7. třída

 

Plán na příští týden                     od 12. 11.   do 16. 11. 2018
Služba:
Různé: 
UČIVO
ČESKÝ JAZYK Jazyk: Odvozování podst., příd. jmen a sloves

Literatura: Balada, romance – ukázky

Sloh: Charakteristika osoby

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

U5 D as …. as……

Revision U5

Unit 5 test

MATEMATIKA Absolutní hodnota

Pojmy – racionální číslo, period. číslo, desetinné číslo

 

 

DĚJEPIS

 

Francie, Anglie
 

PŘÍRODOPIS

Hadi – dokončení

Ptáci – úvod

 

FYZIKA

 Výpočet dráhy

Grafické vyjádření pohybu

čtvrtek – písemná práce ( o pohybu)

ZEMĚPIS Atlantský oceán, Asie
 

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

 

Ov – kontrola prac. sešitů, aktuality: V. Bočková, D. Melicharová