8. třída

 

VIII. třída
Plán na týden od 24. 9. do 30. 9. 2018
  Různé:
V pondělí 24. 9. – odevzdat návratky na kroužky.
V pátek 28. 9. – státní svátek (Den české státnosti).
Připravujte se na sběr starého papíru – uskuteční se v říjnu.
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Tvoření nových slov, odvozování, zkracování, skládání
S: Charakteristika
L:
Středověké eposy
V pondělí test – slovanské jazyky
Anglický jazyk U2B The future
Detective of the year
Will for decisions
Německý jazyk Die Farben
Matematika Opakování – číselné výrazy, procenta, trojčlenka
Ve čtvrtek písemná práce (celá čísla, zlomky, racionální čísla)
Dějepis Prameny
Přírodopis Savci – letouni, šelmy
Zeměpis Povrch – Karpaty
Fyzika Odraz a lom světla
Ve středu písemná práce (vlastnosti světla, stín, Měsíční fáze, zatmění)
Chemie Hmotnostní zlomek – výpočty
Vzduch – složky
Ostatní předměty OV – aktuality: D. Kumpanová, J. Kumpan, A. Košnar