8. třída

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že všechny třídy a všichni žáci pracují v prostředí MS Teams, nebudeme již zadávat látku, úkoly a další pokyny do týdenních plánů.

Všechny potřebné informace od vyučujících naleznou žáci v MS Teams nebo na účtu, kde mají školní maily.

 

VIII. třída
Plán na týden od 2. 11. do 6. 11. 2020
  Různé:
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Druhy podmětu – základní větné členy
S: Líčení podzimní krajiny
L: 
Středověká literaturaSchůzky v Teams středa 4. 11. a pátek 6. 11. vždy od 9:20 hod.
Anglický jazyk Výuka angličtiny probíhá on-line přes aplikaci TEAMS podle rozvrhu hodin. Pozvánka na hodiny včetně zadání domácího úkolu přijde žákům vždy na školní e-mail a zapíše se do žákovských kalendářů.
Německý jazyk Zopakovat slovní zásobu 1. lekce

Do malého sešitu utvoř a napiš :

2věty – Kolik je jí let …….,2 věty :ve větě použij protiklady, 2 věty: použij např.Petras a von Petra

AH /  cv.1,2  / 23 doplň.

Úterý  – videohodina  zaměříme se na str.22 v AH

 

 

 

Matematika Hranoly – opakování. Poměr.

V pondělí – schůzka v Teams, připrav si kromě věcí na geometrii také pracovní list 03-hranoly (viz Teams/Soubory/Týden-03) a kalkulátor. Také se připrav na ověřování znalostí.

Zadané tři příklady vypočítat do prac. sešitu a poslat do středy (včetně)

V úterý – schůzka v Teams, připrav si věci na aritmetiku a sbírku. Zopakuj si zlomky.

Středa – ověř si, že rozumíš probranému učivu: vypracuj ze sbírky př. 1 – 5/str. 69 a př. 8, 9, 10, 15/str. 70. Tyto úlohy mi neposílej (viz Výsledky).
Pošli mi příklady z pondělí (hranoly).
Čtvrtek – ověř si, že rozumíš probranému učivu: vypracuj ze sbírky př. 1 –  4/str. 71 a př. 5, 6, 8, 11/str. 72. Tyto úlohy mi neposílej (viz Výsledky).
Vypracuj 1. příklad v prac. listu 06 (Teams/týden 03) – řešení mi pošli ve čtvrtek do 14:00 hodin.

Dějepis Marie Terezie str.37 – 40 na úterý ,na videohodinu si přečti text,zápis si vypracuj  do 9.11.

Existuje řada videí, např .Dějiny udatného nár.čes. a pod.,podle zájmu .

Přírodopis Šelmy, ploutvonožci
Zeměpis
Fyzika Kdo mi ještě neposlal úkoly z týdne 01 a 02, tak mi je pošle spolu s úkolem z tohoto pondělí.

Skupenské přeměny

V pondělí – Skupenské přeměny – přečti si článek v učebnici a udělej výpisky. (Pokud máš přehledné zápisky tohoto tématu v sešitě ze 6. ročníku v kapitole Částicový model látek, stačí, když si opíšeš Shrnutí na str. 53 a připíšeš, jak se dosáhne ionizace plynů. Kdo to tak má, pošle mi i zápisky ze 6. ročníku). Vypracuj pracovní list 02 (viz Teams/Soubory/Týden-03).

Všechny úkoly mi v pondělí pošli.

V pátek – schůzka v Teams, připrav si kromě věcí na fyziku také M-F tabulky. Připrav se na ověřování znalostí (teplo).

Chemie Školní sešit – zopakuj si definice/ chemie, směs, roztok, vzduch /, části filtrační a destilační aparatury, druhy vod. Máte zaslaný úkol / Teams /.

Čtvrtek – schůzka / Teams /, papír + tužka + periodická tabulka prvků

 

Ostatní předměty OV – Citový život člověka

Volby v USA

 

 

VIII. třída
Plán na týden od 19. 10. do 23. 10. 2020
  Různé:
– distanční výuka: sledujte pokyny v týdenních plánech, ve školním emailu a v aplikaci MS Teams
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Cizí vlastní jména, schůzka v Teams, středa 21. 10. v 9:20 hod.
S: Popis – zvíře do úterý 20. 10. v Teams
L: 
Rytířské eposy, vypracuj v zadání v Teams přiložený pracovní list
Anglický jazyk Hodiny angličtiny probíhají podle rozvrhu přes TEAMS. Jen úterní hodina bude prohozená s fyzikou. V kalendáři poznáte.
Německý jazyk Pokračujte v osvojení slovní zásoby 2.lekce,str,25

LB – 5/27 přečíst,přeložit,stejně říci o své rodině.

7/a,b /28 ústně

AH -cv.5,6,7 /19 a 10/ 20 písemně

Připravte si dotazy na videohodinu v úterý 20.10.od 8.15. V pátek,23.10. do 13hod mi předáte do školy vypracované AH,vybraná cvičení oznámkuji.AH vám vrátím podle situace,která nastane.Upozorňuji

Járu, Davida,Tomáše ,že nezvládli učivo ze str.14 1.lekce,doporučuji doučit !!!

 

 

Matematika Týden 02 – tento týden nás čekají ještě Hranoly. Na https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/69-7-rocnik/2099-hranoly najdeš 12 testů. Do čtvrtka je všechny udělej a ve čtvrtek mi do e-mailu přehledně napiš (např. pomocí tabulky), jak se ti dařilo – které testy pro tebe byly náročné, které naopak lehké a jaká byla tvoje úspěšnost v jednotlivých testech.

