Plán na týden 15. 6. – 19. 6. 2020

 
Plán na 14. týden – 6. třída od 15. 6. do 19. 6. 2020
  Různé: 
Učivo
Český jazyk  

 

Matematika
Anglický jazyk KOR 14

Jižní Afrika, str. 143 – 144

  • Přečíst článek
  • Zapsat shrnutí na straně 144

Sešity a pracovní listy odevzdejte ke kontrole ve středu 17. 6. paní učitelce Melounové. Vy, co nechodíte do školy, nechte materiály ve vestibulu. Domluvte se telefonicky s panem školníkem (773 450 108).

Přírodopis Přečti si text Ostnokožci v učebnici na straně 70.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

15.6. Ostnokožci – zadání

Vyplněný pracovní list vyfoť nebo oskenuj a pošli na mail novakovaj@zstk.cz nejpozději do 19.6.

Přeji vám hezké prázdniny 😉 

Dějepis
INDIE str.137
Indii chrání pooří Himaláje ze severu,v Himalájích pramení velké řeky  Brahmaputra ,Ganga a Indus /podle toho název Indie/
Výhodné podmínky pro zemědělství,přišlo z Mezopotámie.Indové hlavně pěstovali……………….,chovali..….…….Používali místo rádla……….
Z bavlny vyráběli látky.
Ve městech citadely – vyvýšené hrady  /na obranu/, podhradí.str. 138
Kolem r. 1500př.n.l .vpadli do Indie kmeny……………………..
Ve 4.stol.př.n.l. vpadl do Indie Alexandr Makedonský ,tím otevřel cesty na západ/důležité pro obchod/.
Po odchodu Alex.Maked. teprve vznikla centralizovaná říše krále AŠÓKY,byl moudrý,nechtěl válčit,zřizoval……………….
Říše v Indii zanikla až v 6.stol.n.l. vpádem Hunů.
Společnost
VARNY = společenské vrstvy,přísně oddělené
Nejvyšší   1.varna  – kněží a …………….
                   2. varna   –  zemědělci,obchodníci……….………….
                   3. varna – původní obyvatelé = otroci
Jazykem…………139
ÁRJOVÉ = indoevropané,různé jazyky např. hindština,písmo již před příchodem indoevr. Dodnes několik druhů písma = hláskové
Nejstarší literární písmo je SANSKRT
Věda str. 140
Vysoká úroveň . matematika,astronomie.dávno již znali Ludolfovo číslo /3,14159/
délku slunečního roku /365,3586805 dne/
věděli,že se Země točí kolem své osy,zatmění Měsíce….
ČÍNA  – hornatá,lesy,pouště,moře,
Nejvíce lidí v povodí 2 velkých řek:
Dlouhé řeky Jang-c-ťiang a Žluté řeky CHuang – che.
Pěstovali……………………………………..,ovoce.……………………hlavně rýži /dodnes/ nutné bylo zavlažování. Znali pluh,hnojení,okopávání,chovali bourec morušový /postr,pruh / na výrobu hedvábí.
Řemeslo- znali hrnčířský kruh,odlévání kovů,zpracování hedvábných látek.
Vývoz:  hedvábné látky,koření.kosmetiku.porcelán,lakované předměty,razili i 1.kovové mince.
SPOLEČNOST
Panovník WANG – titul SYn nebes
K řízení státu byla zapotřebí úřady,………………
Úředníky dosazoval Wang,dostával za to …………………………
panovník s rodinou
vysocí úředníci
svobodní řemeslníci,zemědělci – střední vrstva
nejvíce bezprávných,nesvobodných občanů = otroků , ale bylo jich málo
Nadvládu v Číně získal stát,vláda = císař ,1. centralizovaný stát. Ze severu hrozily útoky,císaři nechali postavit několik tisíc dlouhou / dnes je vidět i z Vesmíru/
VELKOU ČÍNSKOU ZEĎ. Na západ ,díky jejich výbojům ,se otevřela tzv. HEDVÁBNÁ CESTA,důležitá obchodní trasa
Rolníci ,zbídačelí vojenskými taženími ,vyvolávali často povstání a také bojem o moc.
Začátkem 3.tisíciletí př.n.l. se říše rozpadla na 3 části.
Písmo v Číně znakové /znak = slovo/,pro běžné čtení je potřeba znát nejméně 3tisíce znaků.
Nejvýznamějším čínským filozofem byl KONFUCIUS  – jeho výroky uplatňují v Číně dodnes ,mravouk,konání dobra.
Pro celý svět byl důležitý vynález papíru,kompasu,střelného prachu.
Tím máme splněné učivo 6.třídy. Řadu informací budete potřebovat v příštích letech ,doufám,že všichni úkoly plnili.Hezké prázdniny. jk
Fyzika

Opakujeme – ve škole nás čekají pokusy a opakování.

Ti, co do školy nepůjdou, do pátku mi pošlou vyplněný pracovní list (bude tu zase až ve čtvrtek:)

Zeměpis
12.6.2020 vložil zstk