Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo, ve čtvrtek 24. 6. 2021 v místní knihovně v Trhové Kamenici. Letos knihovna přivítala 10 žáků.  Přivítala nás paní knihovnice Věra Pilná a paní starostka Ing. Iva Dostálová. Od paní knihovnice dostali žáci jako dárek svůj první čtenářský průkaz.

Od paní starostky byli chlapci a děvčata ošerpováni, dostali královský dekret se čtenářským slibem a dále obdrželi knížku Olgy Ptáčkové a Petry Braunové: Jak se Vojta ztratil, kterou si určitě se zájmem přečtou. Děkujeme paní Věře Pilné, paní starostce Ing. Ivě Dostálové, paní Verunce Gregorové, panu Zdeňkovi Gregorovi a panu Ing. Josefu Janotkovi za uspořádání krásného slavnostního ceremoniálu.