7. třída

VII. třída
Plán na týden od 19. 10. do 23. 10. 2020
  Různé:
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Tiskopisy s pravopisnými jevy – doplňování
S: Popis domu – asi 10 vět stačí / na papír /
L:
Čítanka – pohádka Zapomenutý čert /dokončení četby /

Připomínám tvorbu vlastní pohádky. Jedna stránka stačí.

Anglický jazyk Hodiny angličtiny probíhají podle rozvrhu přes TEAMS.
Matematika Zadaný tiskopis – procvičujeme ZLOMKY !  Rozšiřování, základní tvar, sčítání a odčítání – v pravém horním rohu jsou vzorové příklady. Buď připravený na přezkoušení.
Dějepis 20.10. Sámova říše

22.10. Velká Morava

14.10. jste dostali písemně zápis z této látky,nalepte,naučte se vyprávět.Vaším úkolem je podívat se na krátká videa Udatné dějiny…../známe ze 6.tř. /

Franckou říši již máte umět.Ve ČTVRTEK 22.10. se sejdeme na videohodinu v 11,10,povíte mi,co jste se naučili

Přírodopis Plazi
Zeměpis Spojené státy americké – učebnice str. 51 – 55

– přečíst článek

Hodina k tomuto tématu proběhne ve čtvrtek* 22. 10. od 10.15 do 11.00 (podle rozvrhu). Zároveň si připravte vyplněný pracovní list Kanada.

Přeji pěkné podzimní prázdniny.

*Pozor, opraven termín výuky přes TEAMS.

Fyzika Pondělí: Tlak, tlaková síla – v Teams v Zadání/Výukové materiály je pracovní list. Vyřeš úlohy do sešitu (zadání neopisuj), v pondělí mi svou práci pošli ke kontrole. Do sešitu připiš, kolik času ti příklady na tlak zabraly.

Pátek: schůzka v Teams. Připrav si sešit fyziky s výpočtem velikosti tvé nohy a pracovní list 03_tlak (Teams, Zadání/Výukové materiály) – pracovní list nevyplňuj.

Přesvědč se v testech TLAK, TLAKOVÁ SÍLA 1 a 2 o tom, jak rozumíš učivu o tlaku:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/69-7-rocnik/1192-sily-a-jejich-vlastnosti/1820-tlakova-sila-tlak 

Ostatní předměty

 

 

Plán na  týden od 12. 10. do 16. 10. 2020
Různé: V týdnu od 12. do 16. 10. bud probíhat v 7. třídě distanční výuka. Žáci jsou povinni sledovat mailovou školní poštu, Teamsy a týdenní plány. Distanční výuka je pro žáky povinná ze zákona.

Obědy jsou odhlášeny

 

Učivo
Český jazyk J: Samostudium – str. 23, 25 – znát obsah. Písemně na papír strana 29/12

S: Popis domu – písemně asi 10 vět.

L: Pohádka – vlastní tvorba, čítanka str. 77, 80 – znát obsah

Matematika 1) dokončení pracovního listu – sč. a odč. zlomků

2) na druhou stranu – str. 42/2.7 a str. 53/4.13

3) samostudium str. 57 – 58, str. 59 (násobení a dělení zlomků)

Anglický jazyk distanční výuka Teams dle rozvrhu Aj.

U3C Holidays problems – minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves

Přírodopis Význam ryb.
Obojživelníci
Dějepis Franská říše – přečíst na starně 29, 30.

Žákům vše vysvětleno.

Fyzika Tlak

V pondělí si přečti v učebnici kapitolu Tlak, tlaková síla a zapiš si do sešitu zápisky (můžeš využít Shrnutí).

V pátek od 8:15 hod schůzka na teams.

Zeměpis Kanada

– V nové učebnici prostudujte kapitolu Kanada.

– Vypracujte pracovní list (přiložený pdf soubor). Kdo nemá možnost tisku, opíše pracovní list do sešitu zezadu. Volné řádky v pracovním listu jsou určeny k písemnému opakování toho, co víte o daném tématu. Pište vlastními slovy.

Kanada 7 pdf

Občanská výchova Mateřský jazyk
Pracovní činnosti dívky