Cyklo-zeměpisný výlet

Byl krásný slunečný den, sešli jsme se před školou a o půl deváté byl výjezd. Z Trhové Kamenice jsme jeli směr Horní Bradlo. Při odbočce na Krásné jsme nabrali tři spolužačky z okolí. Poté jsme zastavili u vysílače v Krásném a tam jsme měli kratší odpočinek. Odtud jsme se dali z kopečka na Polánku. Na…

Seznam sešitů

6. třída Seznam sešitů PŘEDMĚT SEŠIT ANGLICKÝ JAZYK  444, 420, 524 ČESKÝ JAZYK  524 – 4x, 510 – 2x DĚJEPIS  424 FYZIKA HUDEBNÍ VÝCHOVA MATEMATIKA OBČANSKÁ VÝCHOVA PRAKTICKÉ ČINNOSTI dívky PŘÍRODOPIS RODINNÁ VÝCHOVA ZEMĚPIS  540      7. třída Seznam sešitů 7. třída Předmět Druh Dějepis  424 Hudební výchova Fyzika Matematika Zeměpis  540 Přírodopis Občanská…

Angličtina

Odkaz na stránku, kde najdeš vše, co potřebuješ vědět do angličtiny http://www.helpforenglish.cz Odkaz na procvičování slovíček Project 4 http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/okruhy-slovni-zasoby/slovicka-z-ucebnic/project/project-4/ Na této stránce najdete gramatická cvičení, slovní zásobu a hry přímo pro naši řadu učebnice http://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub Odkaz na stránku, kde si můžeš ověřit správnou výslovnost http://www.forvo.com/ Zde si můžeš přečíst novinky a zprávy ve zjednodušené angličtině. http://www.newsinlevels.com Do mobilu nebo mp3…