7. třída

     

VII. třída
Plán na týden od 11. 12. do 17. 12. 2017
  Různé:
Ve čtvrtek končí vyučování v 11:55 hodin. Od 16:30 hodin se v sokolovně koná Vánoční jarmark.
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Vedlejší věta podmětná, předmětná
S: Líčení krajiny
L:  
Balady a romance – Štědrý večer
Anglický jazyk U6A – Entertainment
Going to
Matematika Trojúhelník (výšky, střední příčky, těžnice)
Konstrukce trojúhelníka
Ve středu písemná práce (trojúhelník)
Dějepis Dějiny českých zemí
Přírodopis Ptáci – měkkozobí, vrubozobí
V úterý písemná práce (ptáci – úvod)
Zeměpis Státy SZ Asie
Fyzika Skládání sil, těžiště
Rozklad sil, tlak
Písemná práce (o síle)
Ostatní předměty OV – aktuality – reportéři:

 

 

  

Památky UNESCO – referáty 

Téma Termín Referáty:
Praha – historické centrum A. Lupoměská
Telč – historické centrum A. Košnar
Český Krumlov – historické centrum P. Kysela
Žďár n. S. – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře D. Vodrážková
Kutná Hora – historické centrum, Chrám sv. Barbory V. Remeš
Kutná Hora – Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci M. Novotný
Lednicko-valtický areál L. Linhartová
Holašovice – vesnická rezervace M. Kislinger
Kroměříž – zahrady a zámek K. Osmíková
Litomyšl – zámek a zámecký areál A. Němcová
Olomouc – Sloup nejsvětější Trojice J. Kumpan
Brno – Vila Tugendhat D. Kumpanová
Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa A. Kučerová
Nehmotné památky
Slovácký verbuňk M. Pavliš
Masopust M. Linhartová
Sokolnictví D. Holubová
Jízda králů K. Kábelová
Loutkářství V. Vašková

Zdroj například http://www.unesco-czech.cz/
Způsob zpracování – viz nástěnka

 


 Zde jsou slíbené odkazy na online procvičování celých čísel na internetu: 

http://nove.procvicuj.cz/www/matematika/cela_cisla/cela_cisla.php

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=4530&action=show#selid

http://testy.nanic.cz/testy/matematika/

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/celacisla1/celacisla1.htm

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_01

http://matematika.zskrestova.cz/?page_id=2482