9. třída

 

 

IX. třída
Plán na týden od 20. 5. do 24. 5. 2019
  Různé:
Ve čtvrtek 23. 5. se přihlášení žáci zúčastní zdravotnické soutěže HMZ v Chrudimi.
V pátek 24. 5. se uskuteční představení MFC Hlinsko – Síla lidskosti (Nicholas Winton), vstupné 30,- na žáka.
Ve dnech 30. a 31. 5. proběhne ve škole sběr starého papíru.

 

Služba na tento týden: D. Mörl, M. Novotný
Učivo
Český jazyk J: Pravopis vlastních jmen
S: Téma: Můj život za 10 let
L:
Vlastní četba – prezentace, mluvní cvičení
Anglický jazyk U4B The burglar
There’s someone/something + ing
Can see/her someone/ something + ing
Německý jazyk Einheit 8 – úvod
Matematika Využití funkce sinus v příkladech
Funkce cosinus
Ve středu písemná práce (řešení pravoúhlého trojúhelníka)
Dějepis Pražské jaro
Přírodopis Geologický vývoj a stavba ČR
St 22. 5. pís. opak. ery vývoje Země
Zeměpis Cestovní ruch
Fyzika Projekt Vesmír – příprava počítačových prezentací
Chemie Výroba piva
Organické vzorce – procvičování
Ostatní předměty OV – aktuality: A. Janiková, R. Holub