8. třída

Týdenní plány jsou vkládány pod sebe. Na konci stránky najdete týdenní plán na další týden.

Plán na týden  23. 3. – 27. 3.
  Různé:
Učivo
Český jazyk str.38,39, cv.11 /pondělí/, str.40,cv.14/úterý/, str.42,cv.2 /středa/, str.43,cv.6,7 /čtvrtek/, str.45,cv.11,12 /pátek/

Úkoly zpracovávej čitelně na papír, z listů si tvoř přehlednou složku. Budeme s ní pracovat.

Připomínám pravidelné čtení. Umíš už úryvek z básně Máj?

Anglický jazyk
 • Dokonči opakování v PS strana 43. Vypracovanou stranu mi pošli na melounovar@zstk.cz

U5B Have you ever climbed a mountain

 • Nauč se slovíčka U5B
 • Zopakuj si předpřítomný čas – vyjadřuje, jaké máme zkušenosti

Tvořili jsme vzoreček

Podmět + have/has + 3. tvar NS nebo k slovesu přidáme koncovku –ed

Otázka: otočením slovosledu

Have/Has + podmět + 3. tvar NS nebo k slovesu přidáme koncovku –ed

 • Přečti si nejméně 2 x příběh Sweet Sue a Smart Aleca nahlas
 • Přelož si příběh do malého sešitu. Nauč se příběh formou zpětného překladu. Dívej se jen do sešitu na český text a zkus ústně překládat do angličtiny. Popros někoho, ať tě kontroluje v učebnici nebo se nahraj na diktafon do mobilu a pak se porovnej s textem  učebnici. Toto cvičení budu po návratu do školy zkoušet.
 • Opakuj si nepravidelná slovesa.
 • PS 46/1 – doplň 3. tvar sloves, odešli foto na melounovar@zstk.cz nejpozději do neděle 29. 3. 2020. Připomínám ještě úkol z minulého týdne. Stále můžete zasílat.
Německý jazyk  Stále  pracujte na 6.lekci,opakujte si slovíčka.

Do malého sešitu si napište zadání ze str.66 MEIN PORTFOLIO  …. Napsat dopis o sobě…cca 10-12 vět,

pár slovíček,domácí mazlíčci v textu využijte.

Matematika  str.39,cv.5.7, cv.5.8 a str.42,cv.6.2,cv.6.4 / pondělí/, str.44,cv.6.8,6.9 /úterý/, str.44,cv.6.10 -kalkulačka /středa/, str.45,cv.6.12- kalkulačka / čtvrtek/, str.46,cv.6.13,cv.6.16 /pátek/

Pracuj na papír, listy si zakládej do složky. Budeme s ní pracovat.

Průběžná práce se vyplatí! Zdraví EG

Dějepis  Str.76 a 77 se vynechává ,dále na straně 79 zcela  dole, vynecháme  Obyvatelstvo Balkán.….až na str. 81  včetně.

RUSKO str.78,79 a str.82 a  83 texty přečíst včetně pruhů.Zápis není povinný,kdo vypracuje,čitelně a logicky,dostane za snahu známku 1. Jinak si stačí zapsat otázky a do sešitu vypracovat.

1.Proč mělo Rusko zájem o Balkán?

2.Proč Rusko zajímaly úžiny Bospor a ……

3.Proč hlavně šlechtici – důstojníci,kritizovali poměry v Rusku ?

4.Jak chtěli děkabristé řešit situaci a jak vše dopadlo?

5.Napiš,co znamená personální unie.Které  státy ji v těchto zemích tvořily?

6.Proč Francie a Vel. Brit. podporovaly osmans.říši

proti Rusku?

To je dnes vše,pilně pracujte, ať vše zvládneme.

 

Přírodopis  Zkontroluj si pracovní list z minulého týdne.

23.3. Srdce a cévy – řešení

Přečti si text v učebnici na straně 26, 3O. Pokud můžeš, pracuj i s internetem.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

23.3. Onemocnění oběhové soustavy – zadání

Zeměpis  Služby, rekreace a cestovní ruch – učebnice strana 66 – 67

 • zápis do sešitu

Nezapomeňte pracovat na zadaných projektech.

