Plán na týden 14. 4. – 17. 4. 2020

Plán na týden 05 14. 4. – 17. 4. 2020
  Různé:
Učivo
Český jazyk  V úterý 14. 4. 2020 od 10:00 hod. schůzka v aplikaci Teams, připravte si dotazy. Tento týden si připomeneme úvahu. V aplikaci Teams bude soubor cvičení pro žáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Zároveň zde bude i odkaz na slíbené video, jak pracovat s Teams.

Zadání Čj 9, 14. 4. – 17. 4. 2020

Test – slova a jejich významy

Anglický jazyk Milí deváťáci, doufám, že jste si užili velmi netradiční Velikonoce. Věřím, že každý den trénujete angličtinu s Duolingem. Dnes mi přišla v e-mailu zpráva, že jedna naše žákyně (zatím nechci zveřejňovat totožnost) dosahuje skvělých výsledků. Posuďte sami a zkuste se inspirovat:

Dobrý den paní učitelko, s Duolingem jsem velmi spokojená. Hodně věcí jsem se naučila a hodně věcí procvičila. Každý den cvičím angličtinu pilně a průměrný získaný počet XP za den je asi 300XP. V bronzové lize jsem skončila 1., ve stříbrné lize 2. a teď jsem ve zlaté lize 1. Celkový počet XP je 4234 a mám 15 denní řadu.

 

A opět vzhůru do předpřítomného času:

Zopakujte si poslech ze strany 22, tvoření předpřítomného času  a předložky since a for.

 • Zaměřte se na volbu, kdy použijeme předpřítomný čas a kdy minulý čas prostý. Video vám v tom jistě udělá jasno.
 • UČ 23/7 – opište věty do malého sešitu a doplňte tvar slovesa buď v předpřítomném času, nebo v minulém prostém. Vzpomínáte? U předpřítomného času časová perioda dosud, u minulého času údaj, kdy se to událo. Měli byste to pochopit z příkladu. Pozor! Neznamená to, že je vždy první věta v předpřítomném a druhá v minulém!!!!
 • UČ 23/8 Poslechni si cvičení. Na papír si napiš čísla 1 – 8. Při poslechu si zapisuj správnou volbu. Pak přepiš cvičení do malého sešitu.
 • PS 17/4 – Minulý rok se Gina a její rodina přestěhovala do New Yorku. Co udělali nebo neudělali od té doby? Napiš věty s těmito výrazy. Použij present perfect (předpřítomný čas)
 • PS 17/5 – dopiš výraz v prvním řádku na správnou linku. Musíš si zvolit, zda se jedná o minulý nebo předpřítomný čas.
 • PS 17/6 – poslechni si cvičení a zatrhni správný obrázek (pod sebou je vždy a a b)

 

Zašlete mi stránku z malého sešitu a z pracovního sešitu na e-mail, do předmětu prosím napište KOR 5

Good luck!

Německý jazyk
I.část slov.zásoby 7.lekce už umíme,vypracuj ústně str.62/cv.5
Pokus se říci pár vět o počasí :např. ES ist noch Fruhling. Heute friert und schneit,aber auch regnet…………….
Prac.sešit str.66/cv.10,pouze spoj
Prac.seš, str.71      ,druhá část slov.zásoby,příště už budeme používat ve cvičeních. Ať se daří!! jk
Výslovnost
die Jacke     die Jake
das Schweatshirt      Švétširt
das Hoschen….   das Héšn
der Schuh    ,die Schuhe      Śu, Śue
die Socke      die Zoke
der Stiefel     der Śtýfl
der Strumpf     der Śtrumf
er tragt     er trégt
die Sportanzuge    die Śportanzige
Matematika
Doufám, že jste využili prázdniny a Velikonoce k odpočinku a načerpali nové síly na další práci.

Tento týden prozkoumáme podobnost.

Budoucí studenti dál trénují testy k přijímacímu řízení.

 

A) Do školního sešitu si napiš nadpis nového tématu Podobnost.

Pozorně si prostuduj v učebnici geometrie str. 41, str. 4 př. 2.3, str. 44, str. 49 a str. 50.

Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=UZSZq2AbWBo o podobnosti.

Do sešitu si napiš zápis ze str. 44 (slovníček)

Znovu si přečti uvedené texty v učebnici.

B) Do cvičného sešitu vypracuj příklady ze sbírky na str. 85 – 87. Výsledky zkontroluj vzadu ve sbírce. Tyto příklady mi posílat nemusíš.

C) Do cvičného sešitu vypracuj úlohy z učebnice, tyto úlohy mi do pátku pošli do emailu: str. 42 př. 2.3 (urči koeficient podobnosti a podobnost zapiš), str. 43 př. 2.10 (urči koeficient podobnosti a podobnost zapiš), str. 52 př. 3.4 a str. 45 př. 2.14 (udělej se tabulku do sešitu, při výpočtech ti pomůže Zapamatujme si na str. 43).

