Ve čtvrtek 5. 12. 2019 do školy vtrhli čerti. Řinčeli řetězy, zvonili zvonci, dělali pekelný rámus. Naštěstí tu byl i Svatý Mikuláš a andělé. Mikuláš měl autoritu – rychle čerty srovnal do latě. A pak pochválil hodné děti a pokáral hříšníky. Děti v každé třídě Mikuláši, andělům a čertům svatosvatě slíbily, že už nikdy, nikdy, nikdy nebudou zlobit. A zazpívaly písničku nebo řekly básničku. Andělé je za to odměnili perníkem a mandarinkou. Prvňáčci dostali od Mikuláše také svoje první psací pera. Pak se děti většinou osmělily a odvážlivci pohladili čertovské kožichy, potřásli si s čerty rukama a nechali se s nimi vyfotit. Prvňáčci dokonce zjistili, že čerty a čertice vlastně znají a že to jsou jejich kamarádi.

Nakonec, když obešli všechny třídy, se čerti vrátili do pekla a andělé s Mikulášem do nebe. Alespoň na chvíli, aby si odpočinuli a večer plni síly opět vtrhli na ten náš pozemský svět.

Všem čertům, čerticím, andělům i Svatému Mikuláši patří velké poděkování za Mikulášskou nadílku.