Plán na týden 18. 5. – 22. 5. 2020

Plán na týden 10 – 6. třída 18. 5. – 22. 5. 2020
  Různé:
 
 
Učivo
Český jazyk

Procvičujeme SLOVESA

  1. Které mluvnické kategorie u sloves určujeme?
  2. Str. 55,cv. 2     Z textu vypiš všechna slovesa. Kontrola : časováním
  3. Samostudium na str. 56. Přečti si text – hnědé rámečky. Odpověz, jak poznáš :
  4.  a/ slovesný tvar určitý / příklad/      b/slovesný tvar neurčitý/příklad/            c/ c/slovesný tvar jednoduchý/příklad/      d/ d/slovesný tvar složený/ příklad/
  5. Nezapomínej na pravidelné čtení.
Anglický jazyk
Ve středu od 10:40 – 11:30 schůzka v Teams – angličtina


Milí šesťáci, dostala jsem požadavek, že byste se chtěli vzdělávat přes internet online. Někteří z Vás byli účastníky výuky fyziky a matematiky s paní učitelkou Sádeckou. Teď vyzkoušíme spojení se mnou, abychom se mohli procvičovat v angličtině. Výuka bude následovat 10 minut po ukončení matematiky a fyziky.  Takže se připravte ve středu 20. 5. v 10:40 hodin na první lekci. Vyzkoušíme si, jestli se nám výuka přes TEAMS osvědčí.

Připravte si vyplněnou tabulku přítomných časů. Společně si ji opravíme a zkusíme pár vět, na kterých si ověříme, jak je tabulka užitečná. Dále si připravte velký sešit, ve kterém máte zápisy přítomných časů a malý sešit, do kterého budete psát.

Napište mi co nejdříve, zda se výuky zúčastníte. Pokud už teď víte, že se s námi spojit nemůžete, dejte mi vědět na mail nebo na telefon, abyste se z výuky omluvili. Tato výuka je povinná stejně jako docházka do školy.
Přítomnost na online výuce není místo plnění úkolů doma. Ty samozřejmě posílejte dále.
 
Minulý týden jsem Vás kárala, že mi nezasíláte vypracované úkoly. Čekala jsem, že se vaše aktivita zlepší. Opak byl pravdou. KOR 9 mám zatím jen od Dana. Marek Hertl mi poslal pouze část aktuálního úkolu. Má stejně ještě 6 a 1/2 týdne nesplněno. Karel mi poslal (na manželův mail) starší úkol. I on má velké mezery.  Teď se mi ještě ozval Rosťa, že zapomněl. A nikdo další mi nepsal. Dejte si všechny úkoly do pořádku. Je možné, že nastoupíme od 1. června do školy a já Vám všechny úkoly budu kontrolovat. Tak ať to nehoníte na poslední chvíli. Kdyby někdo nenastoupil, stejně se kontrole naší výuky na dálku nevyhne.
 
Unit 2D
Učebnice str. 26
1.       Přečti si otázky ve cvičení 1, abys věděl, na co budeš odpovídat.
2.       Přečti si s porozuměním Příběh Kuřete Licken. Neznámá slovíčka si vyhledej v pracovním sešitě na straně 81 a 82. Věty, kterým nerozumíš, si přelož do malého sešitu. Do malého sešitu také odpověz na otázky ze cvičení 1.
3.       Do malého sešitu vypracuj cvičení 26/2. Opiš slovíčka ze cvičení pod sebe a vedle napiš český význam. Pak vynechej řádek a napiš, co z těchto názvů vidíš na jednotlivých obrázcích (vzor: Picture 1 – a chick, a nut, a tree, the sky, ….)
Pracovní sešit str. 20
4.       Cvičení 1 – popiš názvy pod obrázky
5.       Cvičení 2 – Čti další anglickou pohádku. Do textu doplň slova, která jsou vedle cvičení u obrázků
 
Zašli mi stránku 20 z pracovního sešitu a cvičení 1 a 2 z učebnice. Úkol označ KOR 10.
Těším se na Vás na TEAMS. Dejte si to mezi sebou vědět, kdyby náhodou to někdo přehlédl.
Matematika

A/ OPERACE S DESETINNÝMI  ČÍSLY

Str. 105,cv. 12   Vypočítej a proveď kontrolu / kalkulačka, výsledky v učebnici /.

Str. 107,cv. 6        Jedna slovní úloha ! ! !

