9. třída

 

IX. třída
Plán na týden od 19. 10. do 23. 10. 2020
  Různé:
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Školní sešit – věty vedlejší / znát pravidla a příklady/
S: Popis svého pokoje – jedna stránka
L:
Literární sešit – znát literární pojmy / viz přehled /

Připomínám četbu vybrané knížky. Každý bude mít referát.

Anglický jazyk Hodiny angličtiny probíhají podle rozvrhu přes TEAMS.
Německý jazyk Pokračovat ve slovní zásobě 2.lekce.str.27,až ke slovu  LEGEN

LB . selá str. 21,mluvnici z této str. si zapište do malých sešitů,postranní pruh  Všimni si: naučit i zapsat,dále str.22 /cv.5,6

AH – CV.5.6.7 / 21

Na   ÚTERÝ 20.10. v 9,20 na videohod. si připravte dotazy čemu nerozumíte.V pátek,23.10. do 13hod mi odevzdáte AH do školy.Cvičení opravím a vybraná oznámkuji,dbejte i na úpravu,nic nebudu luštit !!

Upozorňuji Diu,Denise,Monču,Denču,Elišku,Káťu J.a Zdeňka,že nezvládli učivo ze str.16 / 1. lekce  !!!

Matematika Procvičujeme slovní úlohy. Postupy – školní sešit.

+ Matěj a Karel odevzdali dohromady 41kg sběru. Karel odevzdal o 9kg více než Matěj. Kolik kg odevzdal každý?

+ Drát délky 95cm se má ohnout do pravého úhlu tak, aby delší rameno bylo o 5cm kratší než trojnásobek délky kratšího ramena. Jakou délku mají ramena?

+Pro oddíl vodáků bylo zakoupeno 50 paštik dvojího druhu. Hovězí po 16Kč, vepřové po 11Kč.Celkem bylo zaplaceno 700Kč. Kolik bylo každých?

+Za 5 náramků bylo zaplaceno 770Kč. Kolik náramků bylo kožených po 210Kč a kolik z imitace po 70Kč?

+Do nádoby o objemu 36l máme připravit vodu 30°C teplou. Kolik litrů vody 100°C teplé a vody 10°C teplé se musí smísit?

+Václav uklidí dílnu za 5h, Honza za 3h. Za kolik hodin vykonají práci oba kluci společně? Výsledek zaokrouhli na jedno des. místo.

Z příkladů si na papír tvoř soubor. Počítej se zkoušením. Příklady si očísluj a mne zašli jen výsledky s poznámkou o úspěšnosti počítání.

Dějepis Máme zadáno od 12.10. stručně výpisky,tučně vytištěné učívo naučit.Pokud by u někoho nastal nějaký problém,ozvěte se,ale vše máte v učebnici,všímejte si postranních pruhů – zajímavosti.
 Přírodopis Genetika. Význam genetiky.
Zeměpis Pracujte dle zadání z poslední školní hodiny.

  • Vyplňte pracovní list Obyvatelstvo
  • Vypracujte referát na zadané téma

Přeji pěkné podzimní prázdniny.

Fyzika Nevlastní polovodiče:

  1. přečti si v učebnici kapitolu Vliv příměsí v polovodiči,
  2. podívej se na prezentaci v Teams  (Soubory – Výukové materiály),
  3. doplň a nalep (opiš) do sešitu zápis. Součástí zápisu je opět nakreslit obrázky.

Ve středu mi pošli zápisy za obě hodiny (tento a minulý týden) fyziky.

Chemie  Zásady – samostudium / nalepený tiskopis /, připrav se na ústní projev
Finanční gramotnost
Ostatní předměty Informatika – každý den pište alespoň 10 minut v programu Psaní hravě (to je za týden nejméně 50 minut, Ducháčková, Říha, Holý, Bechyně a Bartůněk nepsali vůbec, jiní např. jen 1 minutu). Při psaní dbej na správný prstoklad a správné sezení u počítače.

 

 

Plán na  týden od 12. 10. do 16. 10. 2020
Od 14. 10. probíhá distanční výuka.
Učivo
Český jazyk J: Slova přejatá, význam, skloňování

S: Popis osoby, charakt. osoby – rozdíl

L: Renesance – příklady osobností a jejich děl

Matematika Lomené výrazy – rozšiřování a krácení

Slovní úlohy – řešení pomocí rovnic

Anglický jazyk U6B A happy ending (must/mustn´t),

don´t have to

Přírodopis Genetika
Německý jazyk 2. lekce, slovní zásoba

Písemné závěrečné opakování – 0, 1. lekce

Dějepis Komunismus v SSSR
Fyzika Vlastní polovodiče:

  1. přečti si v učebnici kapitolu Elektrony a díry,
  2. podívej se na prezentaci v Teams  (Soubory – Výukové materiály). Součástí prezentace jsou dvě videa.
  3. doplň a nalep do sešitu zápis a grafy.
Zeměpis Stěhování, lidské rasy
Chemie kyslíkaté kyseliny – kys. sírová, dusičná, fosforečná, uhličitá
Ostatní předměty Informatika – každý den piš alespoň 10 minut v programu Psaní hravě. Dbej na správný prstoklad a správné sezení u počítače. Ve středu vypracuj test Informatika – základní pojmy, je v Teams – Zadání. Test je časově omezen!

OV – písemné opakování Volba povolání – pondělí