V dubnu se naší školy odehrály 2 projektové dny.

  1. dubna se žáci se žáci věnovali tématu Velikonoc. Pojetí bylo různorodé. Vznikly nejen plakáty s informacemi o původu svátků, tradicích, zvycích, ale i řada rukodělných výrobků. Někteří se učili plést poznámky nebo zdobit vajíčka. O velké přestávce jsme si všichni užili sladkou tečku v podobě velikonočního jidáše.

Na Den Země jsme si připomněli důležitost ochrany naší planety. Přemýšleli jsme, jak každý z nás může snížit produkci odpadu, zdokonalili jsme se v dovednosti správného třídění, dozvěděli jsem se, co je to recyklace a upcykla

ce, zbavili jsme okolí školy nepořádku. Téma dokonce přitáhlo pozornost Hnusáka, Škareďáka, Smeťáka, Smraďocha a dalších odpadkových strašidel. Nastěhovali se na chodbu. Nějaký čas je u nás necháme, než se vrátí strašit zpět na skládku.

žáci ZŠ