Dne 15.5.2019 se dívky z osmé a deváté třídy (D. Holubová, A. Lupoměská, K. Osmíková, D. Vodrážková, S. Břeňová a P. Malinová) zúčastnily soutěže „Mladý zahrádkář“ v DDM v Hlinsku. Nejprve vypracovaly test ze základů botaniky, ovocnářství, zelinářství, květinářství, ochrany přírody, péče o životní prostředí a zdravovědy. Poté poznávaly 60 čerstvě nasbíraných rostlin, které právě kvetou. Nejlepší umístění získala Pavla Malinová, která ve starší kategorii z 24 soutěžících skončila, stejně jako v loňském roce, na vynikajícím čtvrtém místě. Jelikož se jednalo o soutěž zahrádkářskou, každý dostal květinu včetně drobných dárků.

Mgr. Lenka Drahošová