Týdenní plány

Dobrý den, vzhledem k tomu, že všechny třídy a všichni žáci pracují v prostředí MS Teams, nebudeme již zadávat látku, úkoly a další pokyny do týdenních plánů. Všechny potřebné informace od vyučujících naleznou žáci v MS Teams nebo na účtu, kde mají školní maily.

Zobrazit více

ČTVRŤÁCI  a  PÁŤÁCI   …  PO   STOPÁCH   KELTŮ

Ve středu 23. září jsme se vypravili do světa Keltů, abychom tak oživili, doplnili a na vlastní kůži prožili teoretické poznatky z hodin Vlastivědy. Podle archeologických zdrojů dnes už víme, že se kdysi rozkládal nedaleko od nás – poblíž Nasavrk. Pááni!! Takový kousek! To by byla škoda toho nevyužít a neuskutečnit tam velkou poznávací výpravu…

Zobrazit více

Obědy

Jelikož o obědy ze školní jídelny byl nulový zájem. Rozhodli jsme po projednání se zřizovatelem o tom, že naše školní jídelna během uzavření škol nebude v provozu.

Obědy ze školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, musí se řídit pravidly pro provozování stravovacích služeb. Všichni strávníci jsou po dobu distančního vzdělávání automaticky odhlášeni. Individuální zájem si musíte vyřešit sami vlastním přihlášením. Přihlašování je možné den předem do 8:00 hod. na následující den na email:                         …

Zobrazit více

Uzavření školy – distanční výuka od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020

Z důvodu nařízení vlády se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (uzavření obou stupňů ZŠ). Toto opatření má účinnost od 14. října 2020 od 00:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. Žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.  Sledujte prosím školní maily, aplikaci MS Teams, týdenní plány…

Zobrazit více

Adaptační kurz 6. třídy

Táhneme za jeden provaz Adaptační kurz 6. třídy Žáci 6. třídy se ve Svratouchu na začátku září zúčastnili třídenního adaptačního kurzu. Kurz byl zaměřen na seznámení s novými spolužáky, na sebepoznávání, na týmovou spolupráci a mnoho dalšího. Vše začalo v pondělí 7. 9. 2020. Ráno brzy vstávat, cesta autobusem, ubytování v pěkných chatičkách. A pak do práce.

Zobrazit více

Organizace výuky na naší ZŠ od 12. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 se omezuje:   provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem, že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první…

Zobrazit více

Epidemiologická nařízení od 5. 10. 2020

Na základě nařízení č. 3/2020 Krajské hygienické stanice Pardubického kraje dochází ke změně: U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění. U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka…

Zobrazit více

Zprávičky ze školní družiny

Tak už jsme tu zas….asi po půl roce…. Ve školním roce 2020/2021 máme opět dvě oddělení. Malé oddělení v počtu 15 dětiček s Haničkou a velké oddělení v počtu 25 lupínků se Soničkou. Letos se vše prolíná s tématem pohádky, pohádkových postaviček. Pohádky čteme, povídáme si o nich, děti nosí referátky o oblíbených pohádkových postavách. Jelikož nás je 40…

Zobrazit více