

Od tohoto týdne budou úkoly k nalezení v aplikaci One – Note Český jazyk 7.Nutno se přihlásit přes www.office365.com Kdo by s tímto měl problém, ať mne kontaktuje na novakp@zstk.cz

Každý žák má v sekci Domácí úkoly, nasdílené tři úkoly, které má tento týden splnit + zápis k učivu v knihovně obsahu – zkopírovat do poznámek k předmětu.

Přeji všem úspěšné splnění úkolů.

Komu by se nepodařilo se přihlášení do One-note Český jazyk 7, má zadání zde:

Zadání Čj 23.3 – 27. 3.

Prislovce

Anglický jazyk Introduction B – Sweet Sue and Smart Alec

 • Nauč se slovíčka Introduction B
 • Přečti si příběh dvou soukromých detektivů Sweet Sue a Smart Aleca
 • Do malého sešitu si přelož příběh do malého sešitu.  Tvůj překlad mi zašli na melounovar@zstk.cz nejpozději do neděle 29. 3. 2020. Připomínám ještě úkol z minulého týdne. Stále můžete zasílat.
 • Nauč se příběh formou zpětného překladu. Dívej se jen do sešitu na český text a zkus ústně překládat do angličtiny. Popros někoho, ať tě kontroluje v učebnici nebo se nahraj na diktafon do mobilu a pak se porovnej s textem  učebnici. Toto cvičení budu po návratu do školy zkoušet.
 • Zopakuj si používání přítomného času prostého a průběhového zhlédnutím tohoto videa:

Přítomný čas prostý a průběhový – English Hacker

Matematika  Tento týden budeme procvičovat učivo o rovnoběžnících a opakovat početní operace s čísly.

Rovnoběžníky

Vypracuj do cvičného sešitu úlohy ze sbírky, výsledky si zkontroluj sám – sama vzadu ve výsledcích. Tyto úkoly mi posílat nemusíš.

Následující úkoly vypracuj také do cvičného sešitu, řešení zapisuj přehledně, čitelně a každý den nahraj do Office365 do OneNote řešení nejméně 3 úloh. Pokud ti nepůjde přihlásit si do Office, pošli mi řešení mailem, jako dosud.

Úlohy z učebnice: str. 55 cv. 2.5 a, b, c, str. 67 cv. 4.1, 4.2

Úlohy ze sbírky: str.143 cv 2a, 3a, 6a,b.

Úlohy z pracovního listu Rovnoběžníky_S-o . Tento pracovní list je i v OneNote v Matematika 7

Počítání

Pracuj na volný list papíru: Následující čísla vždy sečti, odečti, vynásob a vyděl beze zbytku a proveď zkoušku.  Každý den spočítej jednu úlohu (= 4 příklady + 1 zkouška). Počítej bez kalkulátoru, výpočty přehledně a čitelně zapisuj. Kalkulátor můžeš použít na kontrolu výsledků.

V pátek všechny své výpočty nahraj do Office365 do OneNote.

Př. 1 – čísla 332 020 a 65

Př. 2 – čísla 8,22 a 1,2

Př. 3 – zlomky dvě devítiny a 15 šestnáctin

Př. 4 – čísla 0,5 a tři čtvrtiny

Dějepis  Str.93 – 96 přečíst text,vypracovat odpovědi na otázky,nemusíte psát zápis,je to dobrovolné,pokud budete mít napsáno čitelně,logicky,ohodnotím  známkou 1.

1.Jaké bylo postavení čes.králů v Evropě?

2. Kdy vládl Přem.Ot.II.? Které země připojil k českým zemím?

3.Jméno přístavu,který založil u Balts. moře?

4.Přem.Ot.II se stal ………..panovníkem 13.stol.

5.Do dějin vstoupil jako……….……

6. Přem.Ot. usiloval o korunu……………

7. V r. 1273 zvolili němečtí kurfiřti..……………

8.Který šlechtic.rod se přidal k Rudolfovi?

9.Které země zůstaly Přemyslovi?

10.Osudová bitva………..vojsko Přem.Ot. bylo………..a Přem.Ot…………………………

11.Václava II. zastupoval……………….Následky vlády Oty H. …………………..pro české země.

13.V r.1283 se Václav II…………….……….

14.Za vlády Václava II. byla objevena……………,v r.1300

byly raženy……………..s obsahem………

15.Václav II.založil……………..

16.Jaká byla situace v Polsku a v Uhrách?

17.Pro koho získal uherskou korunu?

18.Rok 1305 / stručně popiš /.

19.Popiš událost v r. 1306……..…….

České království se ocitlo bez krále !!!!

Tyto otázky jsou opkováním,následné vypracuj.

Lucemburkové na českém trůně str. 97 – 99

1.Lucemburkové se na český trůn dostali pouze……

2 .V úvahu přicházely 3 ženy…..

3.Na trůn nastoupil vnuk Rud.Habsburského,též……,po roce zemřel.

