Hygienická a protiepidemiologická opatření

  • Upozorňujeme zákonné zástupce našich žáků, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali do školy děti s příznaky respiračních onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu,…).
  • Pokud budou příznaky onemocnění Covid – 19 patrné již při příchodu žáka do školy, budeme neprodleně informovat zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí a co nejrychlejším odchodu ze školy (v případě přítomnosti zákonného zástupce, který přivádí žáka do školy, okamžitě).
  • V případě zjištění příznaků onemocnění během dne, budeme požadovat bezodkladné vyzvednutí žáka a jeho co nejrychlejší odchod ze školy – do doby jeho vyzvednutí bude takový žák umístěn v souladu s doporučením MŠMT do izolace. V této souvislosti vyžadujeme, aby každý žák měl k dispozici alespoň jednu roušku, hygienicky uloženou k případnému použití.
  • V případě, že žák trpí přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tato zpráva bude vystavena od jeho ošetřujícího lékaře.
  • Z důvodu rizika možné nákazy virem Covid – 19 bude vstup do školy zákonným zástupcům umožněn pouze ve výjimečných případech. V takových případech se rodiče ohlásí u vedení školy.
  • V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedení školy.