8. třída

 

 

VIII. třída
Plán na týden od 20. 5. do 24. 5. 2019
  Různé:
Ve čtvrtek 23. 5. se přihlášení žáci zúčastní zdravotnické soutěže HMZ v Chrudimi.
V pátek 24. 5. se uskuteční představení MFC Hlinsko – Síla lidskosti (Nicholas Winton), vstupné 30,- na žáka.
Ve dnech 30. a 31. 5. proběhne ve škole sběr starého papíru. 
Služba na tento týden: J. Kumpan. A. Košnar
Učivo
Český jazyk J:
S:
L:
Anglický jazyk U5D Kids – Layla’s news
Everyday English
Německý jazyk Einheit 8
Matematika Rovnice
V pondělí písemná práce (konstrukční úlohy)
Dějepis Důsledky 1. světové války
Přírodopis Trávicí soustava – dokončení, metabolismus
Zeměpis Ústecký kraj, Liberecký kraj
Fyzika Odpor vodiče, Ohmův zákon
V pondělí písemná práce (el, napětí, proud, obvod)
Chemie Vzorce a názvy solí
Užití, vlastnosti – výběr solí
Ostatní předměty OV – aktuality: Vašková, Osmíková, Pavliš