V lese jsme jako doma22.4.2016 na Den Země se žáci ze Základní školy Trhová Kamenice zúčastnili přírodovědné soutěže „V lese jsme jako doma.“ Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mladší kategorii reprezentovalo tříčlenné družstvo „Vlci“ (1. třída) ve složení Daniela Kábelová, Kryštof Andrle a Radim Holub. Jednalo se o tzv. divokou kartu soutěže, protože to bylo nejmladší družstvo. Ve starší kategorii jsme měli zastoupení dvou družstev. „Orli“ (5. třída): Diana Holubová, Karolína Kábelová a Petr Kysela a „Medvědi“ (6. třída): Anna Janiková, Pavla Malinová a Šimon Sedlák. Celá akce probíhala v lese u naučné stezky Chaloupka U Mnišky. Děti prokazovaly nejen znalosti o přírodě, lese, zvěři, ale i svou manuální zručnost a výtvarné cítění. Jednalo se o poznávání rostlin, živočichů a dřevin, které se v této oblasti vyskytují, využití dřeva z různých stromů, malování a tvoření dřevěného stojanu na tužky, střelba ze vzduchovky, proběhnutí bludištěm na čas a třídění odpadů. Mimo soutěž si děti mohly zhotovit zkameněliny lastur, chytat ryby a určovat rostliny a živočichy. Počasí nám přálo, i když ve stínu byla trochu zima. Zahřát jsme se mohli u ohně, kde jsme opékali špekáčky. Nálada byla příjemná a byla ještě lepší po vyhlášení výsledků. Z celkem 13 družstev (6+7) se v první kategorii „Vlci“, ti nejmladší, umístili na výborném druhém místě, v druhé kategorii „Medvědi“ taktéž na druhém místě a „Orli“ na třetím místě! Nechyběly diplomy a hodnotné ceny. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy, byli jste skvělí!