9. třída

Týdenní plány jsou vkládány pod sebe. Na konci stránky najdete týdenní plán na další týden.

Plán na týden  23. 3. – 27. 3.
  Různé:
Učivo
Český jazyk  krátké hodnocení: Dopis jsem obdržel asi od šesti žáků (ostatní doufám, že se polepší).

Od tohoto týdne budou úkoly k nalezení v aplikaci One – Note Český jazyk – devítka.Nutno se přihlásit přes www.office365.com Kdo by s tímto měl problém, ať mne kontaktuje na novakp@zstk.cz

Každý žák má v sekci Domácí úkoly, nasdílené tři úkoly, které má tento týden splnit + zápis k učivu v knihovně obsahu – zkopírovat do poznámek k předmětu.

Přeji všem úspěšné splnění úkolů.

Zadání pro ty, komu se nepodařilo spolupracovat s one-note.

Zadání Čj 9 23.3 – 27. 3.

rčení 2_5a06

Anglický jazyk

U2B – Smart Alec closes the door

 • Nauč se slovíčka U2B
 • Přečti si příběh dvou soukromých detektivů Sweet Sue a Smart Aleca – alespoň 2 x nahlas.
 • Do malého sešitu si přelož příběh do malého sešitu. Nauč se příběh formou zpětného překladu. Dívej se jen do sešitu na český text a zkus ústně překládat do angličtiny. Popros někoho, ať tě kontroluje v učebnici nebo se nahraj na diktafon do mobilu a pak se porovnej s textem  učebnici. Toto cvičení budu po návratu do školy zkoušet.
 • Do malého sešitu vypracuj cvičení z učebnice 23/2 – odešli foto na mail melounovar@zstk.cz nejpozději do neděle 29. 3. 2020. Připomínám ještě úkol z minulého týdne. Stále můžete zasílat.
Německý jazyk  Dokončete si vše ze 6.lekce,v učebnici i v prac.sešitě.

V učebnici na str.58 …Mein portfolio ……Popsat místo,kde bydlím ,použít informaci čím jezdím k babičce,do školy  atd. Napište do malého sešitu zezadu cca 10 .12 vět.

 

Matematika Na začátek trochu hodnocení (k pátku 20. 3. 2020):

2 žáci mají splněný zadaný úkol (16 správně spočítaných úloh),

dalších 6  žáků mi poslalo alespoň část zadaných úloh,

žádné výsledky mi neposlali: Dia, Míša K., Jára, Petr, Mirek, Míša P., Vojta, Verča, Deny V.

Tento týden vás čeká procvičování a nové učivo – povrch a objem koule.

Nové učivo – koule – samostudium

Přečti si teorii o kouli v učebnici geometrie na str. 29 – 31 a udělej si do školního sešitu výpisky (nezapomeň na nadpis):

 • co je koule
 • jak kreslíme síť koule
 • vzorce pro výpočet povrchu a objemu koule

Do školního sešitu spočítej příklady ze sbírky na str. 81 př 4. a na str. 83 př.2.

Další úlohy ze sbírky na str. 81 – 84 počítej do cvičného sešitu, z každé kapitoly vypočítej nejméně 5 úloh. Výsledky si zkontroluj vzadu ve sbírce. Na výpočty použij kalkulátor.

Tyto zápisky mi posílat prozatím nemusíš.

Procvičování úloh

Každý den si vyber nejméně 4 úlohy, ty vyřeš a řešení ulož v Office365 ve OneNote do Matematiky 9. třídy.

Zadání úloh najdeš v knihovně ve OneNote v Matematice 9. třídy.

 

Dějepis  Str.70 -75,jak jsem vám psala, nemusíte psát zápisy,text si přečtěte a vypracujte stručně otázky.Pokud máte nějaký problém,napište mi.

1.Co znamená slovo genocida?

2.Genocida se hlavně týkala……..

3.Vyjádři rozdíl mezi pracovními a vyhlazovacími tábory.

4.Popiš postavení vězně v koncen.táborech?

5.Co znamenala ARIZACE? Žlutá hvězda?

6.“Konečné řešení židovské otázky“ …………….

7.Adolf Eichmann a Reinhard Heydrich…………..