Fyzika  Nejprve trochu hodnocení:

12 žáků už poslalo úkoly na uplynulý týden. Žádný úkol dosud neposlali: Zdeněk, Dominik, Denis, Denisa, Dia.

Téma na tento týden:

Vnímání zvuku, hlasitost

1) Přečti si první část textu, která se týká vnímání zvuku a podívej se na videa (některá jsou v angličtině, ale nemělo by to vadit):

http://www.youtube.com/watch?v=flIAxGsV1q0,

http://www.youtube.com/watch?v=CSO765hyxrc  (stačí do 2,42 s.),

http://www.audionika.cz/stranka/o-sluchu-a-sluchovych-vadach,

2) Zapiš si zápisky o tom, jak slyšíme. Připoj obrázek ucha a popiš jeho jednotlivé části důležité pro slyšení.

3) Hlasitost zvuku.

Přečti si zbytek článku a udělej si stručné výpisky.

4) Zapiš, jak se lidé v praxi chrání před nadměrným hlukem (v práci, u hlučných silnic, …) – tuto část práce mi do čtvrtka pošli na mail.

5) Bonus – stáhni si do mobilu aplikaci, která umí měřit hlasitost zvuku a změř hlasitost různých zvuků: např. jak hlasitý křik dokážeš vydat, jak hlučná je televize v místě, kde sedíš, jak hlučný je budík, … Změř hlasitost nejméně 5 zdrojů zvuku, zapiš je i s jejich hlasitostí do přehledné tabulky a tabulku mi pošli do čtvrtka na mail.

Chemie  Učebnice CH – str.63/ voda, peroxid vodíku, amoniak/ . Text si několikrát přečti. Na papír zpracuj výpisky / vzorce, další informace/ tak, abys mohl/a/ podat výklad. Příslušné pokusy provedeme ve škole.
Ostatní předměty  Občanská výchova

Sleduj, co se děje v místě tvého bydliště, v ČR, ve světě.

Buď klidný/á/, protože vše ZVLÁDNEME ! EG

 

VIII. třída
Plán na týden od 30. 3. do 3. 4. 2020
  Různé: 
Učivo

Náměty na procvičování učiva a samostudium najdete například na stránkách

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-ucit-zaky-doma-zde-jsou-materialy-ktere-vam-to-usnadni/r~bed1564a63e811ea842f0cc47ab5f122/v~sl:94f4c59db4bc53fbeebd03f3f130c2ea/

 

Český jazyk  

Pondělí: str.46,cv.2

Úterý: str.46,cv.3

Středa: str.47,cv.5

Čtvrtek : str. 47, cv.6

Každý text si ohodnoť. Výraz, se kterým si nevíš rady, si barevně označ.

Pátek: Napiš přehled vedlejších vět a uveď indicie pro určení.

Nezapomínej na pravidelné čtení. Už umíš úryvek z Máje? EG

Anglický jazyk Protože se zatím neví, kdy půjdeme do školy, dávám jako velký úkol pro všechny učit se angličtinu s aplikací Duolingo. Kdo zatím ještě nezkusil, nainstalujte si do svého chytrého mobilního telefonu tuto výuku se sovičkou. Až se vrátíme do školy, porovnáme si, kam jste se dostali. Nastavte si, že se chcete učit angličtinu 10 minut denně. To je minimální doba, jakou byste měli každý den plnit se sovičkou úkoly. Zdá se to krátká doba, teď máte spoustu času, ale ve výsledku to bude jistě velký skok ve vašich skills (dovednostech) v angličtině. Nepropásněte výzvy počtu dní v řadě – ať se máte čím chlubit ;).

 

A my můžeme pokračovat s předpřítomným časem (have/has + 3. tvar NS nebo –ed) pro zkušenosti, které jsme dosud získali.

