8. třída

 

VIII. třída
Plán na týden od 16. 4. do 20. 4. 2018
  Různé:
Platba obědů – do 20.4.

Den Země 20.4. (1.- 4. hodina)

Služba na tento týden: Tomáš Tezour, Lucie Zárubová
Učivo
Český jazyk J: Souvětí – rozbor (4 věty)
S: Vyprávění – napínavá zápletka

L: Téma VÁLKY v literatuře

Anglický jazyk U5C Making people aware – reading, vocabulary – Rubbish

A song I still haven’t found what I‘m looking for

Německý jazyk 4. p. podst. jmen

Procvičování slovesa „haben“

Téma – Ich habe einen Computer

Matematika Rovnice

Rozklad na součin – písemná práce

Dějepis Technický a vědecký pokrok
Přírodopis Cévy, krevní tlak
Zeměpis Následky lidské činnosti

16.4. pís. doprava

Fyzika Jednoduchý a rozvětvený el. obvod

El. proud

Chemie Druhy chem. reakcí

Pís. zastoupení prvku ve sloučenině (%)

Ostatní předměty OV – aktuality: Marek Strouhal, Tomáš Tezour