Vážení rodiče,

 

Pro žáky 2. stupně se zatím nová opatření netýkají. Žáci se budou nadále vzdělávat distančně (z domova) jako doposud, dle stanoveného rozvrhu.

 

Pro žáky 1. stupně platí následující:

 

Od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 se bude prezenčně vzdělávat ve škole 1., 2. a 5. třída. 

 

 1. třída – výuka vždy do 11:00 hod. Poté odchod na oběd. (Po obědě družina)
 2. třída – výuka vždy do 11:30 hod. Poté odchod na oběd. (Po obědě družina)
 3. třída – výuka vždy do 11.55 hod. Poté odchod na oběd. (Po obědě odchod domů)

 

Od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 se bude nadále distančně vzdělávat 3. a 4. třída.

 

 

Od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021 si třídy formu vzdělání vymění:

 • prezenčně se budou vzdělávat ve škole třídy: 3. a 4. třída.
 • 3. třída – výuka vždy do 11:30 hod. Poté odchod na oběd. (Družina nebude z provozních a organizačních důvodů.)
 • 4. třída – výuka vždy do 12:00 hod. Poté odchod na oběd. (Družina nebude z provozních a organizačních důvodů.)
 • distančně se budou vzdělávat z domova 1., 2. a 5. třída

 

Testování žáků:

 • Každé pondělí a čtvrtek po přezutí a převlečení se žáci odeberou do své třídy, kde se pod dohledem učitelky sami žáci otestují neinvazivními antigenními testy.
 • Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Jedná se tedy o neinvazivní proces a nejedná se o zdravotnický výkon. Použité testy žáci vyhazují do připraveného pytle. Během 1. hodiny proběhne sběr pytlů ze tříd.
 • Video návod k postupu testování k shlédnutí zde https://m.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&feature=youtu.be#
 • V případě pozitivního testu žáka, odvádí dotyčného učitelka do izolace a neprodleně informuje vedení školy, které ve spolupráci s KHS zajistí další postup (informace rodičům – vyzvednutí žáka, informovat lékaře dítěte, objednat se na PCR test)
 • Žák, který nebyl v pondělí nebo ve čtvrtek z důvodu absence testován, bude otestován pracovníkem školy (v takovém případě zvoňte na ředitelnu, nebo kancelář školy. Poté si vás pracovník školy převezme a odvede žáka k testování. V žádném případě nevstupuje žák do budovy školy!!!) a až po výsledku testu mu bude umožněn vstup do třídy.
 • Pokud žák přinese potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 ne starší než 90 dní, nebude pro něj testování povinné.

 

 

Odmítnutí testu:

 • Pokud žák nebo zákonný zástupce odmítne testování, pak není možné, aby byl žák osobně přítomen na vzdělávání.
 • Tito žáci budou z prezenčního vzdělávání omluveni. Škola nemá povinnost těmto žákům zajistit distanční výuku. Situace je obdobná tomu, když žák z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma.

Žáci musí mít po celou dobu výuky (včetně výuky venku) a při pohybu po škole nasazené jednorázové roušky (látkové již nebudou akceptovány). Prosíme o to, aby si děti nosily vlastní, a to nejméně v počtu 2 ks.

 

Další hygienická opatření:

 • Časté větrání tříd
 • Časté mytí a dezinfekce rukou
 • Dodržování homogenity tříd

Letáky s dalšími informacemi:

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21