Deváťáci v Terezíně

Ve středu 26.září 2012 jsme se zúčastnili exkurze do Terezína. Na návštěvu tohoto známého města se celá třída těšila a pečlivě se připravovala. Otázka holocaustu Židů v průběhu 2. světové války zajímala opravdu všechny.
V hodině dějepisu jsme vyslechli potřebné informace. Některé údaje/ texty, obrázky / jsme zjišťovali na internetu.Dále následovalo vyplňování pracovních listů. Po ověření znalostí následovalo očekávání, jaké to bude ve skutečnosti. Do Terezína s námi jeli také žáci z Bojanova a ze dvou hlineckých škol.Navštívili jsme: 1. Muzeum ghetta

2.Židovský hřbitov a krematorium

3.Kolumbárium

4.Pietní místo u Ohře

5.Národní hřbitov

6.Malou pevnost

Na Národním hřbitově jsme hledali a našli hrob číslo 842. Zde je pohřbena Ida Sternová. Je to jediný existující hrob obětí holocaustu z Trhové Kamenice.

Exkurze se nám líbila a jsme rádi, že jsme mohli na vlastní oči vidět místa, o kterých jsme do té doby jen slyšeli. Získali jsme množství cenných historických poznatků, které se nám v dalším studiu budou určitě hodit. Nikdy bychom nechtěli prožít takové utrpení.

Děkujeme za bohaté informace p. uč. V. Aulické a za doprovod a starostlivost během cesty p.uč.E.Gábrlové.                                                               Žáci 9.třídy