Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo, v úterý 27. 6. 2017 v místní knihovně TK. Letos knihovna přivítala 18 žáků. V knihovně nás přivítala paní knihovnice Věra Pilná, která nám ukázala prostory knihovny. Od paní starostky Ing. Ivy Dostálové jako dárek dostaly svůj první čtenářský průkaz. Chlapci a děvčata byli ošerpováni, dostali královský dekret se čtenářským slibem a dále obdrželi knížku od Arnolda Lobela Kvak a Žbluňk, kterou si určitě se zájmem přečtou. Děkujeme paní Věře Pilné, paní starostce Ing. Ivě Dostálové, paní PharmDr. Jitce Mičulkové, paní Ivě Dudychové a panu Ing. Josefu Janotkovi za uspořádání krásného slavnostního ceremoniálu.