8.Jak probíhalo hromadné vraždění v Osvětimi ? Které státy odmítly podílet se na vraždění Židů?Kolik Židů nacisté zavraždili?

9.Vyhlazování Romů,které země se odmítly připojit,kolik jich cca zahynulo?10.Perzekuce v Pobaltí…….

11.Které státy se přidaly na stranu  Německa?

12.Po vpádu nacistů do Pobaltí začalo………….ze 300 000 přežilo…..……na likvidaci se  podíleli i obyvatelé……………..

13.Po vítězství SSSR v r.1944 Rudá armáda vstoupila zpět do ………..,začaly per…………..

14.Jaké formy genocidy bolševici páchali v těchto státech?

15.Stalin zlikvidoval asi…………Litevců.

Zopakuj: Norimberské zákony /1935/,Křišťálová noc/1938/, kolektivizace,gulagy,znárodnění,útok Hitlera na SSSR ,vše jsme probírali a procvičovali………….     Hurá do práce,nezapomeňte,že je dnes 1.jarní den,všechno začíná kvést / a zítra má nachumelit/…..Zdravím JK

Přírodopis  Zkontroluj si pracovní list z minulého týdne:

19.3. Vznik a vývoj života na Zemi řešení

Vytisknout, vypracovat a nalepit tento pracovní list:

23.3. Geologické éry – zadání

Zeměpis  Úkol z minulého týdne:

Zdroje nerostných surovin ve světě – paliva, hlavní oblasti těžby, využití, dopad na životní prostředí

 • zápis do sešitu

Úkol na tento týden:

Energetika – základ hospodářství, uč str. 32 – 34

 • zápis do sešitu
 • řešit cvičení na straně 32 ústně
Fyzika Na začátek trochu hodnocení:

14 žáků mi poslalo úkol z fyziky.

Úkol z fyziky ještě neposlali: Jára, Míša P., Denča V.

Začínáme nové téma: Úvod do fyziky jádra

Kapitola: Atom, atomové jádro

Podívej se na internetu na video Nezkreslená věda II – Co je atom.

Pomocí videa si zapiš výpisky, ve kterých budou odpovědi na následující otázky. Pokud by ti video nestačilo, pomůžou ti články v učebnici str. 63 -68, 71 – 74. Nemusíš je číst celé, stačí jen potřebné informace.

 • Jak si dnes představujeme atom? + Nakresli obrázek a částice popiš.
 • Co jsou nukleony?
 • Kým a kdy byly objeveny nebo dokázána existence jednotlivých částic v atomu?
 • Jak zapisujeme prvek a jeho protonové a nukleonové číslo? (+ Vypracuj úkol 1 na straně 73 v učebnici.)
 • Co je foton?
 • Co je kvantum?
 • Co znamená, že energie elektronu v atomu je kvantová?
 • Jaké 4 základní síly působí mezi částicemi v jádru atomu?

Pod svoje zápisky připoj zápis o jaderných silách, viz F9_jaderné-síly Zápisky mi posílat nemusíš.

Chemie  Učebnice CH9, str.66 až 68, látka TUKY. Přečti si několikrát text, prohlédni obrázky, pak zpracuj výpisky tak, abys mohl podle nich provést výklad. Pracuj na papír, listy si zakládej do složky.
Ostatní předměty  Občanská výchova – Sledujeme, co se děje

Během tohoto týdne si připrav na A4 ručně (ne napsané na počítači) zpracované dvě aktuality, které se nebudou týkat koronaviru a současné pandemie. Aktuality do čtvrtka 26. 3. 2020 ulož do OneNote do Občanské výchovy 9. Nezapomeň citovat (uvést zdroj a datum).

Na OneNote také najdeš řešení předchozího úkolu – zkontroluj si, zda máš úkol správně vypracovaný.

 

IX. třída
Plán na týden od 30. 3. do 3. 4. 2020
  Různé:
Náměty na procvičování učiva a samostudium najdete například na stránkách

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-ucit-zaky-doma-zde-jsou-materialy-ktere-vam-to-usnadni/r~bed1564a63e811ea842f0cc47ab5f122/v~sl:94f4c59db4bc53fbeebd03f3f130c2ea/

Učivo

Český jazyk  V úterý 31. 3. 2020 od 9:00 hod. nabízím konzultaci za pomoci aplikace Teams na www.office365.com. Po přihlášení do této aplikace stačí v kalendáři kliknout na schůzku, kdo má webovou kameru, může se účastnit videokonference, kdo kameru nevlastní, možnost chatu. Připravte si dotazy k výuce.

