8. třída

VIII. třída
Plán na týden od 18.11. do 22.11. 2019
  Různé: 
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J:  Několikanásobný větný člen – určování, tvoření
S: Líčení krajiny
L:
 Rytířské eposy
Anglický jazyk úterý – Unit 3 test

U4A Our trip to London, vocabulary – places in a city

 

Německý jazyk 3. lekce  cvičení, slovní zásoba
Matematika Kruh, kružnice – (obsah, délka) 
Dějepis Marie Terezie
Přírodopis  Lichokopytníci

Zajíci – test

Zeměpis Sídla, hospodářství
Fyzika Mechanická energie

pátek – písemná práce (práce, výkon)

Chemie Molekuly, sloučeniny, Ionty 
Ostatní předměty Ov –  temperament, charakter (řešení úloh)