Teď nastává pro mě velmi smutný okamžik. Ze všech hodin angličtiny se každý rok nejvíc těším, až budu v osmičce učit předpřítomný čas průběhový na skvělé písničce skupiny U2 Still haven‘t found what I‘m looking for. No jakáž pomoc? Užijte si tu písničku beze mě. A přeji Vám, ať se Vám líbí, a ať s ní snadno pochopíte present perfect 😉

 

U2 – Still haven’t found what I’m looking for

U still haven´t found what I´m looking for Present perfect

 

Vysvětlivky k pracovnímu listu:

 • Přečtěte si o skupině U2. Snad vás to bude trochu zajímat.
 • Task 1: k uvedeným slovesům napište do tabulky 3. tvar, pokud je nepravidelné. U pravidelných přidejte –ed. Právě jste získali nápovědu – slovesa, která budete doplňovat do mezer.
 • Task 2: Poslouchejte a dopište slovesa do mezer. Poslouchejte klidně dvakrát, třikrát, víckrát, … Hlavně si to užijte! (Enjoy it!)
 • Přeložte si písničku, ať víte, o čem je. Nemusíte překlad psát, hlavně abyste větám rozuměli.
 • Task 3: Přemýšlej o něčem, co jsi chtěl v životě udělat, ale ještě jsi to nedokázal. Napodob styl z písničky a napiš 2 – 3 myšlenky podle vzoru: Namaloval jsem obrázek. Napsal jsem básničku. Ale ještě jsem nenapsal povídku.

Moc se těším na Vaše myšlenky.

Doufám, že se Vám písnička i úkoly k ní budou líbit. Vypracovaný list mi pošlete na mail.

Německý jazyk  7. lekce str.67 prac.sešit,1.část slovní zásoby.zapamatuj si: Wie spat ist es? Frag doch mal!,vše spojené s určováním času ,budete s tím pracovat ve cvičeních

Přečti si v učebnici str.67,pozor na předl,im ve spojení s měsíci!!!

Do malého sešitu si zapiš: na str.68 učebnice Grammatik

1.pád r.muž.             3.p.                 1.pád r.žens.           3.p.           1.p.r.střed.            3.p.

der                              dem                    die                             der                das                       dem

der Park             in  dem Park           die Klasse        in der Klasse    das Haus   in dem Haus

v parku                                                 ve třídě                                      v domě

Opakování číslovek str.69 učebnice ústně. Prac.sešit str.60 cv. 1,2,4,5 doplnit

 

Matematika Pondělí: Sestroj pět trojúhelníků/ rozměry stran -6cm,5cm,4cm/ a postupně proveď konstrukci výšek, těžnic, středních výšek, kružnice opsané/ osy 2 stran/ a kružnice vepsané/ osy 2 vnitřních úhlů/.

Úterý: Pythagorova věta – definice, zápis všech vzorců/ školní sešit pomůže/

Učebnice G8, str.17,cv.1.15/ Rada-stejné jednotky, označ si přeponu/

Středa: str.18,cv.1.18 . V náčrtku si vyznač stěnovou a tělesovou úhlopříčku. Vzor – školní sešit!

Čtvrtek: str. 21,cv.2.9 a 2.10  / kalkulačka pomůže/

Pátek: str. 22,cv. 2.12/ obvod – vypočítám délku přepony, obsah – vzorec pro lichoběžník pomůže /

Přeji úspěšné počítání. Rozdělení do dnů je jen orientační.   EG

 

Dějepis  Dějiny čes.zemí…..str.82 – 83 stačí přečíst ,doplnit

 1. Vídeňský kongres,rakous. kancléř METTERNICH,opak str.67
 2. Jaké období nazýváme Metternichovským absolutismem?
 3.  V jakém období a kde vládl František II.?
 4.  Zánik ……….v r.1806.
 5.  Pod jakým jménem vládl 1.rakous.císař ?
 6. František II. vydal v r. 1812……
 7.  Co bylo obsaženo v tomto dokumentu?
 8.  Dopad tohoto dokumenru?
 9.  Rok 1835…………….
 10.  Rada Františka I. svému synovi před smrtí………… To je dnes vše,příště národní obrození. Věřím,že i Zdenda,Domča,Denis,  Denča tento jednoduchý úkol splní. Ať se daří!
Přírodopis  Zkontroluj si minulý pracovní list:

