7. třída

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že všechny třídy a všichni žáci pracují v prostředí MS Teams, nebudeme již zadávat látku, úkoly a další pokyny do týdenních plánů.

Všechny potřebné informace od vyučujících naleznou žáci v MS Teams nebo na účtu, kde mají školní maily.

 

VII. třída
Plán na týden od 2. 11. do 6. 11. 2020
  Různé:
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Máte zaslaný úkol / Teams /. Schůzka / Teams/

v úterý – papír + tužka /synonyma,… /

S: Připrav si 20 přídavných jmen k podstatnému jménu nůž. Neposílat.
L: 
Přečíst druhý zadaný text. Z obsahu budu zadávat otázky.  Termín – čtvrtek

Anglický jazyk Výuka angličtiny probíhá on-line přes aplikaci TEAMS podle rozvrhu hodin. Pozvánka na hodiny včetně zadání domácího úkolu přijde žákům vždy na školní e-mail a zapíše se do žákovských kalendářů.
Matematika Máte zaslaný úkol / Teams/. Schůzka / Teams /

ve středu – papír + tužka při ruce !

Zopakuj si pravidla pro násobení a dělení zlomků.

V učebnici jsou to dvě věty.

Dějepis Opakování Sámova řiše a Velká Morava

ve čtvrtek  5.11. na videohod.vyzkouším.Zápisy  a zadáno máte od 20.10.

Přírodopis Krokodýli a ještěři
Zeměpis
Fyzika Tření

V pondělí – Tření, třecí síla – v učebnici si prohlédni strany  56 – 60. Vytiskni si nebo si opiš z pracovního listu 04 první část = připravený zápis o tření – doplň vynechané údaje (pomůže ti učebnice).  Pracovní list je v Teams/Soubory/Týden-03.

Do středy 4. 11. do 14:00 hodin mi pošli zápisky o tření a svou práci: Jakým tlakem působíš na zem. Pošli celou práci (nohu, výpočty, zápisy, odpovědi, …).

V pátek – schůzka v Teams, připrav si kromě věcí na fyziku a penálu pracovní list 03-tlak a druhou část pracovního listu 04 – nic nevyplňuj, vyplníme oba listy společně na schůzce. Připrav se také na ověřování znalostí (tlak, síla).

Ostatní předměty

 

 

VII. třída
Plán na týden od 19. 10. do 23. 10. 2020
  Různé:
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Tiskopisy s pravopisnými jevy – doplňování
S: Popis domu – asi 10 vět stačí / na papír /
L:
Čítanka – pohádka Zapomenutý čert /dokončení četby /Připomínám tvorbu vlastní pohádky. Jedna stránka stačí.
Anglický jazyk Hodiny angličtiny probíhají podle rozvrhu přes TEAMS.
Matematika Zadaný tiskopis – procvičujeme ZLOMKY !  Rozšiřování, základní tvar, sčítání a odčítání – v pravém horním rohu jsou vzorové příklady. Buď připravený na přezkoušení.
Dějepis 20.10. Sámova říše

22.10. Velká Morava

14.10. jste dostali písemně zápis z této látky,nalepte,naučte se vyprávět.Vaším úkolem je podívat se na krátká videa Udatné dějiny…../známe ze 6.tř. /

Franckou říši již máte umět.Ve ČTVRTEK 22.10. se sejdeme na videohodinu v 11,10,povíte mi,co jste se naučili

Přírodopis Plazi
Zeměpis Spojené státy americké – učebnice str. 51 – 55

– přečíst článek

Hodina k tomuto tématu proběhne ve čtvrtek* 22. 10. od 10.15 do 11.00 (podle rozvrhu). Zároveň si připravte vyplněný pracovní list Kanada.

Přeji pěkné podzimní prázdniny.

*Pozor, opraven termín výuky přes TEAMS.

Fyzika Pondělí: Tlak, tlaková síla – v Teams v Zadání/Výukové materiály je pracovní list. Vyřeš úlohy do sešitu (zadání neopisuj), v pondělí mi svou práci pošli ke kontrole. Do sešitu připiš, kolik času ti příklady na tlak zabraly.

Pátek: schůzka v Teams. Připrav si sešit fyziky s výpočtem velikosti tvé nohy a pracovní list 03_tlak (Teams, Zadání/Výukové materiály) – pracovní list nevyplňuj.

Přesvědč se v testech TLAK, TLAKOVÁ SÍLA 1 a 2 o tom, jak rozumíš učivu o tlaku:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/69-7-rocnik/1192-sily-a-jejich-vlastnosti/1820-tlakova-sila-tlak 

Ostatní předměty

 

 

Plán na  týden od 12. 10. do 16. 10. 2020
Různé: V týdnu od 12. do 16. 10. bud probíhat v 7. třídě distanční výuka. Žáci jsou povinni sledovat mailovou školní poštu, Teamsy a týdenní plány. Distanční výuka je pro žáky povinná ze zákona.

Obědy jsou odhlášeny

 

Učivo
Český jazyk J: Samostudium – str. 23, 25 – znát obsah. Písemně na papír strana 29/12

S: Popis domu – písemně asi 10 vět.

L: Pohádka – vlastní tvorba, čítanka str. 77, 80 – znát obsah

Matematika 1) dokončení pracovního listu – sč. a odč. zlomků

2) na druhou stranu – str. 42/2.7 a str. 53/4.13

3) samostudium str. 57 – 58, str. 59 (násobení a dělení zlomků)

Anglický jazyk distanční výuka Teams dle rozvrhu Aj.

U3C Holidays problems – minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves

Přírodopis Význam ryb.
Obojživelníci
Dějepis Franská říše – přečíst na starně 29, 30.

Žákům vše vysvětleno.

Fyzika Tlak

V pondělí si přečti v učebnici kapitolu Tlak, tlaková síla a zapiš si do sešitu zápisky (můžeš využít Shrnutí).

V pátek od 8:15 hod schůzka na teams.

Zeměpis Kanada

– V nové učebnici prostudujte kapitolu Kanada.

– Vypracujte pracovní list (přiložený pdf soubor). Kdo nemá možnost tisku, opíše pracovní list do sešitu zezadu. Volné řádky v pracovním listu jsou určeny k písemnému opakování toho, co víte o daném tématu. Pište vlastními slovy.

Kanada 7 pdf

Občanská výchova Mateřský jazyk
Pracovní činnosti dívky