Měsíc březen je považován za měsíc knihy. Hlinecká knihovna proto vyhlásila každoroční soutěž v tvůrčím psaní. Letošní téma znělo: „Dřív než usnu.“ Za naši školu se zúčastnili Lucie Nevolová, žákyně 8. třídy a Anna Hronová, žákyně 6. třídy. Hodnocena byla první tři místa, která vybírala porota složená z řad knihovnic. Byly vyhlášeny čtyři kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední školy a dospělí bez omezení věku. Na slavnostním vyhlášení v prostorách dětské knihovny v Hlinsku se sešlo několik žáků místních škol a do soutěže bylo celkem zasláno asi 50 příběhů z celé naší republiky. Naše žákyně se neumístily na stupních vítězů, ale přesto jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přikládáme na ukázku příspěvky.

Dřív než usnu – Anna Hronová, 6. třída

Usínání – Lucie Nevolová, 8. třída