V pondělí: Do pracovního sešitu vypracuj ze sbírky příklady 6, 7, 5 na str. 160 a př. 10 na str. 161. Komu se bude zdát př. 10 těžký, může místo něj vypracovat celý př. 4 na str. 160. Nezapomeň na náčrtky hranolů a jejich podstav!

V úterý: schůzka v Teams, zopakuj si geometrické vzorečky, připrav si školní sešit geometrie a dú z minulého týdne (př. 8 str. 162 ve sbírce).

Středa: do pracovního sešitu vypracovat cvičení za sbírky str. 158/ př. 2,5 a str. 159/př. 3.

Ve čtvrtek: schůzka v Teams, zopakuj si geometrické vzorečky, připrav si školní sešit geometrie a pracovní list povrch hranolu. Budou zadány další úkoly.

Tady jsou. Do pátku 23. 10. poslat zápisky ze schůzky Teams + řešení příkladu 2.4.

!Změna ve fyzice – přečti si.

Přeji vám všem krásné prázdniny:)

Dějepis Učivo máte zadané z úterý13.10.Stručně výpisky,tučně vytištěnou látku se  naučit.Sledujte postranní pruhy – zajímavosti.
Přírodopis Hlodavci, zajíci
Zeměpis Pracujte dle zadání z poslední školní hodiny.

  • Referáty na vybrané horopisné celky
  • Zpracovat mapu ČR – řeky
  • Doplnit osmisměrkuVrcholy

Přeji pěkné podzimní prázdniny.

Fyzika Týden 02

Pondělí: Vedení tepla – přečíst článek v učebnici a udělat si výpisky.
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/82-8-rocnik/1055-tepelne-jevy/1062-teplo  – dva testy: 1. Teplo – grafy, 2. Teplo – výpočty 1 (příklady řešte do sešitu fyziky). Zápisky s vyřešenými příklady mi v pondělí pošli na školní e-mail.Pokud by se test “Teplo – výpočty 1” zdál někomu těžký, může místo něho vypracovat příklady na výpočet tepla – viz Teams/Soubory/Výukové materiály. Příklady mi pošlete do čtvrtka do 14.00 hodin. Samozřejmě, že úlohy mohou spočítat i ti, kteří se se zmíněným testem s úspěchem vypořádali:)Do pátku: Síření tepla prouděním a zářením – přečíst článek v učebnici a udělat si výpisky.
Škola s nadhledem: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/82-8-rocnik/1055-tepelne-jevy/1064-prenos-tepla – udělej si oba testy.

Chemie Chemické prvky – názvy a značky. Periodická soustava prvků – prostudovat a naučit se zpaměti označené skupiny.

Budu připraven na přezkoušení.

Ostatní předměty

 

 

Plán na tento týden                      od 12. října do 16. října
Služba (tabule, třídní kniha, úklid): Matěj a Kryštof
Různé:

Změny rozvrhu:

– pondělí – 8. h. – F

– od 14. 10. – distanční výuka: sledujte pokyny v týdenních plánech, ve školním emailu a v aplikaci MS Teams

UČIVO
 

ČESKÝ JAZYK

Jazyk: Slova přejatá řeckého a latinského původu

Literatura: Kroniky

Sloh: Výklad

ANGLICKÝ JAZYK U2B Detective of the year

Will pro náhlé rozhodnutí

NĚMECKÝ JAZYK  

2. lekce – slovní zásoba, cvičení

 

MATEMATIKA Povrch a objem hranolu

Ve středu – nalep všechny sítě hranolů a nakresli jejich obrázky ve volném rovnoběžném promítání. Zopakuj si vzorce pro výpočty obvodů a obsahů n-úhelníků.
Do pracovního sešitu vypracuj ze sbírky na str. 157 cvičení 8, 9, 10. Tato vypracovaná cvičení mi ze svého školního e-mailu během středy pošli.

Ve čtvrtek -schůzka v Teams. Připrav si vystřižené obrázky k nalepení, text příkladů, sešit geometrie, kalkulačku. Obrázky a příklady najdeš v Teams, v Soubory – Výukové materiály.

Připomínám – některé profilové obrázky je potřeba změnit!!

 

 

DĚJEPIS Rusko
PŘÍRODOPIS Chudozubí, zajíci

pátek – distanční výuka Teams v 8.15 hod

CHEMIE Oddělování složek směsí

Prakticky – filtrace, destilace, usazování

FYZIKA  Výpočet tepla:

  • přečti si v učebnici kapitolu Teplo a do sešitu zapiš zápisky (můžeš využít Shrnutí).
  • do sešitu vypočítej následující příklady (nezapomeň na správný zápis řešení):
  1. Kolik tepla je třeba k ohřátí 50 l vody z vodovodu, která má teplotu 18 °C, na teplotu 38 °C? Voda teplo přijme nebo odevzdá? (nápověda: 1 l vody váží přibližně 1 kg)
  2. V poledne ukazoval teploměr +7 °C, v noci teplota klesla na -13 °C. Železo teplo uvolnilo nebo přijalo? Kolik tepla? Železo má hmotnost 15 kg.
  3. Dvacet kilogramů ledu se ohřálo o 4 °C. Led teplo uvolnil nebo přijal? Jaké množství tepla?
ZEMĚPIS Podnebí a vodstvo ČR
OSTATNÍ PŘEDMĚTY VVvylisované listy a květy