Zdravověda v 5. třídě

Ve středu 23. 6. seznámil zdravotnický kroužek žáky 5. třídy se základy zdravovědy.   Nejprve si s paní učitelkou Tichou vysvětlili, co je zdravověda a k čemu slouží. Řekli si základní obecná pravidla první pomoci a poté si skupiny žáků páté třídy rozebrali členové zdravotnického kroužku a na pěti stanovištích jim ukázali, jak se ošetřují jednotlivá zranění –…

Zobrazit více

Školní výlet ZOO Jihlava

V úterý 22. červena 2021 navštívila 1. – 4.třída naší základní školy ZOO Jihlavu. Počasí jsme měli jako na objednávku. ZOO byla téměř poloprázdná a navíc jsme přijeli v době, kdy probíhalo krmení. Bylo nám dopřáno vidět krmení tuleňů, kočkovitých šelem, opic i dalších zvířat.  

Zobrazit více

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách na SŠ je: – negativní test a – žádné příznaky onemocnění COVID-19   Pro přijímací zkoušky na střední školy je nutné doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.     Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ),…

Zobrazit více

Organizace výuky od 12. 4.

Vážení rodiče,   Pro žáky 2. stupně se zatím nová opatření netýkají. Žáci se budou nadále vzdělávat distančně (z domova) jako doposud, dle stanoveného rozvrhu.   Pro žáky 1. stupně platí následující:   Od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 se bude prezenčně vzdělávat ve škole 1., 2. a 5. třída.    třída – výuka…

Zobrazit více

Nové informace k zápisu do 1. třídy

Epidemiologická situace nepovoluje osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.   Z tohoto důvodu je třeba, abyste vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí (odklad) přinesli společně s kopií rodného listu do školy.   Postup pro podání přihlášky     Od středy 31. 3. 2021 (od 8:00 hodin) po kliknutí na tento odkaz: Zde…

Zobrazit více

Změna termínů jednotných přijímacích zkoušek

Vážení rodiče, MŠMT určuje nový časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a víceletých gymnázií. V případě konání školní přijímací zkoušky (na některých školách)​ ​stanoví ředitel této školy termíny nejpozději do 9. 4. 2021 a zveřejní je na internetových stránkách školy.…

Zobrazit více

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, blíží se období zápisů do základních škol a s ohledem na aktuální vývoj pandemie lze předpokládat, že zápis žáků do 1. tříd proběhne vzhledem k mimořádným opatřením i v letošním školním roce bez osobní přítomnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Do 31. 3. 2021 se prostřednictvím našich webových stránek dozvíte, jaká forma zápisu…

Zobrazit více