Zadání pro tento týden. Možnost pracovat i ve One-note.

Zadání Čj9 30. 3. – 3. 4

test_cj

Anglický jazyk Protože se zatím neví, kdy půjdeme do školy, dávám jako velký úkol pro všechny učit se angličtinu s aplikací Duolingo. Kdo zatím ještě nezkusil, nainstalujte si do svého chytrého mobilního telefonu tuto výuku se sovičkou. Až se vrátíme do školy, porovnáme si, kam jste se dostali. Nastavte si, že se chcete učit angličtinu 10 minut denně. To je minimální doba, jakou byste měli každý den plnit se sovičkou úkoly. Zdá se to krátká doba, teď máte spoustu času, ale ve výsledku to bude jistě velký skok ve vašich skills (dovednostech) v angličtině. Nepropásněte výzvy počtu dní v řadě – ať se máte čím chlubit ;).

 

A můžeme pokračovat s předpřítomným časem. Tentokrát se zaměříme na slovíčka SINCE a FOR, která se často s present perfectem vyskytují. Po vypracování pracovního listu by Vám to mělo být jasné.

Since a for

Vypracované odešlete opět na melounovar@zstk.cz

 

Ať se Vám daří!

Německý jazyk Začneme 7.lekci,prac.sešit  str.71,1.část ,dejte pozor na nevyjádřený podmět používá se  : es schneit,es regnet,es friert….

učebnice str.59 ,str.60 cv.1 četba,překlad ústně

pracovní sešit str.64 cv.3,4,5 písemně

Matematika  Tento týden budeme pokračovat v procvičování. Pracuj do cvičného sešitu.

A) Počítej další slovní úlohy z pracovního listu: 02+03_slovní-úlohy

B) Ověř si, že umíš pracovat se vzorci na objem a povrch koule. Vypočítej příklady 11, 10, 6, 4.8, 4.7 z učebnice geometrie na stranách 32 – 38.

Každý den mi na email pošli alespoň 4 úlohy z pracovního listu a 1 úlohu z učebnice.

Přeji ti, ať se ti dobře počítá. Pokud budeš potřebovat pomoc, piš mail.

Dějepis Str.76.78 přečíst,vypracovat úkol

1.Zopakuj si události z r.14.3.1939,15.3.1939,co následovalo 16.3.1939

2.V čele protektorátu stál……..

3.Policie,četnictvo,soudy……..

4.Zákony a právní předpisy vydávalo……

5.Německá okupační správa byla nadřazena…….

6.Nejmocnější osobou v protektorátu byl…..říšský protektor.

7.V r.1943 bylo zřízeno Německé…….

8.Karl Hermann Frank se stal…….

9.V protektorátu fungovalo i…….,téměř polovinu tvořili sudetští Němci.

10.Do německé správy byly převzaty…………..

11.Co znamenalo válečné hospodářství? Lístkový systém byl….

12.Češi a Moravané měli být využiti jako……

13.Pro klid v protektorátu bylo obyvatelstvo pod…….,nastolena …..

14.Došlo  k likvidaci.……,snížení počtu……,vyučování probíhalo v jazyce….,bylo zlikvidováno české vysoké……

15.28.10.1939 v Praze……  ,byl zabit učeň……,zraněn medik………,který zemřel. Následně byly uzavřeny……..

16.  17.11.1939 došlo k zásahu proti……,tento den byl vyhlášen………

17.Obyvatelstvo bylo rozděleno do 3.skupin…….

Přeji vám hlavně klidnou přípravu na přijímací zkoušky,určitě bude zase lépe….

Přírodopis  Zkontroluj si minulý pracovní list:

29.3. Geologické éry – řešení

Přečti si text v učebnici na straně 67. Pokud můžeš, pracuj i s internetem.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

30.3. Prahory a starohory – zadání

Řešení prosím pošli na email novakovaj@zstk.cz  do 1. 4. 2020.

