8. třída

VIII. třída
Plán na týden od 16.9. do 20.9. 2019
  Různé:
 

 

Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Věta hlavní, věta vedlejší
S: Vypravování – základní znaky, vlastní práce
L:
 Epické žánry – příklady
Anglický jazyk Opakování: Nepravidelná slovesa, vyjádření budoucnosti
Německý jazyk Leute und Lander str. 14 – 16
Matematika 1) Trojúhelník – konstrukce

2) Procenta – sl. úlohy – těžnice, výška, stř. příčka

kružnice opsaná, vepsaná

Dějepis Velká Británie, Anglie – kolonie 
Přírodopis Savci – charakteristika
Zeměpis  Povrch ČR – Vysočina
Fyzika  Odraz světla, zrcadla

úterý – písemná práce (o světle)

Chemie Směsi – druhy
Ostatní předměty Ov – Osobnost

Pč – dívky – háček, vlna, úkol – zvládnout řetízek