30.3. Onemocnění oběhové soustavy – řešení

Přečti si text v učebnici na straně 33-35. Pokud můžeš, pracuj i s internetem.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

1.4. Stavba dýchací soustavy – zadání

Zeměpis Zahraniční obchod

 • učebnice strana 68 – 69
 • zápis do sešitu

Práce na zadaných projektech

 • hotové projekty vyfoťte nebo oskenujte a zašlete mi e-mailem na adresu melounr@zstk.cz
Fyzika Tentokrát tě čeká  Šíření zvuku

1) V učebnici si přečti kapitolu Šíření zvuku.

2) Udělej si alespoň 4 navrhované pokusy a odpověz na otázky:  03_zvuk_pokusy

3)  Zapiš si výpisky tak, aby v sešitě byly odpovědi na otázky a úkoly:

 • V jakých látkách se zvuk šíří velmi dobře?
 • Uveď příklady takových látek.
 • Jakou rychlostí se zvuk šíří?
 • Opiš si tabulku rychlostí na straně 80. Na internetu najdi, kde se zvuk šíří největší rychlostí.
 • Jak se zvuková vlna zachová na překážce (odraz, ohyb nebo pohlcení zvuku).
 • Jak pracuje echolot? (znovu se vrať k textu na straně 82).
 • Uveď další příklady, kdo a kde se využívá odraz zvuku (znovu se vrať k textu na straně 82)
 • Kde se zvuk nešíří vůbec a proč (odpověď najdeš na internetu).
 • Jak vzniká ozvěna? Doplň obrázek.
 • K čemu se používají látky, které pohlcují zvuk (např. molitan).

4)  Vypočítej úlohu 1 na str. 81 – pomůže ti vzorec na výpočet dráhy (a úvaha, že zvuk letí tam a zpět)

5) Zápisky a odpovědi na pokusy mi pošli na email najednou do pátku 3. dubna.

Chemie  Učebnice CH8:

 1. str. 64 až 66 – chlorovodík, sulfan, methan. U každé sloučeniny uveď vzorec a napiš základní vlastnosti.
 2. Oxidy jsou ……………………………………………………………………………………………….
 3. Základní atom a oxidační číslo pro oxidy je:
 4. Sestav vzorce: oxid draselný, oxid vápenatý, oxid železitý, oxid fosforečný.
 5. Oxid uhelnatý je ……………………..plyn. Vzniká při………………………………. spalování. Oxid uhličitý vzniká při……………………… spalování. Uvolňuje se, když člověk ………Užití/3/:
 6. Oxid siřičitý vzniká při spalování…………….  Má ……………………. zápach.
 7. Oxid sírový v mracích tvoří kyselinu …………………….. Ta je příčinou kyselých ………
 8. Ve škole tě čekají z tohoto učiva zajímavé pokusy. Mnohé budeš dělat TY sám.
Ostatní předměty
Plán na týden  6. 4.  – 10. 4. 2020
  Různé:
Učivo
Český jazyk Zdravím všechny své osmáky! Doufám, že si učivo pěkně upevňujete, abychom mohli ve škole bez velkých potíží navázat a zdárně dokončit ročník. Úkoly na další týden jsou tady.  Jak si práci zorganizujete, to záleží na VÁS.

Po   Str. 47,cv.4  – mně, mě

Út     Str.48,cv.7 / přečíst, sestavit smysluplné věty, doplnit vynechaná písmena/

St      Str.49,cv.1 i/y         Přeříkej si řady vyjmenovaných slov!

Čt      Str.49,cv.2    s-, z-, vz-      Pomůcky: dohromady, dolů, pryč ,změna, nahoru!

      Pilujeme věty vedlejší! ! !

Str. 51, souvětí dole.      Nic neopisuj, jen očísluj a zapiš, jak určíme větu

vedlejší.         1. Kdo má rád lidi?       2. V hlavní větě je sponové sloveso BYLA.

