V pátek 27. 3. 2015 proběhla v naší škole Noc s Andersenem. Jedná se NSA-logoo noc, kdy děti přespávají ve škole, věnují se různým literárním tématům a povídají si o knížkách. Žáci osmé třídy se v pátek věnovali především tématu dobrodružné literatury a s ní souvisejícími knihami. Hned na začátku své cesty museli překonat rozbouřený oceán, což se jim společným týmovým nasazením nakonec podařilo. Zabývali se také příběhem o drakovi, který luštili ze tří různých autorských pohledů, nechyběly Černé historky a vyvrcholením našeho večera byla zážitková hra Den Trifidů. Letošní Noci s Andersenem se účastnilo 514 škol a 619 knihoven v České republice. Jsme rádi, že jsme se k tomuto projektu s dlouholetou tradicí mohli přidat.