8. třída

 

 

VIII. třída
Plán na týden od 16. 10. do 20. 10. 2017
  Různé:
Sběr papíru 30. a 31.10.
Služba na tento týden: Lucie Zárubová, Sabina Břeňová
Učivo
Český jazyk J: Přejímání slov z cizích jazyků
S: Životopis
L:
Pověsti
Anglický jazyk A dangerous situation U3B

Natural disasters

Past continuous, past simple

Německý jazyk Ich heisse, ich wohne in …

Formular

Matematika Druhá mocnina a odmocnina v geometrických úlohách, číselné výrazy.

Třetí mocnina a odmocnina. V úterý písemná práce (druhá odmocnina)

Dějepis Francie
Přírodopis Hlodavci
Zeměpis Pedosféra, ochrana přírody
Fyzika Výpočet práce pomocí výkonu, výkon.

Energie

Chemie Voda

Oddělování složek

Ostatní předměty Hv – Stará archa nebo Starý příběh – zpěv

Pč d – trenujte hačkování (řetízek)

OV – aktuality: Holečková, Hrdá