4.Manžel Anny,……….nebyl oblíben,proto byl sesazen.

5.Volba padla na manžela Elišky………….

6.Česká šlechta tvrdě prosazovala moc,Jan přenechal správu země………….,nazývali ho Král……..a Král…………….

7.Snem králeJana bylo získat korunu…………….

8.Římským králem byl zvolen jeho syn………..

9.V bitvě u Kreščaku…………padl,byl zcela slepý.

Přeji dobrou náladu a chuť do práce ………..

 

Přírodopis  Zkontroluj si pracovní list z minulého týdne.

23.3. List – řešení

Učebnice str. 82 – 83 + vyplnit a nalepit tento pracovní list.

23.3. Květ – zadání

Zkontroluj si minulý pracovní list:

26.3. Květ – řešení

Přečti si text v učebnici na straně 83-85. Pokud můžeš, pracuj i s internetem.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list

26.3. Květenství, opylení a oplození – zadání

Prosím napište mi email, jak to všechno zvládáte.     novakovaj@zstk.cz

Zeměpis Státy jižní Evropy – Španělsko, Portugalsko

 • výpisky toho nejdůležitějšího – hlavní město, velká města, atd.

Malé evropské státy – Andora, San Marino, Monako, Malta, Vatikán, Gibraltar

 • vyhledat na mapě, napsat výpisky do sešitu

Nezapomeňte pracovat na Zelených projektech

Fyzika  Čeká na tebe Pascalův zákon a princip hydraulických zařízení. A také budeš pracovat s Office365, s OneNote.

 1. Pascalův zákon – přečti si článek v učebnici na straně 77 a můžeš se podívat na videa např.na

https://www.youtube.com/watch?v=d-DQBCqyLu8 nebo na

https://www.youtube.com/watch?v=rBRbTda_X5A.

Pak si napiš do sešitu výpisky. Udělej si svůj vlastní pokus (vzor je ve výše uvedených videích), který ti ukáže platnost Pascaova zákona (pracuj v koupelně, můžeš použít i mikrotenový sáček místo láhve:)

Pokus nakresli do sešitu a souvisle ho popiš. Zapiš výsledek pokusu. Odpověz na otázku: jaký úhel svírá povrch sáčku (láhve, …) a stříkající voda?

Zápisky o pokusu ulož v Office365 ve OneNote do předmětu 7-třída Fyzika do čtvrtka 26. 3. (V případě nouze mi je pošli na školní mail)

 1. Hydraulická zařízení – přečti si v učebnici článek na straně 78., můžeš se podívat na video, např. na https://www.youtube.com/watch?v=sYblx88avkI, https://www.youtube.com/watch?v=EjfNKXDJ_P8Určitě se podívej na prezentaci uloženou v office365 ve OneNote v předmětu 7-třída Fyzika.

Prostuduj si pozorně vzorový příklad v učebnici. Do sešitu si nakresli obrázek podle vzoru a příklad si vypočítej. Pomůže ti učebnice.

Pak si opiš do sešitu zadání příkladu z videa https://www.youtube.com/watch?v=wwKmBcTfdyY a vypočítej příklad.

Pomocí videa si ověř správnost svého výsledku.

Pamatuj – příklady můžeš počítat buď pomocí vzorců, nebo úvahou (viz důležitá věta v učebnici: „Plocha druhého pístu je 1000krát větší, …“)

3) Pro ověření pochopení tohoto učiva vypočítej do sešitu následující dva příklady. Zápis postupu a řešení ulož v Office365 ve OneNote do předmětu 7-třída Fyzika do pondělí 30. 3.

 • Obsah malého pístu hydraulického lisu je 10 cm2. Působí na něj vnější tlaková síla 150 N. Obsah velkého pístu je 400 cm2. Urči tlakovou sílu, která zvedá velký píst.
 • Lis s obsahem průřezu velkého válce 200 cm2 může vyvolat maximální sílu 50 kN. Jak velkou silou stačí při tom působit na malý píst o obsahu 5 cm2 ?

Pokud budeš potřebovat s něčím poradit, pošli mi včas email.

Ostatní předměty

 

 

Plán na příští týden                     od 30. 3.   do 3. 4. 2020
Různé: 
UČIVO

Náměty na procvičování učiva a samostudium najdete například na stránkách

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-ucit-zaky-doma-zde-jsou-materialy-ktere-vam-to-usnadni/r~bed1564a63e811ea842f0cc47ab5f122/v~sl:94f4c59db4bc53fbeebd03f3f130c2ea/

 

ČESKÝ JAZYK  Děkuji za zaslání úkolů. V úterý 31. 3. 2020 nabízím konzultaci za použití aplikace Teams, kterou naleznete v www.office365.com. Po přihlášení do této aplikace se stačí v kalendáři přihlásit ke schůzce, která bude v 10:00 hod. Za pomoci videokonference, pokud vlastníte webovou kameru,  můžeme probrat všechny dotazy, jinak je možnost dotazů přes chat.

