Ve středu 4. května 2016 si žáci 1. – 4. třídy připomněli svátek patrona hasičů Floriána a vydali se v rámci Dne otevřených dveří Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na požární stanici Seč. Mohli zde zhlédnout techniku urIMG_1831čenou k výjezdům, vyslechnout poutavý výklad velitele jednotky o běžné práci hasičů, seznámit se s problematikou první pomoci a na vlastní kůži si mohli mnohé vyzkoušet. I přes nepřízeň počasí si všichni exkurzi pěkně užili.