9. třída

  

IX. třída
Plán na týden od 17. 6. do 21. 6. 2019
  Různé:
Služba na tento týden: B. Dalecká, R. Holub
Učivo
Český jazyk J: Všestranné jazykové testy
S: Komunikační aktivity
L: 
Sci-fi v literatuře
Anglický jazyk pondělí – U4 Test

Závěrečné opakování

Německý jazyk Wiederholungstest
Matematika  Opakování, dopisování písemných prací
Dějepis Kultura a umění po r. 1989 + co bylo dál
Přírodopis Ochrana přírody, opakování
Zeměpis
Fyzika, IVT Projekt Vesmír – prezentace zadaných témat (od pondělí)
Chemie Chemie kolem nás – klady, zápory
Ostatní předměty  Pč dívky Dú – recepty na léto