7. třída

 

Plán na příští týden                     od 24. 9.   do 28. 9. 2018
Služba:
Různé: Pátek 28. 9. Státní svátek
UČIVO
ČESKÝ JAZYK Jazyk: Slova jednoznačná, mnohoznačná

Literatura: Práce s textem – personifikace

Sloh: Popis výrobku

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

U5 The world – My country

How questions. Nepravidelná slovesa

MATEMATIKA Zlomky – základní tvar. Krácení a rozšiřování.

Slovní úlohy – přirozená čísla

 

DĚJEPIS

 

Počítání času
 

PŘÍRODOPIS

Út. 25. 9. pís. opak. ze 6. třídy – 2. část, hmyz

Ryby

 

FYZIKA

 Opakování o elektřině

Ve čtvrtek písemná práce (opakování)

ZEMĚPIS Vodstvo, podnebí a obyvatelstvo Ameriky
 

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

 

 EV – manikurní nůžky