Náš sváteční den jsme zahájili společným tvořením. Technikou vyvazované batiky jsme si ozdobili trička. Práce se nám dařila a výsledek nás všechny potěšil. Ve třídě jsme potom hráli společenské hry a po velké přestávce jsme se vydali k vodárně, kde jsme rozdělali oheň a opekli špekáčky. Využili jsme přírodního prostředí k různým hrám a aktivitám. Dopoledne rychle uteklo a dnešní zážitky dlouho zůstanou v našich vzpomínkách.