1. třída

 

I. třída
Plán na 1 týden
  Různé:
Učivo
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Ostatní předměty