1. listopadu 2 019 jsme se podle plánu vypravili navštívit naše hlavní město. Během dne jsme vystřídali několik dopravních prostředků, které nás bezpečně dovezly na místo určení. Nejdříve jsme v dopoledních hodinách procházeli historickým centrem Prahy a vstřebávali vůni velkoměsta. Na každém důležitém místě nám paní učitelka sdělila základní informace, které jsme si uložili do paměti i po pravopisné stránce. Až budeme psát diktát, určitě velká písmena budou bez chyb. Po dvouhodinové procházce jsme se museli posilnit výborným obědem na Václavském náměstí. Pak jsme sestoupili do metra a za 20 minut už jsme viděli budovy České televize na Kavčích horách.

Brzy se nás ujali průvodci a my jsme procházeli dlouhými chodbami jako skřítkové. Navštívili jsme různá studia, kde se natáčí pořady jako Zázraky přírody, Máte slovo a další. Překvapilo nás, že studia jsou vlastně takové plechové konzervy. Na stropě visí snad stovky světel a mezi nimi jsou válcové roury, kterými se přivádí vzduch. Nejvíce nás potěšilo, že jsme si mohli vyzkoušet práci s kamerami. Také jsme se na chvíli mohli postavit za moderátorský stůl. Zvládnout bez potíží čtecí zařízení nebylo jednoduché. Líbilo se nám i promítání filmu o pořadech České televize.

Během této akce jsme získali nejrůznější poznatky, které se nám budou hodit i v pozdějším životě. Až se budeme dívat na některý pořad v ČT, možná si vzpomeneme, kde jsme stáli nebo seděli. Děkujeme za zorganizování této akce paní třídní učitelce Evě Gábrlové. Děkujeme i paní učitelce Soně Janotkové, která na nás rovněž starostlivě dohlížela.

Žáci VIII. třídy