9. třída

 

 

IX. třída
Plán na 1 týden od 21. 1. do 25. 1. 2019
  Různé:
Tento týden – M + F dopisování písemných prací
Služba na tento týden: Marek Strouhal, Barbora Dalecká
Učivo
Český jazyk J: Interpunkce, věta vložená
S: Projev
L:
Čeští a svět. impresionalisté – příklady
Anglický jazyk
Německý jazyk Berlin
Matematika Slovní úlohy

Po 21. 1. čtvrtletní písemná práce

Dějepis 2. sv. válka v ČSR
Přírodopis Přeměněné horniny

St 23.1. pís. opak. mineralogie – úvod

Zeměpis
Fyzika Střídavý proud
Chemie Karbonylové sloučeniny

Alkoholy – shrnutí

Finanční gramotnost
Ostatní předměty Ov: aktuality – Sabina Břeňová, Matyáš Novotný

+ kontrola prac. sešitů str. 1-8