6. třída

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že všechny třídy a všichni žáci pracují v prostředí MS Teams, nebudeme již zadávat látku, úkoly a další pokyny do týdenních plánů.

Všechny potřebné informace od vyučujících naleznou žáci v MS Teams nebo na účtu, kde mají školní maily.

 

VI. třída
Plán na týden od 2. 11. do 6. 11. 2020
  Různé:
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Přídavná jména – skloňování
S:
Druhy popisu
L: 
Pohádka – základní znakyschůzky v Teams úterý 3. 11. a pátek 6. 11. vždy od 8:15 hod.
Anglický jazyk Halloween
Matematika Desetinná čísla

V pondělí – schůzka v Teams, připrav si kromě věcí na aritmetiku sbírku a také pracovní list 11-des-čísla-řády (viz Teams/Soubory/Týden-03).

V úterý – trénuj čtení a psaní desetinných čísel: sbírka str. 75, 76 př. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12. Piš do pracovního sešitu, výsledky mi posílat nemusíš (správnost si kontroluj ve Výsledkách úloh vzadu ve sbírce).

Ve středu – schůzka v Teams, připrav se na ověřování znalostí.

Ve čtvrtek – Zaokrouhlování desetinných čísel – přečti si v učebnici aritmetiky str. 20 – 21. Napiš si do sešitu aritmetiky nadpis a do sešitu opiš Co jsme objevili a Slovníček.
Ověř si pomocí sbírky str. 80 – 82/příklady 1, 5, 6, 7,15, zda zaokrouhlování rozumíš (můžeš pracovat ústně, posílat nemusíš).

Do sešitu aritmetiky vypracuj písemně na str. 81 – 82/ př. 12, 13, 14. Nezapomeň vždy podtrhnout zaokrouhlovaný řád!

Zápisky mi ve čtvrtek do 14:00 hodin pošli.

Dějepis
Přírodopis Bakterie
Zeměpis
Fyzika Měření fyzikálních veličin

Ve středu – Přesnost a chyby měření – vypracuj úkoly z pracovního listu 03 (viz Teams/Soubory/Týden-03), úkoly mi do středy do 14:00 hodin pošli.

Ve středu mi také pošli fotografii svého pokusu (Krystaly soli) a napiš mi, jak pokus postupuje.

V pátek – schůzka v Teams, připrav si kromě věcí na fyziku také pracovní list 04 a různá měřidla délky, která máte doma k dispozici (viz str. 23).

Ostatní předměty OV – Listopad

 

 

VI. třída
Plán na týden od 19. 10. do 23. 10. 2020
  Různé:
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Zvláštnosti skloňování podstatných jmen, schůzka v MS Teams středa 21. 10. v 8:15 hod.
S:
Popis – zvíře, v zadání MS Teams do úterý 20. 10.L: Moudrost Šalamounova – Biblické příběhy, pracovní list v MS Teams v zadání, doplnit do pátku 23. 10.
Anglický jazyk Do velkého školního sešitu Grammar si napište nadpis FLAT TO LET a překreslete plánek bytu   z učebnice ze str. 55 cv. 7a. Plánek namalujte alespoň na polovinu stránky, protože ho budeme popisovat a malovat do něj různé předměty z bytu. Po výuce mi budete zasílat vypracovaný plánek ke kontrole, tak se snažte 😀
Matematika V pondělí: vypracuj úlohy z pracovního listu 05_zlomky_slovní (viz Teams/Soubory/Výukové materiály). Vypracované úlohy mi v pondělí pošli jako přílohu na školní e-mail.

V úterý: schůzka v Teams, připrav si sešit Aritmetiky a pracovní list 06-zlomky-sčítání (Teams/Soubory/Výukové materiály). Pokud si list nemůžeš vytisknout, obrázky si předkresli do sešitu (nech si místo na nadpis).

Středa: vypracuj pracovní list na sčítání zlomků (v Teams/Výukové materiály – je tam verze .doc i .pdf – pro jistotu), a ze sbírky př. 13/str. 34, př. 22/str. 35, př. 6 a 11/str. 36, př. 25/str. 39 a př. 32/str. 40. Tam, kde je třeba, piš i výpočty.  Pracuj do pracovního sešitu. Vše mi pošli ve středu do 14:00 hodin.

Čtvrtek: Schůzka v Teams. Připrav si pracovní list 08-desetinné-zlomky, sešit z aritmetiky a sbírku.

Pátek: V Teams/Zadání tě čekají dva pracovní listy 09 a 10 – vypracuj je do školního sešitu aritmetiky (velký sešit) podle pokynů. Do pracovního sešitu vypracuj ze sbírky př 4,5 str. 71 a př. 7/str. 74. Úkoly mi v pátek pošli na školní e-mail.

