7. třída

 

Plán na příští týden                     od 20. 5.   do 24. 5. 2019
Služba:
Různé: Sběr papíru 30. a 31. 5.

24. 5. Nicholas Winton – síla lidskosti. Představení v MFC. 30,- Kč

 

UČIVO
ČESKÝ JAZYK Jazyk: Náhrada větného členu

Literatura:  20 000 mil pod mořem – ukázky

Sloh: Vypravování – užití přímé řeči

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

U2B – Detective of the year

will for decision

MATEMATIKA Převody jednotek

Hranol – objem, povrch

 

 

DĚJEPIS

 

Reformace
 

PŘÍRODOPIS

Krytosemenné rostliny
 FYZIKA  

Plování těles, shrnutí učiva

O světle – úvod

 

ZEMĚPIS Státy střední Evropy

20. 5. opak. Severní Evropy

 

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

 

 Pč dívky – zástěra, receptář