7. třída

 

Plán na příští týden                     od 21. 1.   do 25. 1. 2019
Služba:
Různé:

 

UČIVO
ČESKÝ JAZYK Jazyk: Věta jednočlenná

Literatura:  Ukázky pověstí

Sloh: Výtah

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

U6 C A day in a life Jobs

have to

MATEMATIKA  

Trojčlenka – slovní úlohy, grafy

Přirozená čísla, racionální čísla – aktivizace

 

DĚJEPIS

 

České knížectví
 

PŘÍRODOPIS

Přechod rostlin na souš

Mechorosty, pátek 25. 1. – poznávání ptáků

 

FYZIKA

Skládání sil, těžiště

úterý – D. Holý – referát

 

ZEMĚPIS Jihozápadní Asie, povrch, státy
 

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

 

Pč d – úterý, přinést kelímek od jogurtu

Ov: aktuality – N. Ducháčková, D. Sedláková