Přeji vám všem krásné prázdniny:)

Dějepis Online schůzka bude ve čtvrtek -podle rozvrhu-pomocí aplikace Teams, kdy si dokončíme prezentaci “Původ a vývoj člověka.

Shrneme si celou kapitolu “Lovci a sběrači v době kamenné”.

Do čtvrtka budete mít vyplněný pracovní listy “Lovci a sběrači v době kamenné” Dával jsem vám ho ve škole. Kdo náhodou nemá je v Teamsech – soubory – výukové materiály – pod názvem “Dějepis – pravěk. jpg”

Přírodopis Buňka. Viry.
Zeměpis Úvod do obecného fyzického zeměpisu – učebnice str. 42

– přečíst článek

– připravit si odpovědi na úkoly ze strany 42.

Hodina k tomuto tématu proběhne ve středu 21. 10. Od 9.20 do 10.05 (podle rozvrhu)

Přeji pěkné podzimní prázdniny.

Fyzika Do středy:
Nejprve se přesvědč, jak umíš probírané téma: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/10-6-rocnik/1272-teleso-a-latka test Vlastnosti látek různých skupenství a https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/10-6-rocnik/1272-teleso-a-latka/1275-atomy-a-molekuly test Atomy a molekuly.
Do sešitu fyziky si přes celou stránku napiš nadpis dalšího tématu: MĚŘENÍ. V učebnici si přečti kapitolu Fyzikální veličiny, napiš nadpis Fyzikální veličiny a udělej zápis do sešitu.
Připrav si dlouhodobý pokus podle pracovního listu Krystaly (viz Teams/Soubory/Výukové materiály).Do pátku:
V učebnici si přečti kapitolu Rozměry těles, délka a  udělej zápis do sešitu. Nezapomeň na nadpis.
Další úkol najdeš v Teams/Soubory/Výukové materiály – jednotky délky.V pátek mi pošli na e-mail svoje zápisky z tohoto týdne jako přílohu.
Ostatní předměty

 

 

VI. třída
Plán na týden od 12. 10. do 16. 10. 2020
 Různé: 

Od 12. 10. probíhá distanční výuka, sledujte pokyny v týdenních plánech, ve školním emailu a v aplikaci MS Teams.

Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Skloňování podstatných jmen
S:
Úřední a osobní dopis
L:
Biblické příběhy – pondělí schůzka na teams od 8:15 hod.
Anglický jazyk Our house, slovní zásoba + vazba there is/are.

Vypracovat domácí úkoly (Parts of the house + křížovka)

pondělí – pracovní sešit cv.1b na str. 44 – doplnit správná slovíčka z rámečku + cv.2 na str. 44 – podle příkladu napsat věty (podobné jako domácí úkol)

pátek – distanční výuka Teams v 9:20 hod

Matematika Dělení přirozeným dělitelem (dvouciferným), zlomky

V pondělí schůzka v teams od 10:15 hod.

V úterý schůzka v Teams od 7:30 hod. Domácí úkol (do pracovního sešitu) na úterý – sbírka str. 33 cv. 11. Připravte si pracovní sešit.

Ve středu – dú – zlomky – 2 pracovní listy (viz Teams)

Ve čtvrtek schůzka v Teams – připrav si vyřešený dú (pracovní list Zlomky_01), pracovní sešit (malý sešit na matematiku) a penál. Budou také zadány úkoly na pátek.

zlomky_01

Online testy jsou na stránce

https://www.wildova.cz/predmety/matematika/5-rocnik/

Dějepis Žáci dostali pracovní listy, které si doplní.

Jde o práci s učebnicí.

Dále dostali ještě jeden pracovní list, který je dobrovolný…

Přírodopis Pozorování přírody (pracovní listy – Teams)
Zeměpis – Vypracuj jako opakování pracovní list Sluneční soustava (přiložený pdf soubor). Kdo nemá možnost tisku, opíše pracovní list do sešitu zezadu. Volné řádky v pracovním listu jsou určeny k písemnému opakování toho, co víte o daném tématu. Pište vlastními slovy.

Sluneční soustava 6 (pdf)

– V učebnici si přečtěte článek Globus a mapa na stranách 26, 27 a 28. Do sešitu opište shrnutí.

Fyzika Částicový model látky:
Ve středu – přečti si v učebnici kapitolu Atomy a molekuly, do sešitu zapiš zápisky (můžeš využít Shrnutí).V pátek – přečti si kapitolu Vlastnosti atomů a molekul a do sešitu zapiš zápisky (můžeš využít Shrnutí). Součástí zápisků bude i vysvětlení, co to jsou krystalické a amorfní látky a uvedeny příklady těchto látek (str. 18).
Ostatní předměty RV – zahraj si na detektiva a zjisti, jak se jmenují a jmenovali tvoji prarodiče, prapraŕodiče, … a jejich děti (budeme vytvářet rodokmen:).