7. třída

    

VII. třída
Plán na týden od 16. 10 do 22. 10. 2017
  Různé:
Tento týden začínají školní zájmové kroužky.
Chystáme se na sběr starého papíru. Ten proběhne v pondělí 30. a v úterý 31. října.
Služba na tento týden: M. Pavliš, A. Košnar
Učivo
Český jazyk J: Odvozování slov, pravopis přídavných jmen
S: Charakteristika literární postavy
L:  
Jan Drda – Zapomenutý čert
Anglický jazyk U5A The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – reading and listening.
Writing about landmarks.
Matematika Sčítání a odčítání celých čísel
Násobení a dělení celých čísel
V úterý písemná práce (celá čísla, sčítání celých čísel)
Připomínám: stále ještě jsou tací, kteří neodevzdali úlohy na téma O zvířatech – přineste úlohy v pondělí, ať naši knihu můžeme dokončit co nejdříve.
Dějepis Francká říše
Přírodopis Ryby
Obojživelníci – úvod
Zeměpis Střední Amerika
Fyzika Dráha rovnoměrného pohybu
Grafické znázornění pohybu
Ve čtvrtek písemná práce (o pohybu, výpočet rychlosti)
Ostatní předměty OV – aktuality – reportéři: A. Košnar, D. Holubová, referáty – D. Kumpanová, A. Kučerová, L. Linhartová, A. Němcová, V. Vašková (referáty budou napsané na listu formátu A5, nezapomeňte na portrét toho, o kom referát je)