V týdnu od 3. 2. do 7. 2. 2014 se na sjezdovce v Hluboké uskutečnil lyžařsDSC_1014ký výcvik žáků 4. a 7. třídy. Navzdory nepříznivému počasí se podařilo sjezdovku v Hluboké zasněžit a každý den byla připravena v perfektním stavu za, což bychom chtěli poděkovat. Poděkování patří také ochotným rodičům, kteří nám vypomohli s dopravou dětí do Hluboké. Napínavý byl „lyžák“ hned od počátku, protože cesty v okolí i Trhové Kamenici pokryla ledovatka. Byli jsme tedy nuceni počkat s dopravou na sjezdovku, než nám vypomohl sypač. Další dny již probíhaly podle plánu, někteří stáli na lyžích poprvé, jiní své umění již zdokonalovali. Poslední den výcviku jsme se rozdělili na dvě skupiny – zdatnější lyžaři vyrazili na závody škol v Hlinsku, ti méně zdatní si užívali slunečné počasí na sjezdovce.

V Hlinsku naši lyžaři reprezentovali velmi úspěšně, v kategorii 1. až 3. třída – dívky obsadila 3. místo Adrianka Lupoměská. V další kategorii 4. až  6.třída – chlapci jsme měli dvojnásobné zastoupení, na 3. místě skončil Vojta Rejholec a 1. místo obsadil Filip Menc.

V nejstarší kategorii 7. až 9. třída – dívky zvítězila naše žačka Kateřina Dubská a v té samé kategorii chlapců posbírali vavříny na 3. místě Jan Rek a 2. místem přispěl do sbírky medailí David Škvrňák.

Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že sport a lyžování je bude provázet i v dalších, na zimu více úspěšných letech.