8. třída

 

VIII. třída
Plán na týden od 12. 11. do 18. 11. 2018
  Různé:
Ve středu 14. 11. se od 15:00 uskuteční třídní schůzky s rodiči.
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Předmět, příslovečné určení, přívlastek
S: Líčení podzimní krajiny
L: Rytířské eposy
Anglický jazyk U3 A What was happening?
Collocatiens – slovní spojení
Past continuous
Německý jazyk Meine Familie
Matematika Číselné výrazy s mocninou
Druhá odmocnina, číselné výrazy s odmocninou
Ve středu čtvrtletní písemná práce
Dějepis
Přírodopis Chobotnatci, sudokopytníci
Zeměpis
Fyzika Výkon, výpočet mechanické práce pomocí výkonu
Přihlášení žáci pracují na plakátech na zadané téma
Chemie Ionty, prvky – rozdělení
Kovy – fyzikální a chemické vlastnosti
Ostatní předměty OV – DÚ viz pracovní sešit, aktuality: D. Vodrážková, D. Holubová
Pč dívky – do úterý odevzdat návrhy skupin, ve čtvrtek přinést potřebné ingredience, zástěru, gumičku do vlasů, receptář