9. třída

  

IX. třída
Plán na  týden od 23. 4. do 27. 4. 2018
  Různé: V úterý 21. 4. přinést pí.uč. Sádecké podepsané návratky.

Ve čtvrtek 26. 4. exkurze do Hradce Králové – podrobné info viz. návratka

 

 

Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Jazykověda a její disciplíny

S: Umělecký styl

L: Odraz 1. sv. války v literatuře, E. Hemingway

Anglický jazyk U3C Problems and teatmens

At the doctor´s

U3D Kids

Matematika Tělesa – objemy a povrchy

Prověrka – soustavy rovnic, nerovnice

 

Dějepis
Přírodopis Éry vývoje Země, geologie ČR

úterý – pís. opak. vnější geoogické děje

Zeměpis Těžba rud
Fyzika
Německý jazyk Předložky se 3. pádem

Wie fahren zur Schule…

Das Gesprach „Wie komme ich….?

Finanční gramotnost
Chemie Sacharidy – laboratorní cvičení

prověrka – užití org. látek (Po)

 

Ostatní předměty  

Ov -aktuality M. Kopecká, V. Kudláček