9. třída

 

IX. třída
Plán na 1 týden od 25. 3. do 29. 3. 2019
  Různé:
Služba na tento týden: Tomáš Tezour, Lucie Zárubová
Učivo
Český jazyk J: Přechodníky

S: Urč. sloh. útvaru – char. znaky

L: Satira, ironie, sarkasmus

Anglický jazyk U3C Looking after yourself

Problems and treatments

Německý jazyk
Einheit 6
Matematika Tělesa – vzorce a slovní úlohy
Dějepis Evropská integrace a dekolonizace
Přírodopis Vnější geologické děje – činnost vody a větru
Zeměpis  Rozmístění nalezišť nerostných surovin
Fyzika Řetězová jaderná reakce, jaderné elektrárny
Chemie Sacharidy – vznik a rozdělení

Prověrka – tuky

Finanční gramotnost
Ostatní předměty Ov: aktuality – Barbora Dalecká, Vlaďka Hrdá