Soutěž o nejvyšší slunečnici

V průběhu listopadu byla vyhodnocena soutěž o vypěstování nejvyšší slunečnice. Této soutěže se účastnili žáci 4. třídy (A. Zemanová, S. Pluhař, Š. Hůlová, P. Bouška) pod vedením paní učitelky Tiché a žáci 8. třídy (K. Andrle, N. Šustrová, V. Šretrová, A. Vašková) pod vedením paní učitelky Novákové. Úkolem žáků bylo vypěstovat ze semínka slunečnice sazeničku, přesadit…

SVATÝ  MARTIN  VE  2. TŘÍDĚ

„Na svatého Martina – kouřívá se z komína – ..zima už nám začíná – ..dobrá teplá peřina..“ Na svatého Martina se také dříve končila služba v robotě a vyplácela celoroční výplata čeledínům, veselilo se a hodovalo, také se začalo se zimními ručními pracemi za svitu petrolejových lampiček (draní peří, zpracovávání úrody či včelího vosku, tkaní..) atd. Dnes…

„LEŽÁCKÉ VERŠOVÁNÍ“

„Umění je řečí minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Propojuje a zároveň boří hranice v čase…“ Právě za účelem propojení minulosti se současností, zprostředkování vzájemné inspirace v oblasti přednesu a především u příležitosti světového Dne válečných veteránů (11. 11.) a též jako vzpomínka ležácké tragédie (1942 – 2022), uspořádal v úterý 8. listopadu Památník Lidice a Ležáky již 8.…

Plavání

Od 5. 9. do 21. 11. 2022 absolvovali žáci 3., 4., 5. a 6. třídy následný plavecký výcvik. Společně v rámci výuky jezdili do plaveckého bazénu v Hlinsku. Zde se pod vedením zkušených plavčíků rozvíjeli v plaveckých dovednostech. Zdokonalili se tak v technice prsa, znak, splývání a někteří dokonce kraul. Naučili se též potápět při lovení puku ze dna…

Halloweenská noc ve škole, 6. třída

V pátek 4. 11. strávila 6. třída halloweenskou noc ve škole. Žáci si přinesli napečené dobroty, tematicky laděné na strašidelnou noc. Pod vedením paní učitelky Novákové si procvičili několik anglických slovíček spojených s tímto svátkem. Donesli si strašidelné lampičky, slavnostně ozdobili napečené perníčky a společně zažili spoustu zábavy. Přespání bylo spojeno i se stezkou odvahy po škole,…

Malování na trička

MALOVÁNÍ NA TRIČKA je společná akce prvňáčků a jejich rodičů, která proběhla na půdě školy v úterý 1. listopadu 2022. Sešli jsme se odpoledne v 1. třídě a technikou tupování přes šablony si děti textilními barvami vyzdobily svoje trička. Ta jim nyní slouží jako ochranný oděv na výtvarnou i pracovní výchovu. Příjemný ruch i atmosféra…

Sběr papíru

a 3. listopadu proběhl na naší škole tradiční sběr papíru. Sbírali jsme noviny, časopisy a staré knihy. Letos nebyl zájem o kartony, což bylo každoročně naše želízko v ohni. Věříme, že i tak se sešlo pár tun cenné suroviny. Organizaci sběrové akce měli na starost žáci deváté třídy. Tohoto úkolu se zhostili velmi zodpovědně. Výsledky se…

Exkurze v Mlékárně Hlinsko

Ve středu 9. listopadu měli naši deváťáci jedinečnou příležitost seznámit se s nejvýznamnějším výrobcem v oblasti potravinářství v našem regionu. Navštívili Mlékárnu Tatra Hlinsko. Nejdříve jsme si vyslechli zajímavou přednášku o historii tohoto závodu.  Ve 40. letech 20. století mlékárnu založila švýcarská firma Nestlé, která se při výběru lokality rozhodovala podle čistoty přírody a kvality mléka. Od těch…

Halloween v 1. třídě

Pondělí 31.10. bylo pro naše prvňáčky neobyčejné. Již ráno přišli do školy v kostýmech a celé dopoledne prožívali Halloween. Společně s žáky 9. ročníku vydlabali dýně. Při této činnosti se opět setkali ti nejmladší s nejstaršími žáky naší školy a dohromady jim to šlo výborně. Prvňáčci si potom sami ze sklenic a listí vyrobili podzimní lucernu. Písmenka procvičovali…

EDUKAČNÍ PROGRAM Dobrodružná cesta ježka Jožky k zimnímu spánku

Se začátkem podzimu jsme si pozvali v úterý 11. 10. 2022 do školy paní Sodomkovou z Regionálního muzea Chrudim, aby v 1., 2., a 3. třídě zpestřila výuku a přicházející podzim. Připravila pro nás edukační program Dobrodružná cesta ježka Jožky k zimnímu spánku. Společně jsme přemýšleli, čím vším se ježek živí a čím si nacpe bříško, aby přežil zimu.…