Přeji hodně pozitivní energie 😀

Zeměpis Hutnický a strojírenský průmysl – učebnice str. 35 – 36

Chemický průmysl – učebnice str. 36 – 37

 • zápisy do sešitu
 • ústně řešit cvičení na straně 36
Fyzika  Tentokrát tě čeká učivo o radioaktivitě.Podívej se na internetu na video Nezkreslená věda II – 3. Radioaktivita a na video https://www.youtube.com/watch?v=1JgKtBVZAyg.

Přečti si v učebnici kapitolu Radioaktivita.

Pomocí videa a učebnice si zapiš výpisky, ve kterých budou odpovědi na následující otázky.

 • Co je radioaktivita.
 • Co se při radioaktivitě děje.
 • Co to jsou izotopy.
 • Prvek uhlík – jaké tvoří stabilní a radioaktivní izotopy.
 • Záření alfa, beta, gama – co se při nich děje a co nás před nimi ochrání.
 • Co je přírodní radioaktivita a jaké jsou její zdroje.
 • Proč máme z hlediska radioaktivity často větrat.
 • Co je dozimetr.

Zápisky mi posílat nemusíš.

Chemie  Učebnice CH9  str.69 až 71. Dvakrát přečti a pak odpovídej.

 1. Který prvek mění kapalné oleje na tuhé tuky?…………..  2. Při nadbytku tuků se v krvi zvyšuje množství ………………  . 3. Které orgány poškozuje nadbytek tuků v těle? ………………….  4. Jak lékaři označují příslušnou nemoc?…………………. 5. Užití tuků a olejů: a/ dříve – …………………… b/dnes-……………………………………………. 6. Mýdlo vznikne reakcí …….. a hydroxidu sodného nebo ……………. 7. Tenzidy snižují …………………………. 8. Detergenty mají …………………. a …………….. účinky. 9. Praktický úkol: Skleničku naplň vodou a na její hladinu polož kancelářskou svorku. Udrží se na hladině? Zkoušej několikrát. 10. Poznámka: Ve škole tě čekají z této látky pěkné a zajímavé pokusy.  EG
Ostatní předměty

 

 

Plán na týden 04 6. 4. – 10. 4. 2020
  Různé:
 Určitě si přečtěte v sekci Aktuality informace k přijímacímu řízení.

Tento týden jsou velikonoční prázdniny. Ti, kteří mají nějaké „resty“, by je měli využít a splnit úkoly, které jim chybí.

Letos Velikonoce budou rozhodně netradiční, ale i tak vám přeji, abyste si je hezky užili. P. Sádecká

Učivo
Český jazyk  V úterý 7. 4. 2020 od 10:00 hod. nabízím konzultaci za pomoci aplikace Teams na www.office365.com. Po přihlášení do této aplikace stačí v kalendáři kliknout na schůzku, kdo má webovou kameru, může se účastnit videokonference, kdo kameru nevlastní, možnost chatu. Připravte si dotazy k výuce.

Děkuji všem za zasílání vypracovaných úkolů (tento týden i ti, kteří dlouho mlčeli 🙂 Blíží se nám Velikonoce, a proto i jeden z úkolů pro tento týden bude velikonoční.

Zadání Čj 9, 6. 4. – 10. 4.

Větné členy – pracovní list

Anglický jazyk Milí deváťáci, doufám, že se Vám daří. Jsem ráda, že většina z Vás plní spolehlivě zadané úkoly. A spousta z Vás mně píše, jak se rádi učíte s Duolingem. To mě navedlo na myšlenku, že sestavíme žebříček, kam jste se dopracovali. Zajímá mě tedy, v jaké lize jste (bronzová, stříbrná), jaká nejdelší denní řada se Vám podařila vytvořit a hlavní je počet bodů XP. Těším se na Vaše výsledky.

 • Připomeňte si příběh Smart Aleca a Sweet Sue v nahrávce.

  Poslouchej několikrát zvukovou nahrávku, čti to zároveň s poslechem, pak čti bez poslechu tolikrát, kolikrát bude třeba, až to budeš umět číst se správnou intonací a výslovností.

