Jsme zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola, a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu, jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření…

Výtvarná soutěž

Velký úspěch zaznamenaly naše dvě žačky ve výtvarné soutěži, kterou uspořádaly Klub přátel Řádu sv. Huberta, Řád svatého Huberta, Lesy České republiky a Okresní myslivecký spolek Chrudim. Natálie Dvořáková obsadila ve své kategorii – soutěžící 9 – 12 let krásné 1. místo. Diana Holubová se umístila na 4. místě v kategorii – soutěžící do 8 let. Oběma dívkám…