V úterý 17. června se v místní knihovně uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků naší ZŠ na rytíře čtenářského řádu. Tato akce se uskutečnila za podpory programu MAS Hlinecko, který je zaměřen na zvýšení návštěvnosti a využití knihovny nejen 082na výpůjčku knih, ale i k jinému novému využití knihovny. Smyslem je vdechnout knihovnám duši a naplnit ji dětmi a občany. V knihovně nás přivítala paní knihovnice Věra Pilná, která dětem ukázala prostory knihovny a umožnila jim vybrat si jejich první výpůjčku, jelikož děti od paní starostky Ing. Ivy Dostálové jako dárek dostaly svůj první čtenářský průkaz. Poté vystoupila paní ceremoniářka, která přivítala pana krále Litera I. S ním přišlo i páže, které panu králi pomáhalo. Jeho veličenstvo předneslo řeč, ve které byl dán důraz na potřebu čtení a vzdělávání. Páže poté přečetlo slavnostní slib čtenáře. Poté paní ceremoniářka vyzývala jednotlivé děti k pasování na rytíře čtenářského řádu a k uzavření čtenářského slibu. Chlapci a děvčata byli ošerpováni, dostali královský dekret se čtenářským slibem  a dále obdrželi knížku Ivony Březinové Chlapec a pes, kterou si určitě se zájmem přečtou. Celou akci fotografoval pan Pavel Žaloudek, který dětem vytvořil krásnou památku na tuto slavnost. Prvňáčkové si z této události jistě odnesli nezapomenutelný zážitek. Od začátku školního roku totiž ušli veliký kus cesty, na které se naučili číst, psát a počítat. Pasování na čtenáře si všichni právem zasloužili. Jsou moc šikovní. Věřím, že jim jejich záliba ve čtení vydrží a že knihovnu budou navštěvovat pravidelně a že z nich budou báječní čtenáři. Ještě jednou děkujeme paní Věře Pilné, paní starostce Ing. Ivě Dostálové, paní PharmDr. Jitce Mičulkové, paní Ivě Dudychové a panu Ing. Josefu Janotkovi za uspořádání krásného slavnostního ceremoniálu.

Mgr. Lýdie Karská