 • Do malého sešitu vypracujte cvičení UČ 23 / 6, abyste si připomněli předložky SINCE (od té doby) a FOR (po určitou dobu).
 • pracovním sešitě vypracujte stranu 16. Celou stranu mi pošlete e-mailem. Do předmětu napiš AJ – KOR 4. Začínám se pomalu ztrácet v záplavě mailů 😉
 1. PS 16 / 1 Doplňte výrazy, abyste vyjádřili, co lidé udělali. Připomínám, že pro tuto situaci se používá předpřítomný čas. Prostudujte si zápis do sešitu pro osmáky PRESENT PERFECT. Pokud vám v podobný zápis chybí, můžete si ho přepsat do velkého sešitu.
 2. PS 16 / 2 Doplníte SINCE a FOR
 3. PS 16 / 3 Doplníte pravdivě věty o sobě.
 • Koukněte na video, kde je pěkně vysvětleno, kdy se používá předpřítomný čas a kdy minulý.
Německý jazyk  7. lekce.zopakuj si 1. část slovní zásoby prac. sešit…….

Zkontroluj cv.4/64 AH doplnění do vět:

im,nach,dem,einen,alt,heisst,oder,ist.Am,dem,scheint.regnet nicht

Str.65/a,b AH

Malý sešit,str.64 dole,postranní pruh, časování slovesa TRAGEN=NOSIT,zapiš.

Učebnice str.61/cv.3 text si přečti a s pomocí slovní zásoby z 1.části 7.lekce přelož,

Na moji adresu koreckovaj@zstk.cz přepošli prosím překlad cvičení,kde použiješ předložky se 3. a 4. pádem a pouze se 3. pádem /aus,bei,mit,nach von ,zu,seit /

der Tisch- pod stolem,na stole,vedle stolu,za stůl,pod stůl,ke stolu,se stolem,nad stolem,ze stolu

die Klasse – ve třídě,u třídy,se třídou,pod třídou,ke třídě,ve třídě,do třídy,pod  třídu

das Auto – od auta, s autem,nad auto,nad autem,pod auto,mezi auto a dům,k autu,u auta,za autem

Jedu autem.Petr jede autobusem.Wolf letí letadlem.Susi jede na kole.Tatínek jede vlakem.

Všem vám dopředu děkuji,věřím,že se zapojíte všichni,snahu ohodnotím.Musíme vydržet,my  i vy. Vyřiďte pozdrav rodičům,nemají to také lehké. jk

Matematika  Jsem ráda, že většina z vás pracuje průběžně a posílá úkoly podle plánu. Věřím, že ti, kteří úkoly neposílají, to brzo napraví.

Tento týden na nás  čekají další úlohy na procvičování,  tentokrát se zaměříme na geometrii. Budoucí studenti se pustí do dalších testů k přijímacímu řízení.

A tento týden jsou také Velikonoce. Ti, kteří jsou pozadu v plnění zadaných úkolů, mají teď dobrou šanci na dohnání svých dluhů.

Úkoly na tento týden:

A) Do cvičného sešitu vypracuj z učebnice geometrie

 • na str. 35 př. 12
 • na str. 37 – 40 příklady 1.1 (+ připoj konstrukci), 1.3, 1.4 (+ každou situaci narýsuj a připoj slovní odpověď), 1.5, 1.6, 1.9, 1.11 (nezapomeň na náčrtky), 1.15, 1.16, 1.17 (+ připoj zdůvodnění), 1.22 (vyber si 1 př. na osovou a 1 př. na středovou souměrnost),
 • na str. 42 příklady 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.

Jedná se o úlohy, které jsou spojeny s rýsováním, pracuj tedy do cvičného sešitu nebo na volné listy. Konečné řešení zvýrazni tenkou propiskou jako u přijímaček. Každý den mi opět pošli alespoň 4 vypracované úlohy – tento týden to je tedy 12 příkladů. Pokud budeš dávat úlohy do OneNote, pošli mi o tom vždy mail.

 

B) Budoucí studente – každý den spočítej nejméně jeden test na přijímačky (ze sbírky Testy 2017, na internetu,…). Pokud narazíš na příklad, se kterým si nevíš rady, nahraj ho spolu se svým postupem řešení do OneNote – do poznámkového bloku Matematika 9-ročník – Prostor pro spolupráci – Použití prostoru (jsou tam už dva vzory).

Tam takové příklady můžeme řešit společnými  silami.

Přeji ti, ať se ti dobře počítá. Pokud budeš potřebovat pomoc, piš mail.

