9. třída

 

IX. třída
Plán na týden od 24. 9. do 28. 9. 2018
  Různé:
Přinést návratku na kroužky.

28.9. Státní svátek

Služba na tento týden: D. Mörl, D. Hanzlíček
Učivo
Český jazyk J: Synonyma, antonyma, homonyma
S: Výklad – znaky, určení
L:
G. Boccaccio – Dekameron
Anglický jazyk Introduction – An unusual day

Fundraising day – Stative verbs

Work experience – Will, going to

Německý jazyk Das Zuhause
Matematika Opakování – algebraické výrazy, mnohočleny, rovnice
Písemná práce v úterý – základní vzorce, ve čtvrtek  – racionální čísla, mocniny)
Dějepis Rusko
Přírodopis Út 25.9. referáty (etapy lidského života)

St 26.9. opakování (nervová soustava, žlázy s vni. sekrecí)

Vývin lidského jedince po narození

Zeměpis Obyvatelstvo – populační exploze
Fyzika Elektrický obvod – opakování
Chemie 1)    Hydráty, hydrogensoli

2)    Oxidační čísla ve sloučeninách

3)    Chem. rovnice (vznik kyselin a hydroxidů)

Finanční gramotnost
Ostatní předměty Ov: aktuality: S. Břeňová, M. Holečková

Vv – černý centropen 0,3 Liner