3.     Nyní už pokračujte sami.

Napište mi, jakou čtete knížku / název, autor/ a jak se vám úkoly daří plnit.

gabrlova.eva@tiscali.cz

 

Anglický jazyk Milí osmáci, doufám, že se Vám daří. Jsem ráda, že většina z Vás plní spolehlivě zadané úkoly. A spousta z Vás mně píše, jak se rádi učíte s Duolingem. To mě navedlo na myšlenku, že sestavíme žebříček, kam jste se dopracovali. Zajímá mě tedy, v jaké lize jste (bronzová, stříbrná), jaká nejdelší denní řada se Vám podařila vytvořit a hlavní je počet bodů XP. Těším se na Vaše výsledky.

 • Většina z Vás vypracovala písničku skupiny U2 Still haven’t found what I’m looking for. Naučte se text nazpaměť po verš I was cold as a stone. Budeme zkoušet, až se uvidíme 😉
 • Zopakujte si příběh Smart Aleca a Sweet Sue z učebnice str. 58. Poslouchej několikrát zvukovou nahrávku, čti to zároveň s poslechem, pak čti bez poslechu, kolikrát bude třeba, až to budeš umět číst se správnou intonací a výslovností.
 • Do malého sešitu vypracuj cvičení  UČ 59/2
 • Do velkého sešitu si opiš zápis PRESENT PERFECT a přelož uvedené věty.
 • Vypracuj v pracovním sešitě cvičení PS 46 / 2 a 3. Ve dvojce píšete vaše zkušenosti, pravdivé věty o vás. Ve trojce uspořádáte slova tak, abyste utvořili otázku.

Zašlete mi prosím cvičení z PS a ofocený zápis a překlad ve velkém sešitě. Do předmětu mailu napiš AJ – KOR 4. Začínám se pomalu ztrácet v záplavě mailů 😉

Německý jazyk Zopakuj si 1.část slovní zásoby 7.lekce

Učebnice str,69/cv.3 opakování číslovek do 100,dej pozor na pravopis!

Cv.4 a,b – ústně,v postranním pruhu str.69,MAX radí  ….znaménka

Prac,sešit str,61/cv,6,7 ústně

Písemně cv,8/61

Na adresu: koreckovaj@zstk.cz mi prosím pošlete překlad,použijte správnou předložku:

v parku,v kině,ve škole,v divadle,ve městě,v obchodě,v dopise,v reproduktoru,v čepici,v pondělí,ve středu,ve stole,v knize,ve dveřích

Budu čekat vypracované cvičení od celé třídy,věřím,že nezklamete,snahu ohodnotím,Mějte se hezky,musíme vydržet .jk

Matematika Posílám úkoly z M. Kdyby měl někdo nějaký problém, může mi napsat. Ráda poradím. S chutí do práce. Zdraví EG

Po  G8 – str.23, cv. 1, 2, 3, 4          Pythagorova věta a kalkulačka pomůže!

Út   G8 – str. 29,cv.2.8              Délka kružnice. Pracuji podle vzorce.

St    G8 – str. 29, cv. 2.9 a 2.10

Čt    Pilujeme procenta! ! !

|||  Cena vysavače po zlevnění o 12% byla 3 150Kč. Jaká byla jeho cena před

zlevněním?        ( přibližně 3 580 Kč )

|||  O kolik procent musíme zvětšit 1 600 Kč, abychom dostali 2 160 Kč?

( o 35 % )

|||  Kája prodal svoje staré kolo za 1 950 Kč a získal tak 20% z původní ceny. Za

kolik korun Kája kolo koupil?         (  9 750 Kč )

Pomůže naše SCHÉMA a šipka nahoru, dolů.

Pá      A8 – str. 62,cv. 2.6 a 2. 8

Kdo zapomněl pravidlo, podívá se na stranu 61.

