8. třída

 

VIII. třída
Plán na týden od 19. 2. do 23. 2. 2018
  Různé:
Po 19.2. 4. hod. Ov, 6. hod. Hv, konec výuky ve 12:45, nutný podpis rodičů v ŽK.

Do 20.2. – platba obědů

St 21.2. filmové představení Čertoviny – Hlinsko (info v ŽK), 30 Kč.

 

Služba na tento týden: Sabina Břeňová, Barbora Dalecká
Učivo
Český jazyk J: Slov. rod a sl. vid
S: ÚvahaL: K. H. Mácha
Anglický jazyk U4C Neurčitá zájmena

Storytelling – My dream, writing

Německý jazyk
Matematika Násobení mnohočlenů

Po 19.2. pís. práce sčítání a odčítání mnohočlenů

Dějepis Sjednocování Německa a Itálie
Přírodopis Svalová soustava

St 21.2. pís. opak. kostra

Zeměpis
Fyzika Zvuk

Út 20.2. pís. práce skupenské přeměny, anomálie, motory

Chemie Dvouprvkové sloučeniny

(H2O, H2O2, CH4, CH3, H2S, HCl)

Ostatní předměty OV – aktuality: P. Malinová, D. Mörl

HV – zpěv písně