9. třída

  

IX. třída
Plán na  týden od 11. 12. do 15. 12. 2017
  Různé: 14. 12. 2017 – Vánoční jarmark + vánoční besídka
 

 

Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Věta jednočlenná, větný ekvivalent

S: Líčení zimní krajiny

L: Moderní literární směry

Anglický jazyk úterý Unit 1 test

Culture: The Story of England

but, however, although

Matematika Nerovnice – soustavy

Slovní úlohy (2 neznámé)

 

Dějepis Meziválečný film
Přírodopis Fyzikální a chemické vlastnosti prvků – prvky 
Zeměpis Světové hospodářství – úvod
Fyzika Přechod P-N

Dioda

pondělí fyzika

Německý jazyk Mein Tag, was machst du (Ubung 7)

Sloveso helfen

Finanční gramotnost OSVČ
Chemie Uhlovodíky – vlastnosti a užití

vzorce

Ostatní předměty Pč d – pondělí přineste ukázat výrobek

čtvrtek má být výrobek hotov