9. třída

 

 

IX. třída
Plán na týden od 16. 9. do 20. 9. 2019
  Různé:
Ve středu proběhne první schůzka kroužku Příprava na přijímací řízení z matematiky (dú viz pracovní listy).

V pátek se vybraní žáci zúčastní zdravotnické soutěže v Hlinsku.

Do pátku zaplatit TAJPR a pracovní sešity (viz informace v žákovské knížce).
Do 20. září zaplatit stravné (viz nástěnka).

Služba na tento týden: P. Kysela, M. Pavliš
Učivo
Český jazyk J: Slovo a sousloví, synonyma
S: Výklad
L: 
Renesance v Anglii
Anglický jazyk Opakování – Past tenses, present perfekt
Vyjadřování budoucnosti
Německý jazyk Popis domu a pokoje, kde bydlíš
Matematika Opakování – reálná čísla, mocniny, algebraické výrazy
V pondělí písemná práce (desetinná čísla)
Ve čtvrtek písemná práce (zlomky, racionální čísla)
Dějepis Mírové smlouvy
Přírodopis
Zeměpis Lidé na Zemi
Fyzika Hvězdy, planety, Sluneční soustava – práce s informacemi
Chemie Chemické výpočty (M, c, m = ?)
Kyseliny a indikátory
Finanční gramotnost
Ostatní předměty Ov – přineste si pracovní sešit OV9.
Aktuality: K. Kábelová, M. Kislinger,
Pč dívky: háček, vlna. Úkol – umět uháčkovat řetízek.