Zadání úkolů na tento týden:

Zadání Čj7 30. 3. – 3. 4

pracovní list: s_prl_csp_dk_010_ja_a_moje_knihy_cz

Vypracované a oskenované nebo ofocené zaslat na novakp@zstk.cz

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

Protože se zatím neví, kdy půjdeme do školy, dávám jako velký úkol pro všechny učit se angličtinu s aplikací Duolingo. Kdo zatím ještě nezkusil, nainstalujte si do svého chytrého mobilního telefonu tuto výuku se sovičkou. Až se vrátíme do školy, porovnáme si, kam jste se dostali. Nastavte si, že se chcete učit angličtinu 10 minut denně. To je minimální doba, jakou byste měli každý den plnit se sovičkou úkoly. Zdá se to krátká doba, teď máte spoustu času, ale ve výsledku to bude jistě velký skok ve vašich skills (dovednostech) v angličtině. Nepropásněte výzvy počtu dní v řadě – ať se máte čím chlubit ;).

A my pokračujeme v přítomných časech. Přítomný čas průběhový (am, is,are + ing) používáme, pokud se děj odehrává teď nebo na obrázku. Přítomný čas prostý ( dáváme jen sloveso v základním tvaru, ve 3. os.č.j. přidáváme –s/-es, otázka Do?/Does?, zápor don’t, doesn’t) používáme pro opakované děje.

Do malého sešitu vypracujte z učebnice 7/5 a 6 a odešlete mi fotografii nebo oskenovanou stránku na můj mail.

Cv. 5 – Vytvořte dvě věty o každém obrázku – jednu činnost někdo dělá a druhou nedělá

Sweet Sue isn’t eating her lunch. She is putting on her coat.

Sweet Sue nejí oběd. Ona si obléká kabát.

Cv. 6 – O několik dní později posílá Sweet Sue e-mail své kamarádce. Doplňte text správným tvarem slovesa ze závorky.

Dále vypracujte cvičení v PS 3/6, 7 – to mi posílat nemusíte.

Cv. 6 – doplňte sloveso ve správném tvaru přítomného času

Cv. 7 – Napište Billovi o svém pátečním odpoledni. Co obvykle děláte v pátek (přítomný prostý) a co děláte teď v pátek (přítomný průběhový)

MATEMATIKA  Tento týden nás čeká trochu opakování a seznámíme se trochu blíž se zápornými čísly. Informace pro Davida: pro tebe to bude trochu jiné,  do pondělí ti přijdou informace do mailu.

Pro zadání úkolů je trochu víc textu, ale nelekej se, je to jenom hodně podrobně rozepsané. A stále platí: S chutí do toho, půl je hotovo:)

A) Procvičujeme, co už umíme, pracuj do cvičného sešitu pod nadpis Opakování:

1) Učebnice geometrie str. 35 př. 2.23 a 2. 24 – (narýsuj obě situace).

2) Učebnice aritmetiky str. 43 př. 2.9,  str. 49 příklady  3.14 a 3.15, str. 59 př. 5.16.

Každý den mi na email pošli řešení alespoň jednoho příkladu.

B) Celá čísla – budeš pracovat s učebnicí aritmetiky, můžeš se podívat na videa. Vše budeš psát do školního sešitu aritmetiky. Cílem je porozumět pojmu záporné a kladné číslo, znázornit tato čísla na číselné ose a určit absolutní hodnotu čísla. (Uvedený časový rozpis je pouze doporučený.) Pomůže ti také sešit fyziky ze 6. ročníku, kapitola o měření teploty – tam jsme se seznámili s pojmem záporné číslo a už jsme s takovými čísly i počítali.

V pondělí  a úterý

1) Napiš si nadpis nového tématu: Celá čísla.

2) První kapitola má nadpis: Záporná čísla.

3) Prohlédni si stránky 12 a 13 v učebnici. Ústně si vypracuj cvičení 1.2 na str. 14. Přečti si Co jsme objevili? na straně 15.

4) Napiš si zápis – opiš si Slovníček na str. 16. a vypracuj do sešitu ze sbírky př. 1, 2, 5 a 6 na str. 40 – 41 – výsledky si zkontroluj vzadu ve sbírce.

Ve středu – pátek

5) Napiš si nadpis Absolutní hodnota čísla.

6) Prostuduj si v učebnici stranu 17, napiš si zápisky (viz Slovníček na straně 17).

7) Vypracuj cvičení 2.2 a 2. 3  na str. 17 – tato dvě cvičení mi pošli na mail ke kontrole. 

8) Pro kontrolu, zda látce dobře rozumíš, vypracuj do cvičného sešitu nebo jen ústně úkoly ze sbírky str. 41 př. 7, str. 42 – 43 příklady 1, 2, 10, 11, 12, 15 – výsledky si zkontroluj vzadu ve sbírce.

9) Vypracuj úlohy 2.4 a 2.5 na straně 18 v učebnici – tato cvičení mi pošli na mail ke kontrole. 

