Přípravné semináře k přijímacím zkouškám

Gymnázium K. V. Raise nabízí pro žáky devátých ročníků přípravné bezplatné  semináře k přijímacím zkouškám. Pro žáky a rodiče devátých tříd se zahajovací schůzka uskuteční 10. října v 15:00 hodin v budově gymnázia.

Změna cen stravného

Vážení rodiče, Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám potravin a zvýšenému DPH nám současné limity stravného nestačily pokrýt nákup potravin tak, abychom mohli dodržet zásady správné výživy dětí školního věku. Proto jsme nuceni od 1. listopadu 2013 cenu obědů zvýšit takto: Pro kategorii NOVÉ CENY 7-10 let 20,00 Kč 11-14 let 22,00 Kč nad 15…

Zobrazit více

Spolupráce mezi první a devátou třídou

Ve čtvrtek 3. října byla zahájena spolupráce mezi první a devátou třídou. Prvňáčci se na žáky 9. třídy velice těšili. Chlapci a děvčata z 1. třídy přivítali svoje nejstarší spolužáky „Šmoulí písničkou“. Poté následovalo vzájemné představování a seznamování. Všichni se zapojili do hry „Jak se jmenuješ?“. Aby si děti zapamatovaly jména nových kamarádů, zahrály si…

Zobrazit více

Skutečský Slavík – koncert vítězů

Ve čtvrtek 26. září se v sále KK ve Skutči od 18:00 hod. uskuteční koncert vítězů pěvecké soutěže Skutečský Slavík, naši školu bude reprezentovat Miloš Polánský. Vítězové jednotlivých kategorií budou zpívat za doprovodu kapel „Sto zvířat“ a „Golem“. Tato společenská akce je veřejně přístupná a pokud chcete Mildu podpořit, můžete si s rodinou udělat pěkný kulturní…

Zobrazit více

V. ročník soutěže v první pomoci v Hlinsku

V pátek 20.9.2013 se členové zdravotnického kroužku zúčastnili soutěže v první pomoci v Hlinsku. Tuto soutěž pořádal již pátým rokem Junák Hlinsko ve spolupráci s FARG Havlíčkův Brod. Naše škola není v této soutěži žádný nováček. Podmínky jsme poznali v předchozích ročnících ,a proto jsme se těšili, že si vyzkoušíme na 3 stanovištích praktické dovednosti…

Zobrazit více

Slavnosti Dožínek v Pardubicích

V pondělí 23. 9. se žáci 3. až 6. třídy účastnili slavností Dožínek na Pardubickém zámku. V rámci programu se mohli seznámit se starými řemesly, prohlédli si staročeský jarmark a prezentaci jednotlivých škol Pardubického kraje. Dopravu našim žákům zajistil Odbor školství Pardubického kraje. Děti byly z akce nadšené a odnesly si spoustu poznatků o starých řemeslech a tradicích…

Zobrazit více

Mladý cyklista 2013

Ve čtvrtek 19. 9. se uskutečnila dopravně – vědomostní soutěž „Mladý cyklista 2013“ Své reprezentanty vyslala i naše Základní škola. Za chlapce se zúčastnil Filip Menc a Vojta Kudláček. Za holky to byly Terka Žáková a Eliška Vodičková.Všichni si založí obrovské poděkování za vzornou reprezentaci školy. Kdy po třech disciplínách a to jízdě po dopravním…

Zobrazit více

Projekt opakujeme matematiku hravě

Při hodině matematiky opakovali naši sedmáci hravou formou učivo ze šestého ročníku. Každá skupina měla za úkol vytvořit geometrický obraz městečka. Jak se jim dařilo, uvidíte v naší fotogalerii.

Fotosoutěž s Albatrosem

Naši čtvrťáci a páťáci pilně soutěží s nakladatelstvím Albatros a podařilo se jim doma objevit skutečné knižní skvosty. Státní nakladatelství dětské knihy jak se původně Albatros nazýval, začalo vydávat knihy 15. dubna 1949. Naši odhodlaní čtenáři našli ve své knihovničce knihu Potulný lovec z roku 1955, držíme jim palce, aby byli za snahu, kterou prokázali, odměněni.…

Zobrazit více

Zájmové kroužky

V rubrice Zájmové kroužky jsme aktualizovali nabídku kroužků pro letošní školní rok. Děti obdrží tento týden přihlášky a ve spolupráci s rodiči si mohou vybrat některý z nabízených zájmových útvarů.

První školní den školního roku 2013/2014

Po prázdninách, pro někoho krátkých, nám opět začal nový školní rok. Jako již tradičně jsme nejdříve uvítali nové prvňáčky a jejich rodiče. Prvňáčkům jsme popřáli mnoho štěstí v prvních školních krůčcích. Na jejich očích bylo krásně vidět, jak září nedočkavostí, jak se k nám do školy těší. Krátkým proslovem vedení školy a paní starostky Trhové Kamenice paní…

Zobrazit více