8. třída

 

VIII. třída
Plán na týden od 11. 12. do 15. 12. 2017
  Různé:
14.12. od 16:30 Jarmark v sokolovně

14.12. konec výuky v 11:55

Služba na tento týden: Sabina Břeňová, Barbora Dalecká
Učivo
Český jazyk J: Několikanásobný větný člen, rozvitý vět. člen
S: Výklad odborného textu
L:
Advent v literatuře
Anglický jazyk U4A Cities – Our trip to London

určité a neurčité členy

Německý jazyk 3. stupeň od gern – am liebsten

Meine Clique

Matematika Obvod kruhu

Praktické úlohy (kruh, kružnice)

Dějepis Velká francouzská revoluce
Přírodopis Primáti
Zeměpis Průmysl paliv a energetiky
Fyzika Šíření tepla

Skupenské změny

Chemie Uhlík, síra – vlastnosti, užití
Ostatní předměty Pč d – dokončený výrobek