Příklady videí, která se této tématice věnují:

Přeji ti hodně úspěchů a spokojený pocit, že látce rozumíš. Kdyby cokoli nešlo, nic si z toho nedělej, napiš mi mail, pomohu.

Do mailu mi vždy k úlohám můžeš napsat, kolik času jsi tomu věnoval(a) a co ti šlo dobře a s čím byly problémy.

 

DĚJEPIS

 

 Dějiny českých zemí str 93 – 95 stačí přečíst a doplnit do přiloženého úkolu,otázka půlhodinky………..

1.Jaké bylo postavení českých králů v Čechách?

2.Kdy vládl Přemysl Otakar II.,které země připojil k čes.zemím?

3.Jméno přístavu,který založil u Baltského moře?

4.Přemysl Otakar se stal………….panovníkem 13.stol.

5.Do dějin vstoupil jako………….?

6.Přemysl Otakar usiloval o korunu……..

7. V r.1273 zvolili němečtí kurfiřti………..

8. Který šlechtický rod se přidal k Rudolfovi?

9.Které země zůstaly Přemyslovi?

10.Osudová  bitva…….…….,vojsko Př.Ot. bylo……a Př.Ot……………

11.Václava II. zastupoval………..

12.Následky vlády Oty Branib. pro české země?

13. V r. 1283 se Václav……

14.Za vlády Václava II. byla objevena …………,v r. 1300 byly raženy………..

15.Václav založil Zbr….…………

16.Jaká byla situace v Polsku a v Uhrách?

17.Pro koho získal uherskou korunu?

18. V r.1305………….

19. Str.96 Stručně popiš událost v r. 1306 České království se ocitlo…………….

Kluci,věřím,že úkoly vypracujete.Těším se, a spoléhám na vás,o děvčatech nepochybuji….

 

 

PŘÍRODOPIS

Zkontroluj si pracovní list z minulého týdne:

1.4. Květenství, opylení a oplození – řešení

 FYZIKA  Tento týden tě čeká trochu opakování příkladů na hydrauliku a vysvětlení toho, co to jsou spojené nádoby.

A)  Hydraulický princip – Spočítej příklady z pracovního listu

03_příklady-hydraulika .  Výsledky mi pošli mailem  do středy 1. dubna

B) spojené nádoby

 1. přečti si v učebnici Kapitolu spojené nádoby,
 2. můžeš se podívat na prezentaci, je uložená také ve OneNote – tam uvidíš i animace.
 3. opiš si z prezentace zápis do sešitu nebo si udělej výpisky z učebnice. Nakresli si alespoň 4 příklady spojených nádob.

Prezentace: 03_spojené-nádoby

Teto úkol mi posílat nemusíš.

ZEMĚPIS Západní Evropa – obecný úvod

Státy západní Evropy – Velká Británie, Irsko

Zápisy do sešitu

Řešit úkoly z učebnice ústně.

Pracovat na zadaných projektech.

Matěj a Anička mi zašlou fotografii hotového projektu na e-mailovou adresu melounr@zstk.cz

 

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

 

  


 

Plán na týden  6. 4. – 10. 4. 2020
  Různé:
Učivo
Český jazyk  Dobrý den, děkuji všem za poslání ofocených úkolů či poslaných pracovních listů, někteří pracují i v aplikaci One-note. Tento týden bychom si měli připomenout i velikonoční tradice, proto i některé úkoly budou s tímto tématem spojeny.

Zadání Čj 7, 6.4. – 10. 4.

Anglický jazyk Milí sedmáci, doufám, že se Vám daří. Jsem ráda, že většina z Vás plní spolehlivě zadané úkoly. A spousta z Vás mně píše, jak se rádi učíte s Duolingem. To mě navedlo na myšlenku, že sestavíme žebříček, kam jste se dopracovali. Zajímá mě tedy, v jaké lize jste (bronzová, stříbrná), jaká nejdelší denní řada se Vám podařila vytvořit a hlavní je počet bodů XP. Těším se na Vaše výsledky.

U1A  A new home

 • poslechni si ukázku a nauč se novou slovní zásobu
 • nauč se slovíčka U1A z pracovního sešitu
 • Vypracuj cvičení UČ 8/1b z učebnice do malého sešitu
 • PS 4 / 1a, b  – spoj k sobě správné poloviny výrazů a doplň pod obrázek
 • PS 4 / 2 – doplň do textu slovesa z boxu. Ale pozor – změň je do minulého času ! (u pravidelných sloves přidej –ed, u nepravidelných sloves použij II. tvar)
 • PS 4 / 3 – hledej přídavná jména. Jedno je vyznačené (rich), najdi ještě 7 dalších. Všech 8 přídavných jmen vypiš pod cvičení a do druhého sloupečku napiš český překlad.
 • Pošli mi okopírovanou celou stránku 4 z pracovního sešitu.  Do předmětu mailu napiš AJ – KOR 4. Začínám se pomalu ztrácet v záplavě mailů 😉
Matematika Trochu bilance – některým z vás zbývá ke splnění úkolů za uplynulé týdny už jen pár příkladů. Věřím, že se do úkolů pustíte s plnou vervou a dokážete především sobě, že úkoly zvládnete. Ti, kterým ještě něco chybí, mohou využít velikonoční prázdniny a dát vše do pořádku.