A zájemci o fotografování najdou zajímavé informace na str. 46 v učebnici.

 

Pokud nebudeš něčemu rozumět, s něčím si nevědět rady, použij v OneNote v sešitě Matematika 9 Prostor pro spolupráci – Použití prostoru.

Pokud budeš dávat úlohy do OneNote, pošli mi o tom vždy mail.

 

D) Budoucí studente – každý den spočítej nejméně jeden test na přijímačky (ze sbírky Testy 2017, na internetu,…). Pokud narazíš na příklad, se kterým si nevíš rady, nahraj ho spolu se svým postupem řešení do OneNote – do poznámkového bloku Matematika 9-ročník – Prostor pro spolupráci – Použití prostoru (jsou tam už dva vzory).

Tam takové příklady můžeme řešit společnými  silami.

 

Přeji ti, ať se ti dobře počítá. Pokud budeš potřebovat pomoc, piš mail.

Těším se v úterý v 10:00 hodin v rámci Teams na slyšenou:)

Přeji úspěšnou práci a příjemný týden.

 

Dějepis  POLITICKÝ boj o  obnovení Ćech

1.Z jakého důvodu, podle práva, byla Mnich.dohoda z r.1938 neplatná ?
2..Beńešova abdikace byla považována za……………..
3.V létě 1940 byla uznána v lond.emigraci……………….
4.1941 /7 tuto vládu uznal…………….
5.V Londýně byla podepsána ……………………
6.1941 /12 se Čsl. stalo členem……………..
 Čechoslováci v boji
1.Kam Češi utíkali v době protektorátu?
2. Co by následovalo,v případě zajetí?
Čsl. vojáci na Východě
1.První Čechosl, bojovali v Polsku,neuvědomili si,že SSSR napadá Polsko též,z Východu,Hitler ve dvou liniích ze Západu,jaký dopad to mělo pro naše lidi?………………
2.Situace se změnila po vpádu Hitlera do SSSR,…………………
Čsl.vojáci na Západě   str.83,84
1.Kudy se Čechosl. dostávali do Francie?Byli to i ti,kteří bojovali v Polsku?……………….
2.Kdy Francie změnila názor na tuto pomoc?…..
3.Jak se Čechosl. zapojili do války ve VB ?…………………….
4.Jaké byly úkoly parašutistů v protektorátu? Byl tato činnost dobrovolná ? nebezpečná?………
5.Na podzim r.1941  důležitý úkol,…………………….……… Zamysli se,kdo byl 1.říšs.protektorem,byl moc mírný.
Za týden Atentát  …………str. 85   S chutí do práce,myslím na vás!!!! jk
Přírodopis Velikonoční prázdniny  😉
Zeměpis
Fyzika Budeme se ještě nějakou dobu věnovat radioaktivitě.

A) Nejprve si zkontroluj pracovní list z minulého týdne a napiš mi, jak to dopadlo.     05_izotopy-řešení

Kdo mi práci neposlal, čeká ho ve škole přezkoušení.

B)  Chci poděkovat všem, kteří přispěli ke zpracování kapitoly o využití radioaktivity. Práce je uložena ve OneNote ve Fyzika 9 v Knihovně obsahu. Práci si vytiskni a nalep jako poznámky do sešitu. Kdo nemá možnost tisknout, napíše mi mail.

Kdo se na společné práci nepodílel, čeká ho přezkoušení.

C) Dalším tématem je Ochrana před zářením – přečti si pozorně kapitolu v učebnici a udělej si výpisky:

– co je to ionizující záření a která záření patří mezi ionizující

– jakým způsobem škodí buňkám

– co je to poločas rozpadu (článek Radioaktivita)

– jaká fyzikální veličina se užívá při vyhodnocení účinků záření a jaká je její jednotka

– princip stínění, co je to polotloušťka

– co je to dozimetr

Zápisky mi tentokrát pošli na mail do pondělí 20. 4.

D) Jak jsem na tom – radioaktivita

Ve OneNote v Knihovně obsahu je opakování – pošlete mi práci do pondělí 20. 4.

Přeji úspěšnou práci a příjemný týden.

Chemie CH9 – str. 77 až 79     Přečti si celý text a pak hledej odpovědi. Tento týden dokončíme sacharidy.  Bude to jen několik úkolů.

 1. Látky, které se skládají z mnoha molekul, se nazývají …………………… .
 2. Sacharidy, které jsou utvořené z mnoha molekul, se označují jako ……………………..     .
 3. Všechny tyto sacharidy mají jeden společný vzorec: ………………….. .
 4. Stručně charakterizuj/výskyt, význam, užití/ škrob, celulózu, glykogen.
 5. Osobní pokus: Dej si do pusy kousek rohlíku/ housky / a žvýkej toto sousto asi 5 minut. Ucítíš chuť hořkou, slanou nebo sladkou?

 

Ostatní předměty

 

11.4.2020 vložil zstk