Červená stužka je symbolem solidarity s lidmi HIV pozitivními a AIDS nemocnými, je také symbolem preventivně informativní akce spojené s veřejnou sbírkou. Světovým dnem boje proti AIDS je 1. prosinec. Naše škola se rozhodla tuto akci podpořit a tak naši deváťáci prodávají červené stužky, pokud chcete přispět symbolickou částkou 20,- Kč, za kterou obdržíte červenou stužku a informační letáček, můžete ještě zítra v dopoledních hodinách.