9. třída

  

IX. třída
Plán na  týden od 18. 6. do 22. 6. 2018
  Různé: 19. a 20. 6. – školní výlet Borová u Poličky
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Projev mluvený, psaný

S: Funkční styly

L: Druhá pol. 20. století

Anglický jazyk Souhrnné opakování 
Matematika  

Souhrn úkolů 6. až 9. třída

Mluvní cvičení na dané téma

Dějepis Sametová revoluce
Přírodopis
Zeměpis Cestovní ruch
Fyzika Dokončení prezentací – vesmír
Německý jazyk  

Opakování 8. lekce

Finanční gramotnost
Chemie Anorganická chemie – zneužití
Ostatní předměty IVT – dokončení prezentací,