7. třída

 

Plán na příští týden                     od 18. 3.   do 22. 3. 2019
Služba:
Různé: 

 

 

UČIVO
ČESKÝ JAZYK Jazyk: Přístavek, věta vedlejší podm.

Literatura:  Vlastní ukázka z dobrodr. lit.

Sloh: Odborný text, odb. názvy – význam

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

U1 B A surprise for  SA, questions. Feelings

U1C My family – vocablurary

MATEMATIKA Rovnoběžníky – charakt. vlastnosti

pojmy – deltoid, nekonvexní mnohoúhelník

 

 

DĚJEPIS

 

Poslední přemyslovci
 

PŘÍRODOPIS

Listnaté stromy a keře

Pá 29. 3. písemka – jehličnany

 FYZIKA Páka, pevná a volná kladka
ZEMĚPIS Jižní Evropa
 

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

 

 Ov – aktuality: P. Koliha, V. Kudláček