12. listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Účast byla dobrovolná. Zájemci se našli v každé třídě druhého stupně. Soutěžní test vyplňovalo celkem 13 žáků. Pro tento ročník autoři soutěže zvolili mezioborové téma – zvyky a tradice. Došlo tak k propojení učiva dějepisu, literatury, občanské výchovy a rodinné výchovy. Všichni soutěžící prokázali, že jim tato problematika není cizí. Mezi úspěšné řešitele (zisk více jak 60% bodů) patří Barbora Polánská, Marek Diviš, Martin Pilný, Anna Marková a Jakub Mičulek. Poslední dva jmenovaní pojedou školu reprezentovat do okresního kola, které se uskuteční v závěru ledna 2013. Blahopřejeme!

V. Aulická