Tento týden nás čeká opakování hlavně zlomků a naučíte se porovnávat celá čísla.

Informace pro Davida: pro tebe to bude trochu jiné,  v pondělí ti přijdou informace do mailu.

A) Opakování – Procvičujeme, co už umíme. Pracuj do cvičného sešitu pod nadpis Opakování:

Učebnice Aritmetiky – str. 48 př. 3.10 (3. řádek = 4 příklady), str. 53 př. 4.13 (1. řádek = 6 příkladů), str. 57 př. 5.13 (1. řádek = 6 příkladů), str. 62 př. 12 a, b, c, d.

Každý den mi pošli řešení nejméně pěti úloh na email = celkem 15 příkladů.

 

B) Pondělí + úterý: Celá čísla – procvičování

04_celá čísla

Vytiskni nebo si opiš pracovní list 1. část a vypracuj uvedené úlohy. Řešení mi pošli najednou do středy 8. 4. na email.

 

C) Středa:  Porovnávání celých čísel – budeš pracovat s učebnicí aritmetiky, doporučuji se podívat na video.

https://www.youtube.com/watch?v=SeYDvvcPihc

Piš do školního sešitu aritmetiky. Cílem je naučit se porovnávat celá čísla. Nehledej v tom složitosti, použij zdravý selský rozum:)

 

1) Napiš si nadpis Porovnávání celých čísel

2) Pozorně si prostuduj str. 20 a část str. 30 v učebnici. Ústně si vypracuj cvičení 2.8 na str. 20

3) Vyber si ve sbírce 5 úloh z kapitoly 4.3 na str. 43 – 46 a ověř si, zda jsi učivo zvládl(a). Úlohy si můžeš zapisovat do cvičného sešitu, nebo je udělat ústně. Výsledky si vždy ověř vzadu ve sbírce.
Příští týden nás čeká 2 část pracovního listu, můžeš ho však začít vyplňovat už tento týden.

 

Přeji Ti hodně úspěchů v práci a příjemné Velikonoce

Dějepis
Přírodopis
Zeměpis  Státy západní Evropy – Francie, Benelux

 • Výpisky do sešitu toho nejdůležitějšího
 • Očekávám projekty států, které jsou probrány (Itálie, Velká Británie) – Nekopírujte wikipedii a jiné webové stránky. Držte se návodu, který jsem vám dal. Vymýšlejte texty vlastními slovy. Zasílejte mi je na e-mail melounr@zstk.cz.
 • Vyplnit pracovní list  7 – Jižní Evropa a odeslat do 10. 4.

Řádky v horní části pracovních listů slouží k zápisu vlastními slovy toho, co jste si zapamatovali (neopisovat z učebnice)

Fyzika

 Jsem ráda, že většina z vás pracuje výborně a má z fyziky všechny úkoly splněné. Věřím, že ti, kteří dosud úkoly splněné nemají, to brzy napraví.

Tento týden dokončíme téma spojené nádoby a začneme zkoumat plyny

A) Vytiskni si pracovní list, nebo si obrázky překresli do sešitu:  04_konvice

Představ si, že v konvici je voda a ta právě přestala z hubice vytékat. Dokresli hladinu vody a vodu vybarvi. Hladina je vodorovná = rovnoběžná s dolním okrajem listu papíru.

Tento úkol mi pošli do středy na mail.

B) Popros doma někoho, aby tě vyzkoušel, jak jsi zvládl(a) téma o kapalinách.

C) Do sešitu si napiš nadpis nového tématu Plyny

 1. Přečti si v učebnici Kapitolu Vlastnosti plynů – najdeš tam informace pro 2. a 3. úkol.
 2. Napiš si do sešitu nadpis Co už vím o plynech a zapiš si
  2.1. částicový model plynu (jaké jsou vzdálenosti mezi molekulami plynu, jak velkými vzájemnými silami na sebe působí, jakým pohybem se pohybují, …)
  2.2. vlastnosti plynu.

Pomůže ti také loňský sešit z fyziky.

 1. Napiš nadpis Tlak v plynu a pomocí učebnice a prezentace napiš zápis, ve kterém budou odpovědi na otázky: čím je způsoben tlak plynu a na čem a jak tlak plynu závisí. Připoj obrázek, který bude vystihovat, jak vzniká tlak plynu.

04_tlak-plynu

Prezentace je uložená také ve OneNote – tam uvidíš i animace. Prezentace obsahuje i odkazy na net – videa jsou v angličtině, ale to nevadí, videa jsou výstižná pro představu tlaku v plynu.

 

Oboje zápisky mi do úterý 14. 4. 2020 pošli a napiš také, jak jsi obstál(a) při zkoušení.

