8. třída

 

VIII. třída
Plán na týden od 21.1. do 27.1. 2019
  Různé:
 
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Složitější souvětí, porozumění textu, pondělí (pololetní pís. pr.)
S: Elektronická pošta
L:
B. Stoker – Dracula
Anglický jazyk  
Německý jazyk In der Schule
Matematika Kružnice, kružnice a přímka, Thaletova kružnice
V pátek písemná práce (kružnice, kružnice a přímka)
Dějepis Revoluční rok 1848
Přírodopis Kostra končetin
Stavba a růst kostí
Zeměpis  
Fyzika Výpočet tepla, šíření tepla
Ve středu písemná práce (výpočet tepla)
Chemie Polokovy
Shrnutí – přehled prvků
Oxidační číslo – seznámení
Ostatní předměty OV –  písemná práce (str. 10, 11, 18, 19), aktuality: J. Kumpan, D. Kumpanová