Halloweenská noc ve škole se 7. třídou

18. října se sedmá třída rozhodla, že bude spát ve škole. Když děti přišly a uvelebily se na své místo, tak začal program. První byly na řadě Kateřina Dubská a Kristýna Němcová, které si pro nás připravily tajemné ochutnávání. Dvojice žáků měly zavázané oči a ostatní jim dávali do pusy různé pochutiny jako např. čokoládový…

Zobrazit více

Nicholas Winton – Síla lidskosti

„Síla lidskosti“ – Nicholas Winton V úterý 5. listopadu celý druhý stupeň v MFC v Hlinsku zhlédl dokumentární film Mateje Mináče „Nicholas Winton – Síla lidskosti“, který zachycuje události  záchrany 669 židovských dětí, které byly zásluhou Nickyho Wintona  několika transporty odvezeny z Československa do Velké Británie, kde byly umístěny do pěstounských či adoptivních rodin.

Zobrazit více

Sběr papíru

Ve dnech 5. a 6. 11. budeme sbírat starý papír. Pokud se s našimi žáky domluvíte, sběr u Vás vyzvednou, nebo ho můžete odvézt na školní dvůr, kde budou přistaveny kontejnery. Sbírat budeme první den od 7:00 do 16:00 hod. a druhý den od 7:00 do 13:00 hod.

Zobrazit více

Halloween 1. a 9. třída

Ve čtvrtek 31. října se uskutečnilo druhé setkání našich nejmenších žáčků z 1. třídy se žáky z 9. třídy. V rámci spolupráce chlapci a děvčata společně vyráběli z okrasných dýní halloweenské strašidlo, které si prvňáčci odnesli domů, kde je podle pověsti jistě ochrání před zlými skřítky.

Zobrazit více

Projektový den „Den vzniku samostatného československého státu“.

Celoškolní projekt se uskutečnil ve spolupráci se ZŠ Horní Bradlo. Měl připomenout výročí dne založení samostatného Československa, byl zaměřen na státní symboly, významné osobnosti českých dějin, hudební skladatele, povrch, města a vodstvo ČR a děti se také dozvěděly několik zajímavostí o mikroregionu Hlinecka. Jak projektový den probíhal se můžete podívat v naší fotogalerii.

Zobrazit více

Projektový den – pátek 25. 10. 2013

V pátek se na naší škole uskuteční v rámci výuky celoškolní projektový den: „Den vzniku samostatného československého státu“. Tímto dnem navazujeme na naši dobrou spolupráci se ZŠ Horní Bradlo, která se tohoto dne také zúčastní. Projektový den začíná v 7:20 hod. a předpokládaný konec bude cca 12:30 hod. Žáci si připraví: psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo,…

Zobrazit více

Soutěž v první pomoci v Hlinsku

Na našich webových stránkách jsme vás informovali o úspěchu na zdravotní soutěži v Hlinsku, kdy naši školu reprezentovala  2 čtyřčlenná družstva, která se nezalekla konkurence 8 dalších hlídek z jiných škol a opět prokázala vysokou úroveň znalostí v této oblasti. Hlídka, ve složení Lucie Nevolová, Sára Tichá, Tereza Žáková a Tereza Dubská obsadila 1.místo a…

Zobrazit více

Sběr papíru

Vážení rodiče a žáci, ve dnech 5. a 6. 11. 2013 proběhne na naší škole sběr starého papíru. Budeme sbírat karton, časopisy, noviny, letáky a staré knihy. Ke škole budou přistaveny dva kontejnery a sběr bude letos probíhat na školním dvoře. Těšíme se na Vaši účast.

Školní družina

Školní družina zahájila svoji činnost a pustila se do zkrášlování okolí naší školy, pilně sbírá kaštany, suší bylinky a věnuje se i dalším zajímavým věcem. Poslední akcí bylo pouštění draků, které se dětem velmi líbilo. Krátkou zprávičku najdete v sekci školní družina a fotky ve fotogalerii.

Projektový den s Lesy ČR

Úterý 8. října 1. a 2. třída strávila „Den s Lesy ČR“v lese u Petrkova. Chlapci a děvčata se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem.  Žáci se zájmem sledovali, jak se kácí strom. Viděli práci dělníka, který musí pokácený strom odvětvit, nařezat na určitou míru a předat jej dalšímu dělníkovi, který jej pak…

Zobrazit více

Exkurze do IQ parku Liberec

V úterý 8. 10. 2013 si mohli žáci 7. třídy vyzkoušet fyzikální pokusy ve velkém. V IQ parku v Liberci si vyzkoušeli chodit v rotujícím válci nebo v nakloněné kajutě Titaniku, hledali cestu v zrcadlovém bludišti, stříleli ze vzduchového děla, nechali se nabíjet statickou elektřinou, zvedali se pomocí kladek, vytvářeli obrovské bubliny, snažili se udržet rovnováhu na deskách, měřili si, jak…

Zobrazit více