1. třída

 

I. třída
Plán na 1 týden od 16. 3. do 20. 3. 2020
  Různé:
Učivo
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Ostatní předměty