2.třída

II. třída
Plán na 1 týden
  Různé:
Učivo
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Ostatní předměty