Ve čtvrtek 23. dubna se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutDSC_0092ěže, ve kterém se představilo celkem 47 soutěžících. Porota – paní učitelka Karská, paní učitelka Melounová a paní učitelka Slavíčková měla velmi složité rozhodování, jelikož pěvecké výkony našich mladých zpěváků byly velmi vyrovnané, proto ve všech kategoriích bylo uděleno několik prvních míst s rozlišením postupu do pěvecké soutěže „Skutečský slavík“.V I. kategorii nejlepšími byli: Marek Tichý (2.tř.), Amálie Lupoměská (1.tř.) – s postupem, Veronika Jehličková (2.tř.) – bez postupu. Ve II. kategorii 1. místo obsadily:  Adriana Lupoměská (4.tř.) a Julie Červenková (4tř.) – s postupem, Kateřina Osmíková (4.tř.), Karolína Kábelová (4.tř.), Diana Holubová (4.tř.) – bez postupu. Ve III. kategorii zvítězili: Markéta Kopecká (6.tř.), Eva Odehnalová (6.tř.) – s postupem, Sabina Břeňová (5.tř.), Pavel Dvořák (6.tř.) – bez postupu. Ve IV. kategorii 1. místo získali: Sabina Neuwirthová (8.tř.), Anna Hronová (8.tř.) – s postupem, Sára Tichá (7.tř.), Miloš Polánský (9.tř.). Pěvecká soutěž se na naší škole těší veliké oblibě. Každý rok se setkáváme se stále větším počtem mladých talentů, kterým zpívání velmi jde a o kterých v budoucnosti ještě možná uslyšíme. Všichni soutěžící se svého úkolu zhostili báječně, a proto jim patří veliké poděkování a obdiv za jejich krásná vystoupení. Pěvecká soutěž „Skutečský slavík“ se bude konat v červnu v ZUŠ Vítězslava Nováka ve Skutči. Všem 8 soutěžícím, kteří budou reprezentovat naši školu, budeme držet pěsti, aby se jim podařilo prozpívat až do finále, na kterém si vítězi naživo zazpívají s kapelou složenou z členů skupin „Sto zvířat“ a „Golem“. Hodně štěstí!