Plán na týden 14. 4 – 17. 4. 2020

Plán na týden  14. 4. – 17.4.
  Různé:
Učivo
Český jazyk  1.     Zopakuj si sám zpaměti přehled zájmen. Pěkně nahlas.  Když to zvládneš, pochval se.         / ČJ 6 – str. 43 /

2.    Urči druh: onen-,  jenž-, ona-, nic-, každý-, kdo?-, váš-,  žádný-,  někdo-

Kontrola – podle učebnice , str. 43

3.  Str.43,cv.1     Uvedený text si přečti pro sebe jednou potichu a pak ještě  jednou někomu z rodiny nahlas.

Kdo mi  neposlal zprávu o četbě, nechť tak brzy učiní. EG

Anglický jazyk

Milí šesťáci, doufám, že jste si užili velmi netradiční Velikonoce. Věřím, že každý den trénujete angličtinu s Duolingem. Dnes mi přišla v e-mailu zpráva, že jedna naše žákyně (zatím nechci zveřejňovat totožnost) dosahuje skvělých výsledků. Posuďte sami:

Dobrý den paní učitelko, s Duolingem jsem velmi spokojená. Hodně věcí jsem se naučila a hodně věcí procvičila. Každý den cvičím angličtinu pilně a průměrný získaný počet XP za den je asi 300XP. V bronzové lize jsem skončila 1., ve stříbrné lize 2. a teď jsem ve zlaté lize 1. Celkový počet XP je 4234 a mám 15 denní řadu.

 

A opět vzhůru do přítomných časů:

  • Koukněte se na video, abyste si připomněli přítomný čas průběhový a tvorbu otázek.

  • Opište si do velkého sešitu zápis Přítomný čas průběhový
  • Uč. 23/4 – vytvořit otázky a krátké odpovědi podle příběhu Mickey’s model dinosaur
  • PS 16/1 – Doplň do otázek tvary slovesa být (am, is, are). Pak spoj se správnou krátkou odpovědí a do čtverečku zapiš příslušné písmeno
  • PS 16/2 a) – poslechni si 2x poslech č. 9 na přiloženém CD a dopiš k postavám jejich jména
  • PS 16/2 b) – Dopiš krátké odpovědi podle poslechu.
  • Zašlete mi stránku z pracovního sešitu na e-mail, do předmětu prosím napište KOR 5

Good luck!

Matematika  A jdeme na obsahové jednotky. Napiš si řadu , kterou znáš.

Str. 57, cv.7 / A i B /        Dva obloučky ti pomohou.

Zapamatuj si!

Větší obsahové jednotky také :

a/ kilometr čtvereční  – čtverec o straně 1 000m        1km = 1 000 000m²

b/ hektar / ha/ – čtverec o straně 100m                           1ha =  10 000m²

c/ ar / a/ – čtverec o straně 10m                                           1a   =  100m²

Celá řada je:    km²   ha   a     m²   dm²   cm²   mm²       Stále platí: dva obloučky, dvě nuly.    Naše pomůcka – SLON a MYŠ !  Příští týden budeme převádět.

 

 

Dějepis
Řím
1.  1.pilíř naší civilizace  = starověké…………….
      2.         – // –                  = starověký…………………….
2.Od koho jsme převzali naše písmo? Římské právo studují i naši……………….
3.Itálie rozdílná      : sever…….…….
                                  : jih………..……..
4.Před vznikem římského státu zde žilo mnoho kmenů: Etru………,Ital……kmeny.Nejdůležitější Latini………..
5.Na horách pastev…….,v nížinách zeměděl…………,ovoce…………
6.Obchod  :  dovoz………..
                         vývoz…………
ETRUSKOVE
1. Vyspělé země …………terasovitá…………….,.kanály.
2.Stavitelé uměli………..
3. Co znamená NEKROPOLE ?
4. Co znamená ETRURIE ?
Řím v době královské
1.Řím byl podle pověsti založen v roce……………..
2. Prvním králem byl…………..
3.Na břehu řeky TIBER bylo 7 pahorků s osadami, v 8.stol.se spojily v ……….
4.Centrem Říma /opevněná vesnice/, se stal Lacija………obývané Lat…………..
5.Etruskové = vládnoucí vrstva v čele s …………………,svobodné obyvatele dělili na urozené patricije a neuroz…………. V Římě byli i
 Já se snažím vám práci zjednodušit,vy to zase na oplátku dobře vypracujte. Posílám všem pzdrav.jk
PS : Hezké velikonoce!!
Přírodopis Velikonoční prázdniny    😉
Zeměpis
Fyzika   Doufám, že jste využili prázdniny a Velikonoce k odpočinku a načerpali nové síly na další práci.

Tento týden se seznámíme víc s měřením objemu.

  1. Přečti si str. 41 v učebnici fyziky. Čti pozorně, najdeš tam odpovědi na některé z úkolů.
  2. Nalep si nebo opiš zápis do sešitu fyziky (viz pracovní list) a vypracuj úkoly.         05_objem
  3. Z nabídkového letáku vystřihni 3 obrázky zboží s různým objemem, nalep si je do sešitu a zakroužkuj údaj o objemu.

Vše mi pošli do čtvrtka 16. 4. 2020

Přeji úspěšnou práci a příjemný týden.

Ostatní předměty

 

11.4.2020 vložil zstk