1. září se celá naše třída v počtu 16 žáků shromáždila v 7,00h v Trhové Kamenici na autobusové zastávce. S menšími batohy jsme nastoupili do autobusu a za 10 minut jsme již byli v Nasavrkách. Cílem naší cesty byla vesnička Hradiště, kam jsme dorazili pěšky asi za 20 minut. Ubytovací zařízení nás mile překvapilo. Převzali jsme si předem přivezená zavazadla a začali se v klidu zabydlovat. Po kratším odpočinku jsme vyrazili na trasu směrem k přehradě Křižanovice. Dále jsme pokračovali podél řeky Chrudimky chatovou oblastí, která je známá pod názvem Peklo. Postupovali jsme zajímavou krajinou, překonávali přírodní překážky a po očku sledovali oblohu, jestli nezačne pršet. Měli jsme štěstí, protože počasí bylo pro naše aktivity jako dělané.

Během chůze a na některých zastávkách jsme se bavili jazykovými hříčkami. Jako Tarzani jsme se kývali na přírodní hrazdě a soutěžili, kdo déle vydrží viset.  Pak jsme se stali členy přírodovědné expedice. Ve dvojicích jsme v určeném čase a prostoru pátrali po všem živém. Skleničky se nám brzy naplnily larvami, slimáky, a pavouky. Největší štěstí jsme měli na žabičky. Po vyhodnocení úlovků jsme všechny živočichy opatrně pustili na svobodu. Jako malí trpaslíci jsme si připadali, když jsme chodili po úzkých lavičkách přes prudce tekoucí řeku, vylézali po žebříku do stromového obydlí nebo cvičili rovnováhu na kmeni mohutného spadlého smrku. U nově opraveného mostu jsme odhad jeho délky prověřili důkladným změřením pomocí provázků a pravítka. Velice nás bavil úkol, kdy jsme spouštěli z mostu skleničky, abychom nabrali vodu pro lesního skřítka. Aktivní činnosti se střídali s odpočinkem. Vyšlo na chvíli sluníčko a my jsme se zavřenýma očima naslouchali zvukům, které jsme graficky zaznamenávali. V chatové oblasti nás okouzlily řezbářské výtvory nejrůznějšího druhu. Fotografování bylo nezbytné.

V pozdních odpoledních hodinách jsme se navrátili do ubytovny. Odpočívali jsme každý podle svého. Po večeři následovalo posezení v klubovně. Představovali jsme se a více se poznávali na základě vzájemných otázek a odpovědí. Večer jsme zakončili různými soutěžemi. Pak už jen následovalo mytí a spánek. Druhý den po snídani jsme v klubovně plnili úkoly zaměřené na přesnost, pečlivost a logické myšlení. Ve 12,00h byl oběd, po kterém následoval úklid, sbalení věcí a příprava na zpáteční cestu. Prošli jsme vesničku České Lhotice a už jsme byli na rozhledně Boika. I přes silný vítr jsme vylezli až nahoru, abychom se rozhlédli po okolí. Než jsme došli do údolí, bylo po větru. Nasbírali jsme si smrkové šišky a trénovali hod na cíl. Poslední aktivity proběhly těsně před vstupem do městečka Nasavrky. Kamínkovou metodou jsme zjišťovali, kolik budeme mít kamarádů, kolik budeme mít dětí. Hodně jsme se nasmáli. S kurzem jsme se symbolicky rozloučili malováním ornamentů do písku na cestě. Ještě je třeba připomenout, že během celého kurzu na nás dýchala minulost keltů /stále viditelné zbytky valů, magická místa kamenů s vyřazující energií,…/.

Další den jsme si ve třídě sdělovali všechny zážitky, na které budeme i po čase rádi vzpomínat.

žáci 6. třídy a Eva Gábrlová, tř. uč.

Hana Sturt, pedagogický doprovod