V úterý 18. listopadu se naše škola již po několikáté zapojila do programu JedenPříběhy bezpráví svět na školách, který se každoročně koná pod záštitou společnosti Člověk v tísni. Letošní ročník byl věnován 25. výročí sametové revoluce. Žáci 8. a 9. třídy byli nejprve seznámeni s obdobím komunistické vlády v Československu, aby si dokázali představit, jak se v tehdejší době žilo, jaká byla politická situace a co většinu lidí omezovalo a s čím byli občané nespokojeni. Lépe si tak uvědomili, proč došlo k sametové revoluci a proč většina dospělých a studujících toužila po změně politického režimu. Všichni se zúčastnili projekce filmu režiséra Karla Strachoty „1989: Z deníku Ivany A.“, jehož předlohou se stal autentický deník Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa včetně průběhu sametové revoluce. Následovala beseda s pamětníkem panem Ing. Václavem Němcem, který poutavě žákům přiblížil život v komunistickém Československu a promluvil i o tom, jak on prožíval období mezi 17. a 29. listopadem roku 1989.

Chlapci a dívky se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Mnozí si uvědomili, že žijeme v demokratickém státě, ve kterém můžeme svobodně vyjadřovat své názory a že za to vděčíme lidem, kteří se před 25 lety postavili do ulic, aby bojovali za lidská a občanská práva lidí žijících v tehdejším Československu a připravili pro sebe a pro další generace život v moderní demokratické společnosti.