Ostatní předměty
Plán na týden  6. 4. – 10. 4. 2020
  Různé:
Učivo
Český jazyk  Dobrý den, děkuji všem za poslání ofocených úkolů či poslaných pracovních listů, někteří pracují i v aplikaci One-note. Tento týden bychom si měli připomenout i velikonoční tradice, proto i některé úkoly budou s tímto tématem spojeny.

Zadání Čj 7, 6.4. – 10. 4.

Anglický jazyk Milí sedmáci, doufám, že se Vám daří. Jsem ráda, že většina z Vás plní spolehlivě zadané úkoly. A spousta z Vás mně píše, jak se rádi učíte s Duolingem. To mě navedlo na myšlenku, že sestavíme žebříček, kam jste se dopracovali. Zajímá mě tedy, v jaké lize jste (bronzová, stříbrná), jaká nejdelší denní řada se Vám podařila vytvořit a hlavní je počet bodů XP. Těším se na Vaše výsledky.

U1A  A new home

 • poslechni si ukázku a nauč se novou slovní zásobu
 • nauč se slovíčka U1A z pracovního sešitu
 • Vypracuj cvičení UČ 8/1b z učebnice do malého sešitu
 • PS 4 / 1a, b  – spoj k sobě správné poloviny výrazů a doplň pod obrázek
 • PS 4 / 2 – doplň do textu slovesa z boxu. Ale pozor – změň je do minulého času ! (u pravidelných sloves přidej –ed, u nepravidelných sloves použij II. tvar)
 • PS 4 / 3 – hledej přídavná jména. Jedno je vyznačené (rich), najdi ještě 7 dalších. Všech 8 přídavných jmen vypiš pod cvičení a do druhého sloupečku napiš český překlad.
 • Pošli mi okopírovanou celou stránku 4 z pracovního sešitu.  Do předmětu mailu napiš AJ – KOR 4. Začínám se pomalu ztrácet v záplavě mailů 😉
Matematika Tento týden nás čeká trochu opakování a seznámíme se trochu blíž se zápornými čísly. Informace pro Davida: pro tebe to bude trochu jiné,  do pondělí ti přijdou informace do mailu.

Pro zadání úkolů je trochu víc textu, ale nelekej se, je to jenom hodně podrobně rozepsané. A stále platí: S chutí do toho, půl je hotovo:)

 1. A) Procvičujeme, co už umíme, pracuj do cvičného sešitu pod nadpis Opakování:

1) Učebnice geometrie str. 35 př. 2.23 a 2. 24 – (narýsuj obě situace).

2) Učebnice aritmetiky str. 43 př. 2.9,  str. 49 příklady  3.14 a 3.15, str. 59 př. 5.16.

Každý den mi na email pošli řešení alespoň jednoho příkladu.

 1. B) Celá čísla – budeš pracovat s učebnicí aritmetiky, můžeš se podívat na videa. Vše budeš psát do školního sešitu aritmetiky. Cílem je porozumět pojmu záporné a kladné číslo, znázornit tato čísla na číselné ose a určit absolutní hodnotu čísla. (Uvedený časový rozpis je pouze doporučený.) Pomůže ti také sešit fyziky ze 6. ročníku, kapitola o měření teploty – tam jsme se seznámili s pojmem záporné číslo a už jsme s takovými čísly i počítali.

V pondělí  a úterý

1) Napiš si nadpis nového tématu: Celá čísla.

2) První kapitola má nadpis: Záporná čísla.

3) Prohlédni si stránky 12 a 13 v učebnici. Ústně si vypracuj cvičení 1.2 na str. 14. Přečti si Co jsme objevili? na straně 15.

4) Napiš si zápis – opiš si Slovníček na str. 16. a vypracuj do sešitu ze sbírky př. 1, 2, 5 a 6 na str. 40 – 41 – výsledky si zkontroluj vzadu ve sbírce.

Ve středu – pátek

5) Napiš si nadpis Absolutní hodnota čísla.

6) Prostuduj si v učebnici stranu 17, napiš si zápisky (viz Slovníček na straně 17).

7) Vypracuj cvičení 2.2 a 2. 3  na str. 17 – tato dvě cvičení mi pošli na mail ke kontrole. 

8) Pro kontrolu, zda látce dobře rozumíš, vypracuj do cvičného sešitu nebo jen ústně úkoly ze sbírky str. 41 př. 7, str. 42 – 43 příklady 1, 2, 10, 11, 12, 15 – výsledky si zkontroluj vzadu ve sbírce.

9) Vypracuj úlohy 2.4 a 2.5 na straně 18 v učebnici – tato cvičení mi pošli na mail ke kontrole. 

Příklady videí, která se této tématice věnují:

Přeji ti hodně úspěchů a spokojený pocit, že látce rozumíš. Kdyby cokoli nešlo, nic si z toho nedělej, napiš mi mail, pomohu.

