6. třída

VI. třída
Plán na týden od 19. 10. do 23. 10. 2020
  Různé:
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Zvláštnosti skloňování podstatných jmen, schůzka v MS Teams středa 21. 10. v 8:15 hod.
S:
Popis – zvíře, v zadání MS Teams do úterý 20. 10.L: Moudrost Šalamounova – Biblické příběhy, pracovní list v MS Teams v zadání, doplnit do pátku 23. 10.
Anglický jazyk Do velkého školního sešitu Grammar si napište nadpis FLAT TO LET a překreslete plánek bytu   z učebnice ze str. 55 cv. 7a. Plánek namalujte alespoň na polovinu stránky, protože ho budeme popisovat a malovat do něj různé předměty z bytu. Po výuce mi budete zasílat vypracovaný plánek ke kontrole, tak se snažte 😀
Matematika V pondělí: vypracuj úlohy z pracovního listu 05_zlomky_slovní (viz Teams/Soubory/Výukové materiály). Vypracované úlohy mi v pondělí pošli jako přílohu na školní e-mail.

V úterý: schůzka v Teams, připrav si sešit Aritmetiky a pracovní list 06-zlomky-sčítání (Teams/Soubory/Výukové materiály). Pokud si list nemůžeš vytisknout, obrázky si předkresli do sešitu (nech si místo na nadpis).

Středa: vypracuj pracovní list na sčítání zlomků (v Teams/Výukové materiály – je tam verze .doc i .pdf – pro jistotu), a ze sbírky př. 13/str. 34, př. 22/str. 35, př. 6 a 11/str. 36, př. 25/str. 39 a př. 32/str. 40. Tam, kde je třeba, piš i výpočty.  Pracuj do pracovního sešitu. Vše mi pošli ve středu do 14:00 hodin.

Čtvrtek: Schůzka v Teams. Připrav si pracovní list 08-desetinné-zlomky, sešit z aritmetiky a sbírku.

Pátek: V Teams/Zadání tě čekají dva pracovní listy 09 a 10 – vypracuj je do školního sešitu aritmetiky (velký sešit) podle pokynů. Do pracovního sešitu vypracuj ze sbírky př 4,5 str. 71 a př. 7/str. 74. Úkoly mi v pátek pošli na školní e-mail.

Přeji vám všem krásné prázdniny:)

Dějepis Online schůzka bude ve čtvrtek -podle rozvrhu-pomocí aplikace Teams, kdy si dokončíme prezentaci “Původ a vývoj člověka.

Shrneme si celou kapitolu “Lovci a sběrači v době kamenné”.

Do čtvrtka budete mít vyplněný pracovní listy “Lovci a sběrači v době kamenné” Dával jsem vám ho ve škole. Kdo náhodou nemá je v Teamsech – soubory – výukové materiály – pod názvem “Dějepis – pravěk. jpg”

Přírodopis Buňka. Viry.
Zeměpis Úvod do obecného fyzického zeměpisu – učebnice str. 42

– přečíst článek

– připravit si odpovědi na úkoly ze strany 42.

Hodina k tomuto tématu proběhne ve středu 21. 10. Od 9.20 do 10.05 (podle rozvrhu)

Přeji pěkné podzimní prázdniny.

Fyzika Do středy:
Nejprve se přesvědč, jak umíš probírané téma: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/10-6-rocnik/1272-teleso-a-latka test Vlastnosti látek různých skupenství a https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/10-6-rocnik/1272-teleso-a-latka/1275-atomy-a-molekuly test Atomy a molekuly.
Do sešitu fyziky si přes celou stránku napiš nadpis dalšího tématu: MĚŘENÍ. V učebnici si přečti kapitolu Fyzikální veličiny, napiš nadpis Fyzikální veličiny a udělej zápis do sešitu.
Připrav si dlouhodobý pokus podle pracovního listu Krystaly (viz Teams/Soubory/Výukové materiály).Do pátku:
V učebnici si přečti kapitolu Rozměry těles, délka a  udělej zápis do sešitu. Nezapomeň na nadpis.
Další úkol najdeš v Teams/Soubory/Výukové materiály – jednotky délky.V pátek mi pošli na e-mail svoje zápisky z tohoto týdne jako přílohu.
Ostatní předměty

 

 

VI. třída
Plán na týden od 12. 10. do 16. 10. 2020
 Různé: 

Od 12. 10. probíhá distanční výuka, sledujte pokyny v týdenních plánech, ve školním emailu a v aplikaci MS Teams.

Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Skloňování podstatných jmen
S:
Úřední a osobní dopis
L:
Biblické příběhy – pondělí schůzka na teams od 8:15 hod.
Anglický jazyk Our house, slovní zásoba + vazba there is/are.

Vypracovat domácí úkoly (Parts of the house + křížovka)

pondělí – pracovní sešit cv.1b na str. 44 – doplnit správná slovíčka z rámečku + cv.2 na str. 44 – podle příkladu napsat věty (podobné jako domácí úkol)

pátek – distanční výuka Teams v 9:20 hod

Matematika Dělení přirozeným dělitelem (dvouciferným), zlomky

V pondělí schůzka v teams od 10:15 hod.

V úterý schůzka v Teams od 7:30 hod. Domácí úkol (do pracovního sešitu) na úterý – sbírka str. 33 cv. 11. Připravte si pracovní sešit.

Ve středu – dú – zlomky – 2 pracovní listy (viz Teams)

Ve čtvrtek schůzka v Teams – připrav si vyřešený dú (pracovní list Zlomky_01), pracovní sešit (malý sešit na matematiku) a penál. Budou také zadány úkoly na pátek.

zlomky_01

Online testy jsou na stránce

https://www.wildova.cz/predmety/matematika/5-rocnik/

Dějepis Žáci dostali pracovní listy, které si doplní.

Jde o práci s učebnicí.

Dále dostali ještě jeden pracovní list, který je dobrovolný…

Přírodopis Pozorování přírody (pracovní listy – Teams)
Zeměpis – Vypracuj jako opakování pracovní list Sluneční soustava (přiložený pdf soubor). Kdo nemá možnost tisku, opíše pracovní list do sešitu zezadu. Volné řádky v pracovním listu jsou určeny k písemnému opakování toho, co víte o daném tématu. Pište vlastními slovy.

Sluneční soustava 6 (pdf)

– V učebnici si přečtěte článek Globus a mapa na stranách 26, 27 a 28. Do sešitu opište shrnutí.

Fyzika Částicový model látky:
Ve středu – přečti si v učebnici kapitolu Atomy a molekuly, do sešitu zapiš zápisky (můžeš využít Shrnutí).V pátek – přečti si kapitolu Vlastnosti atomů a molekul a do sešitu zapiš zápisky (můžeš využít Shrnutí). Součástí zápisků bude i vysvětlení, co to jsou krystalické a amorfní látky a uvedeny příklady těchto látek (str. 18).
Ostatní předměty RV – zahraj si na detektiva a zjisti, jak se jmenují a jmenovali tvoji prarodiče, prapraŕodiče, … a jejich děti (budeme vytvářet rodokmen:).