2.třída

II. třída
Plán na 1 týden od 1. 9. do 4. 9. 2020
  Různé:
Učivo
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Ostatní předměty