Do mailu mi vždy k úlohám můžeš napsat, kolik času jsi tomu věnoval(a) a co ti šlo dobře a s čím byly problémy.

Dějepis
Přírodopis
Zeměpis  Státy západní Evropy – Francie, Benelux

 • Výpisky do sešitu toho nejdůležitějšího
 • Očekávám projekty států, které jsou probrány (Itálie, Velká Británie) – Nekopírujte wikipedii a jiné webové stránky. Držte se návodu, který jsem vám dal. Vymýšlejte texty vlastními slovy. Zasílejte mi je na e-mail melounr@zstk.cz.
 • Vyplnit pracovní list  7 – Jižní Evropa a odeslat do 10. 4.

Řádky v horní části pracovních listů slouží k zápisu vlastními slovy toho, co jste si zapamatovali (neopisovat z učebnice)

Fyzika

 Jsem ráda, že většina z vás pracuje výborně a má z fyziky všechny úkoly splněné. Věřím, že ti, kteří dosud úkoly splněné nemají, to brzy napraví.

Tento týden dokončíme téma spojené nádoby a začneme zkoumat plyny

A) Vytiskni si pracovní list, nebo si obrázky překresli do sešitu:  04_konvice

Představ si, že v konvici je voda a ta právě přestala z hubice vytékat. Dokresli hladinu vody a vodu vybarvi. Hladina je vodorovná = rovnoběžná s dolním okrajem listu papíru.

Tento úkol mi pošli do středy na mail.

B) Popros doma někoho, aby tě vyzkoušel, jak jsi zvládl(a) téma o kapalinách.

C) Do sešitu si napiš nadpis nového tématu Plyny

 1. Přečti si v učebnici Kapitolu Vlastnosti plynů – najdeš tam informace pro 2. a 3. úkol.
 2. Napiš si do sešitu nadpis Co už vím o plynech a zapiš si
  2.1. částicový model plynu (jaké jsou vzdálenosti mezi molekulami plynu, jak velkými vzájemnými silami na sebe působí, jakým pohybem se pohybují, …)
  2.2. vlastnosti plynu.

Pomůže ti také loňský sešit z fyziky.

 1. Napiš nadpis Tlak v plynu a pomocí učebnice a prezentace napiš zápis, ve kterém budou odpovědi na otázky: čím je způsoben tlak plynu a na čem a jak tlak plynu závisí. Připoj obrázek, který bude vystihovat, jak vzniká tlak plynu.

04_tlak-plynu

Prezentace je uložená také ve OneNote – tam uvidíš i animace. Prezentace obsahuje i odkazy na net – videa jsou v angličtině, ale to nevadí, videa jsou výstižná pro představu tlaku v plynu.

 

Oboje zápisky mi do úterý 14. 4. 2020 pošli a napiš také, jak jsi obstál(a) při zkoušení.

Ostatní předměty
Plán na týden  6. 4. – 10. 4. 2020
  Různé:
Učivo
Český jazyk  Dobrý den, děkuji všem za poslání ofocených úkolů či poslaných pracovních listů, někteří pracují i v aplikaci One-note. Tento týden bychom si měli připomenout i velikonoční tradice, proto i některé úkoly budou s tímto tématem spojeny.

Zadání Čj 7, 6.4. – 10. 4.

Anglický jazyk Milí sedmáci, doufám, že se Vám daří. Jsem ráda, že většina z Vás plní spolehlivě zadané úkoly. A spousta z Vás mně píše, jak se rádi učíte s Duolingem. To mě navedlo na myšlenku, že sestavíme žebříček, kam jste se dopracovali. Zajímá mě tedy, v jaké lize jste (bronzová, stříbrná), jaká nejdelší denní řada se Vám podařila vytvořit a hlavní je počet bodů XP. Těším se na Vaše výsledky.

U1A  A new home

 • poslechni si ukázku a nauč se novou slovní zásobu
 • nauč se slovíčka U1A z pracovního sešitu
 • Vypracuj cvičení UČ 8/1b z učebnice do malého sešitu
 • PS 4 / 1a, b  – spoj k sobě správné poloviny výrazů a doplň pod obrázek
 • PS 4 / 2 – doplň do textu slovesa z boxu. Ale pozor – změň je do minulého času ! (u pravidelných sloves přidej –ed, u nepravidelných sloves použij II. tvar)
 • PS 4 / 3 – hledej přídavná jména. Jedno je vyznačené (rich), najdi ještě 7 dalších. Všech 8 přídavných jmen vypiš pod cvičení a do druhého sloupečku napiš český překlad.
 • Pošli mi okopírovanou celou stránku 4 z pracovního sešitu.  Do předmětu mailu napiš AJ – KOR 4. Začínám se pomalu ztrácet v záplavě mailů 😉
Matematika Trochu bilance – některým z vás zbývá ke splnění úkolů za uplynulé týdny už jen pár příkladů. Věřím, že se do úkolů pustíte s plnou vervou a dokážete především sobě, že úkoly zvládnete. Ti, kterým ještě něco chybí, mohou využít velikonoční prázdniny a dát vše do pořádku.

