9. třída

  

IX. třída
Plán na  týden od 19. 2. do 23. 2. 2018
  Různé: úterý – konec výuky ve 12:45 hod.

středa 21. 2. – filmové představení Čertoviny – Hlinsko, 30 Kč

 

 

Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Východisko a jádro věty, valence

S: Fejeton

L: O. Wilde – Rybář a jeho duše

Anglický jazyk U2D Kids

been/gone

Questions tag

 

Matematika Konstrukční úlohy

Algebraické úpravy výrazů

Dějepis 2. sv. válka u nás
Přírodopis Vnitřní geologické děje – zemětřesení

Vnější geologické děje – úvod

Zeměpis Doprava a spoje
Fyzika Transformátor

Písemná práce – střídavý proud

Německý jazyk Stundenplan

Ordinalzahlen

Způsobová slovesa – durfen, konnen, mussen

 

Finanční gramotnost
Chemie Karboxylové kyseliny

Pondělí – Alkoholy, prověření

Ostatní předměty  Ov aktualita – E. Seifertová, V. Rejholec