Dějepis  Počátky národ,obrození str, 84

 1. Jak se říkalo počátkům národ.obrození?
 2. Čím se učenci zabývali?
 3. K tomu všemu vedla touha…….a ……k vlasti.
 4. Proč se publikovalo převážně v němčině?
 5. Kdo byl Josef Dobrovský a Václav Matěj Kramerius?
 6. Co bylo úkolem kočovných společností?
 7. K čemu přispívaly české divadelní hry?
 8. Kdo byl  Václav Thám ?
 9. Národní obrození po roce 1815  .str.85
 10. Po roce 1815 zesílilo národní hnutí,začaly vznikat………………….
 11. Ve spolcích se mluvilo   ……..
 12. Výborně česky se naučil…….
 13. Snažil se ,aby se čeština………
 14. Překládal do………,oživoval……….
 15. Přičinil se o založení………..,sdružení pro vydávání a …….
 16. Dějiny národa………….proslavil svým dílem…………….
 17. V r.1818……………
 18. Čeští vlastenci usilovali ,aby byla čeština……………………
 19. Za 19. se mějte hezky,nehudrejte,že zase něco v plánu přistálo,dá se to zvládnout,tak DO TOHO!!!!!!!! Kdo neskáče / neučí se/ ,není Čech!
Přírodopis
Zeměpis  Kraje České republiky, učebnice str. 72 – 73

 • Zápis do sešitu
 • Pracujte na zadaných projektech. Termín odevzdání nejdéle do 10. 5. 2020. (Nekopírujte wikipedii a jiné webové stránky. Držte se návodu, který jsem vám dal. Vymýšlejte texty vlastními slovy.)
 • Vypracujte pracovní list 8 – Doprava ČR. Zašlete mi mailem do 10. 4.

Řádky v horní části pracovních listů slouží k zápisu vlastními slovy toho, co jste si zapamatovali (neopisovat z učebnice)

Fyzika  Ahoj všichni. Mám radost z toho, že velká většina z vás plní průběžně úkoly a těch, kteří úkoly neposílají je málo. Věřím, že na konci tohoto týdne bude bilance ještě lepší:)

Tento týden zjistíte, Jak jste na tom na téma zvuk a začnete vyrábět svůj vlastní hudební nástroj

A) Jak jsem na tom

Doplň odpovědi v opakování  04_10´- zvuk

Nejprve pracuj sám/sama. Ověř si, co ses naučil(a). Co nevíš, douč se a pak se k otázkám znovu vrať. Zkus nepodvádět sám/sama sebe.

Do středy mi práci pošli a napiš mi, jak jsi byl(a) úspěšný(á).

K tématu Zvuk se vrátíme ve škole – čekají na nás pokusy se zvukem a samozřejmě ověřování znalostí.

B) Vyrob si svůj vlastní jednoduchý hudební nástroj a nauč se písničku, kterou budeš doprovázet hrou na svůj výrobek. Za tento úkol dostaneš po návratu do školy známku. Součástí hodnocení bude kvalita provedení a design.

Až nástroj vyrobíš, můžeš mi poslat jeho fotografii a napsat mi, jak se ti pracovalo.

Náměty najdeš v pracovním listu, další si můžeš najít na internetu a nebo jen zapojit vlastní fantazii.  04_hudební_nástroj

Přeji ti, ať se dílo daří a těším se na hudební nástroje. A také vám přeji příjemné Velikonoce.

Chemie  Tento týden dokončíme OXIDY, bohužel jen teoreticky. Ale nebojte se , o pokusy nepřijdete!       CH8 – str. 67, …

 1. oxidy dusíku / je jich 5 / – nejvýznamnější jsou:

a/ oxid dusný – vzorec, patří ke ……………..  plynům, užití/2/

b/ oxid dusnatý – vzorec, vzniká při spalování ………… nebo …………

c/ oxid dusičitý – vzorec, barva, zápach/ A,N/, jedovatý/A,N/

2. oxid křemičitý – vzorec, název nerostu, užití/jako písek/-výroba…………

3. oxid hlinitý – vzorec, název nerostu, jeho barevné odrůdy/2/, jejich výskyt

na konkrétní věci

4. oxid železitý – vzorec, užití – dříve a dnes

5. CH8 str. 70      Prohlédni si tabulku a pak vypracuj cv. 15. Sestav JEN vzorce.

Nezapomeň na “ křížové pravidlo“ !

 

 

Ostatní předměty