Malování na trička

MALOVÁNÍ NA TRIČKA je společná akce prvňáčků a jejich rodičů, která proběhla na půdě školy v úterý 1. listopadu 2022. Sešli jsme se odpoledne v 1. třídě a technikou tupování přes šablony si děti textilními barvami vyzdobily svoje trička. Ta jim nyní slouží jako ochranný oděv na výtvarnou i pracovní výchovu. Příjemný ruch i atmosféra…

Sběr papíru

a 3. listopadu proběhl na naší škole tradiční sběr papíru. Sbírali jsme noviny, časopisy a staré knihy. Letos nebyl zájem o kartony, což bylo každoročně naše želízko v ohni. Věříme, že i tak se sešlo pár tun cenné suroviny. Organizaci sběrové akce měli na starost žáci deváté třídy. Tohoto úkolu se zhostili velmi zodpovědně. Výsledky se…

Exkurze v Mlékárně Hlinsko

Ve středu 9. listopadu měli naši deváťáci jedinečnou příležitost seznámit se s nejvýznamnějším výrobcem v oblasti potravinářství v našem regionu. Navštívili Mlékárnu Tatra Hlinsko. Nejdříve jsme si vyslechli zajímavou přednášku o historii tohoto závodu.  Ve 40. letech 20. století mlékárnu založila švýcarská firma Nestlé, která se při výběru lokality rozhodovala podle čistoty přírody a kvality mléka. Od těch…