Tento týden nás čeká opakování hlavně zlomků a naučíte se porovnávat celá čísla.

Informace pro Davida: pro tebe to bude trochu jiné,  v pondělí ti přijdou informace do mailu.

A) Opakování – Procvičujeme, co už umíme. Pracuj do cvičného sešitu pod nadpis Opakování:

Učebnice Aritmetiky – str. 48 př. 3.10 (3. řádek = 4 příklady), str. 53 př. 4.13 (1. řádek = 6 příkladů), str. 57 př. 5.13 (1. řádek = 6 příkladů), str. 62 př. 12 a, b, c, d.

Každý den mi pošli řešení nejméně pěti úloh na email = celkem 15 příkladů.

 

B) Pondělí + úterý: Celá čísla – procvičování

04_celá čísla

Vytiskni nebo si opiš pracovní list 1. část a vypracuj uvedené úlohy. Řešení mi pošli najednou do středy 8. 4. na email.

 

C) Středa:  Porovnávání celých čísel – budeš pracovat s učebnicí aritmetiky, doporučuji se podívat na video.

https://www.youtube.com/watch?v=SeYDvvcPihc

Piš do školního sešitu aritmetiky. Cílem je naučit se porovnávat celá čísla. Nehledej v tom složitosti, použij zdravý selský rozum:)

1) Napiš si do školního sešitu aritmetiky nadpis Porovnávání celých čísel.

2) Pozorně si prostuduj str. 20 a část str. 30 v učebnici. Ústně si vypracuj cvičení 2.8 na str. 20, podívej se na video.

Můžeš si do školního sešitu zapsat zápisky. (Zápisky si příští týden nalepíme – bude to 2. část pracovního listu, můžeš si ho prohlédnout.)

3) Vyber si ze sbírky pět úloh  z kapitoly 4.3 na str. 43 – 46  a ověř si, zda jsi učivo zvládl(a). Úlohy si můžeš zapisovat do cvičného sešitu, nebo je udělat ústně. Výsledky si vždy ověř vzadu ve sbírce. Pak mi ve středu 8. 4.  napiš email, jak se ti dařilo.

Přeji Ti hodně úspěchů v práci a příjemné Velikonoce.

Dějepis
Přírodopis
Zeměpis  Státy západní Evropy – Francie, Benelux

 • Výpisky do sešitu toho nejdůležitějšího
 • Očekávám projekty států, které jsou probrány (Itálie, Velká Británie) – Nekopírujte wikipedii a jiné webové stránky. Držte se návodu, který jsem vám dal. Vymýšlejte texty vlastními slovy. Zasílejte mi je na e-mail melounr@zstk.cz.
 • Vyplnit pracovní list  7 – Jižní Evropa a odeslat do 10. 4.

Řádky v horní části pracovních listů slouží k zápisu vlastními slovy toho, co jste si zapamatovali (neopisovat z učebnice)

Fyzika

 Jsem ráda, že většina z vás pracuje výborně a má z fyziky všechny úkoly splněné. Věřím, že ti, kteří dosud úkoly splněné nemají, to brzy napraví.

Tento týden dokončíme téma spojené nádoby a začneme zkoumat plyny

A) Vytiskni si pracovní list, nebo si obrázky překresli do sešitu:  04_konvice

Představ si, že v konvici je voda a ta právě přestala z hubice vytékat. Dokresli hladinu vody a vodu vybarvi. Hladina je vodorovná = rovnoběžná s dolním okrajem listu papíru.

Tento úkol mi pošli do středy na mail.

B) Popros doma někoho, aby tě vyzkoušel, jak jsi zvládl(a) téma o kapalinách.

C) Do sešitu si napiš nadpis nového tématu Plyny

 1. Přečti si v učebnici Kapitolu Vlastnosti plynů – najdeš tam informace pro 2. a 3. úkol.
 2. Napiš si do sešitu nadpis Co už vím o plynech a zapiš si
  2.1. částicový model plynu (jaké jsou vzdálenosti mezi molekulami plynu, jak velkými vzájemnými silami na sebe působí, jakým pohybem se pohybují, …)
  2.2. vlastnosti plynu.

Pomůže ti také loňský sešit z fyziky.

 1. Napiš nadpis Tlak v plynu a pomocí učebnice a prezentace napiš zápis, ve kterém budou odpovědi na otázky: čím je způsoben tlak plynu a na čem a jak tlak plynu závisí. Připoj obrázek, který bude vystihovat, jak vzniká tlak plynu.

04_tlak-plynu

Prezentace je uložená také ve OneNote – tam uvidíš i animace. Prezentace obsahuje i odkazy na net – videa jsou v angličtině, ale to nevadí, videa jsou výstižná pro představu tlaku v plynu.

 

Oboje zápisky mi do úterý 14. 4. 2020 pošli a napiš také, jak jsi obstál(a) při zkoušení.

Ostatní předměty