5. třída

V. třída
Plán na 1 týden od 16. 3. do 20. 3. 2020
  Různé:
Učivo
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk  Slovíčka str. 83 4A – napsat a naučit se

Pracovní sešit str. 32/cvičení 2, napiš anglicky čas na hodinách na obrázcích

učebnice str. 40 – procvič si hodiny a určování času

https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo

Přírodověda
Vlastivěda
Ostatní předměty