 

Těším se v úterý v 10:00 hodin v rámci Teams na slyšenou:)

Přeji úspěšnou práci a příjemné Velikonoce.

Dějepis  Domácí odboj str.79 – 80

1.Proč nebyl možný přímý nebo partyzánský odboj ?

2.Co znamená slovo sabotáž?

3.Lidé udržovali českou kulturu a …………

4. Nejdůležitější bylo zásobování…………

5.Nezkreslené informace získávali přes…….

6.Informace se dostávaly dovnitř ,ale i….

7. Informace vyváželi např………

8.Z Velké Brit. letadla dopravovala……………

Odbojové organizace str.80

1.Odbojové organizace se spojily v………

2.Hitler vyměnil mírného von Neuratha za říšského protektora…………..

Komunistický odboj str.81

1.Odkud řidil stranu Klement Gottwald,podle pokynů Stalina…?

2.Na co se měla KSČ připravit?

3. Po útoku Němec. na SSSR,KSČ dostala povolení se zapojit do odboje a přidala se k……..

Zahraniční odboj str. 81

1.Činnost emigrace měla 2 linie…..

2.Po okupaci, 15.3.39, 2. vlna emigrace,vedle politiků odcházeli…..

3.Jaký společný cíl měla emigrace?

Příště politický boj……..Zdravím všechny!!!!!!!!!!!!

Přírodopis Zkontroluj si minulý pracovní list:

6.4. Prahory a starohory – řešení

Všem moc děkuji, že mi poslali vyplněný pracovní list. A na některé stále čekám …  😎

Přečti si text v učebnici na straně 67-69. Pokud můžeš, pracuj i s internetem.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

6.4. Prvohory – zadání

Řešení prosím pošli na email novakovaj@zstk.cz  do 12. 4. Děkuji.

Mějte se hezky.

Zeměpis Doprava a spoje, učebnice str. 50 – 53

Řádky v horní části pracovních listů slouží k zápisu vlastními slovy toho, co jste si zapamatovali (neopisovat z učebnice)

Fyzika Tento týden budeme společně pracovat na tématu využití radioaktivity.

Čekají tě dva úkoly:

A) Popros doma někoho, aby tě vyzkoušel, jak zvládáš úvod do fyziky jádra. Vyplň pracovní list a pošli mi ho do čtvrtka do mailu. Napiš mi, jak jsi dopadl(a) při ověřování svých znalostí.

04_izotopy

 

B) Využití radioaktivity v praxi – společná práce

Ve OneNote v části Prostor pro spolupráci – Použití prostoru najdeš pokyny k práci. Tento úkol patří mezi bodované úkoly. 

Termín: do úterý 14. 4. 2020

Pokud nebudeš něčemu rozumět, pošli email nebo si připrav otázky na plánovanou úterní videoschůzku pomocí Teams v Office 365.

Přeji úspěšnou práci a příjemný týden.

Chemie Tuky a mýdla máme za sebou. Jdeme na SACHARIDY. Obtížnější definice a složitější rovnice nyní vynecháme.

Str. 73 až 76 / celé přečíst, zorientovat se a pak odpovídat /

 1. Sacharidy dělíme na: a/……………………(cukry), b/nesladké(např. …………………)
 2. GLUKOSA – vzorec, výskyt            FRUKTOSA – vzorec, výskyt
 3. Oba sacharidy chemici řadí mezi …………………… ……………………… .
 4. Čím lidstvo dříve sladilo? a/ Egypt ……………….b/tropické oblasti………………………. c/ americký kontinent …………………
 5. Vypiš složky medu/ diagram str. 74/:
 6. Med je zahuštěný roztok……………….. a …………………… .
 7. Cukrodárné rostliny jsou: a/………………….b/ …………….
 8. Obě rostliny obsahují sacharid s názvem ……………….. . Vzorec:
 9. Stejný vzorec mají i další DISACHARIDY, např. maltosa – vzniká při výrobě ……….., laktosa – je v …………….
 10. Vezmi si obal z nějaké dobrůtky (čokoláda, perníček/ a sleduj množství sacharidů/ cukrů/ na obalu. Uveď alespoň jeden příklad.
 11. V jedné hodině chemie na vás čeká ochutnávka. Přeji hezký týden. EG
Ostatní předměty