Ve čtvrtek 27. 4. 2 018 jsme vyrazili na plánovanou cestu do města Hradec Králové. Hlavním cílem byla návštěva vodní elektrárny na jezu HUČÁK. Hodinová cesta autobusem rychle uběhla stejně jako přesun na místo určení. Vodní elektrárna – nazývaná dnes jako secesní unikát na Labi – vypadala tak trochu pohádkově.

Uvnitř nás mile přivítali dva průvodci, kteří se nám střídavě věnovali. Nejdříve jsme zhlédli motivační videoprogram na téma „Obnovitelné zdroje energie.“ Museli jsme dávat bedlivý pozor, abychom správně doplnili potřebné informace do pracovních listů. Šlo to docela dobře, protože jsme měli teoretický základ z hodin fyziky, chemie a zeměpisu.

Potom jsme se přesunuli do místnosti, kde jsme si prohlédli různé druhy turbín, model větrného mlýna nebo části skutečné větrné elektrárny. Ta nás všechny překvapila svými mohutnými rozměry.  Pro nás nejpůsobivější bylo druhé patro, kde jsme po předchozím výkladu vyzkoušeli činnost různých technických modelů. Ty fungovaly na základě energie z obnovitelných zdrojů.  Odcházeli jsme s pocitem, že pojmy jako sluneční energie, vodní a větrná energie, biomasa či geotermální elektrárna si budeme pamatovat snad do konce života.

Po exkurzi jsme ještě podle programu navštívili „Obří akvárium.“ Tam se nám také moc líbilo. Zažili jsme atmosféru tropického pralesa. Z množství různorodých ryb jsme byli nadšeni. Nezapomeneme na ryby o hmotnosti 60 kg, které nám proplouvaly v podmořském tunelu přímo nad hlavami.

Cestou k nádraží jsme se zastavili v AUPARKU, kde si každý podle svých chutí dal něco dobrého k obědu. Spokojeni po všech stránkách jsme nasedli do dálkového autobusu a ujížděli zpět do Trhové Kamenice.

Za zorganizování exkurze děkujeme p. uč. Pavle Sádecké a p. uč. Evě Gábrlové. Získané poznatky jistě využijeme na středních školách, kam většina z nás po prázdninách nastoupí.