9. třída

 

IX. třída
Plán na 1 týden od 12. 11. do 16. 11. 2018
  Různé:
St 14.11. od 15:00 schůzky s rodiči.

Platba za obědy.

Služba na tento týden: Rostislav Holub, Aleš Juriček
Učivo
Český jazyk J: Spojky, užití v souvětí souřad. a podřadném
S: Úvaha, použití řečnických otázek
L:
Český realismus (K. V. Rais)
Anglický jazyk U1C Clothes;

too / enough

U1D Kids – reading, listening

Německý jazyk Interview
Matematika Po 12.11. čtvrtletní písemná práce
Sčítání, odčítání, násobení lomených výrazů
Dějepis Krize ČSR
Přírodopis Krystalové soustavy

pís. opak. genetika a pohl. choroby

Zeměpis  
Fyzika Polovodičové součástky
Chemie Uhlovodíky nasycené – vlastnosti, užití

Alkany – vzorce org. (struktur., rac., molek.)

Finanční gramotnost  
Ostatní předměty Ov: aktuality: T. Tezour, M. Novotný
Pč dívky – do úterý odevzdat návrhy skupin, ve čtvrtek přinést potřebné ingredience, zástěru, gumičku do vlasů, receptář