V pondělí 25. 4. si všichni žáci 1. stupně vyzkoušeli své golfové dovednosti pod dohledem dvougolf profesionálních trenérů. Učili se odpalovat míček na cíl a patovat. Vše byla jen taková ochutnávka toho, co golf nabízí.

Proč vůbec k této akci došlo? Od příštího školního roku bude na naší ZŠ otevřen kroužek golfu, na kterém budeme spolupracovat s golfovým klubem ve Svobodných Hamrech. Výuka bude od září do října na hřišti ve SH. Od listopadu do dubna v sokolovně a poté opět na hřišti ve SH.