7. třída

         

VII. třída
Plán na týden od 16. 4. do 22. 4. 2018
Různé:  
Do 20. dubna zaplatit stravné.
V pátek 20. 4. projektový den – Den Země
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Pravopis velkých písmen ve vlastních názvech, koncovky podstatných jmen
S: Životopis
L:
I. Procházková – Únos domů
Anglický jazyk 1A – A new home
Vocabulery – Life stages
Past simple
Matematika Rovnoběžníky – vlastnosti, obvod, obsah
Dú – na pondělí (vystřižené rovnoběžníky)
Dějepis Husitství
Přírodopis Listnaté stromy a keře
Kořen
Zeměpis Severní Evropa
Fyzika Pascalův zákon v praxi
Hydrostatický tlak
Ostatní předměty Ov – aktuality: A. Lupoměská, M. Linhartová, L. Linhartová, P. Kysela

 


 Zde jsou slíbené odkazy na online procvičování celých čísel na internetu: 

http://nove.procvicuj.cz/www/matematika/cela_cisla/cela_cisla.php

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=4530&action=show#selid

http://testy.nanic.cz/testy/matematika/

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/celacisla1/celacisla1.htm

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_01

http://matematika.zskrestova.cz/?page_id=2482