9. třída

  

IX. třída
Plán na  týden od 9. 10. do 13. 10. 2016
  Různé:
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Stavba slova – slovo základové, slovní druhy – opakování
S: Popis pracovního postupu
L:
 J. A. Komenský – život a dílo
Anglický jazyk U1 A Past and present – The Iceman

Past simple and past continuous

Matematika Lomené výrazy – podmínky, rozšiřování, krácení
Dějepis Fašismus
Přírodopis Vývin lidského jedince po narození
Zeměpis Populační exploze, stěhování ob.
Fyzika Ohmův zákon
Německý jazyk Unser Haus, Mein Traumzimmer

Sloves s odlučitelnou předponou

 

Finanční gramotnost Pirátství dnešního vlastnictví
Chemie Redoxní reakce – ox. číslo, pohyb elektronů

Kovy – vlastnosti, užití

 

Ostatní předměty  IVT – přineste si šroubováky na PC

Pč  d – přineste si vlnu a háček na háčkování

Dú – povolání předků

Ov – aktualita (Dvořák, Kopecká)