Po dvou letech přestávky opět v září minulého roku odstartovala tato soutěž a vrátila se do normálu. Účastnilo se jí přes 6 000 žáků. Soutěžící procházejí několika koly, ve kterých prokazují široké odborné vědomosti. Praktické dovednosti v laboratoři se realizují na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Z uvedeného počtu žáků odborná porota vybere tři desítky těch nejlepších. Mezi nimi je i TEREZA PAULUSOVÁ, žákyně 9.třídy naší školy. V posledním kole musela umět pipetovat a manipulovat s laboratorním nádobím. Neutralizační odměrnou analýzu a stanovení látkové koncentrace roztoků kyselin a hydroxidů zvládla na 92 bodů ze 100. Celkově se umístila na krásném 14.místě. Radost byla veliká. Ze 173 základních škol z 5 okresů bylo vybráno 20 nejlepších. ZŠ Trhová Kamenice je mezi nimi.

Terezce náleží velká gratulace za prokázané vědomosti a dovednosti a také pochvala za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Eva Gábrlová, vyučující chemie