Str. 108, cv. 9 a/ b/ c/     Vypočítej na setiny a zaokrouhli na desetiny.

Termín zaslání: do pondělí

Dějepis
 Str.110
 
Krize republiky ,vznikla důsledkem válek.Na polích neměl kdo pracovat,chybělo obilí,pouze dovoz.Svobodní občané odcházeli do měst,dostávali pouze příděly obilí.eich půdu zabírali velkostatkáři,zakládaloí vinice.olivové háje….bohatli. Stát přicházel o vojáky,neměli peníze na výzbroj.
Římská republika se dostávala do krize.
 
Řešení krize   -bratři GRACCHOVE  tribuni lidu,prosadili pozemkový zákon – přečti si str. 111
 V Římě 2strany  -Populáři  prosazovali reformy,oporou bylo lidové shromáždění
                                  Optimáni oporu v senátu,nechtěli reformy
Neshody přerostly v otevřený boj.Vojevůdce populárů GAIZS MARIUS
                                                                                     optimánů LUCIUS CORNELIUS SULLA
Sullovi se podařilo dobýt Řím /83 př.n. l./
Stal se diktátorem,sestavil seznam nežádoucích osob –  PROSKRIPCE – tito lidé byli postaveni mimo zákon / zabíjjeni bez soudu/,KONFISKACE /zabírání pozemků/
Sulla vládl pevnou rukou,onemocněl.vzdal se hodnosti diktátora,brzy zemřel.
 
1.TRIUMVIRÁT/  spolek 3 mužů/  po Sullovi  , CRASSUS, POMPEIUS,CAESAR
rozdělili si území,CRASSUS zemřel ,CAESAR nebyl v té době v Říme,POMPEIUS se nechal provolat konzulem bez kolegy,Caesar se svou armádou dobyl Řím a on se stal samovládcem – diktátorem.Měl neomezenou moc,staral se o blaho všech lidí,byl oblíben. Při snaze si nechat odhlasovat královský titul,byl v senátě zavražděn.
Tvůj samostatný úkol: Přečti si str.114,115   Druhý triumvirát doplň do vět 
Včele s CAESAREM stál………..
Dědicem jmenoval………………..
S kým vytvořil 2.triumvirát?
Antonius ponikal…………………..……..,seznámil se s KLeo……………..,
V bitvě u ACTIA zvítězil………………….……..,Caes. a KLeopatra spáchali sebevraždu. Egypt se stal římskou…………………..….Octavianus samo…………………
Přijal titul ……………………………/vznešený/.
Tím skončilo období římské republiky.
Příští týden si napíšeme o císařském Římě………………..
Mějte se hezky,i v začínajících letních dnech nezapomeňte na školu!!!!!!!!!!!!! Ahoj jk
Přírodopis

Přečti si text Hmyz v učebnici na straně 46-49.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

18.5. Vnější stavba hmyzu – zadání

Vyplněný pracovní list vyfoť nebo oskenuj a pošli na mail novakovaj@zstk.cz nejpozději do 24.5.

Děkuji.

Vyplň a nalep si do sešitu tento zápis:

21.5. Vnitřní stavba těla hmyzu + rozmnožování hmyzu – zápis

Fyzika Tento týden se ještě budeme věnovat úlohám, které souvisí s hustotou.

A) Nejprve si zopakuj pomocí videa, co už víš:
https://www.youtube.com/watch?v=mtHL67Kd7FQ – pokud zjistíš něco nového, doplň si zápisky v sešitě.
Vypracuj do sešitu následující úkol:
O čem se mluví?
1.     Do vět doplň názvy fyzikálních veličin (pomůže ti jednotka):
1.1. Socha má …………………………….  2,5 m.
1.2. Socha má ……………………………… 6,1 t.
1.3. Dnes je ………………………………… 14°C.
1.4. Ukazuje ………………………………….. 5 h.
1.5. Ukazuje ……………………………….. 1,5 m.
1.6. ……………………………. tělesa je 35 g/cm3.
1.7. …………………………………. tělesa je  3 m3.
1.8. ………………………………….. tělesa je  3 hl.
1.9. ……………………………… tělesa je 129 kg/m3.
1.10. ……………………………… tělesa je 645 g.
2.     Vymysli 5 podobných vět a napiš je:

 
B) Do školního sešitu vyřeš 3 příklady z videa na výpočet hmotnosti: pusť si video
https://www.youtube.com/watch?v=ZohEP-01JyA, u každého příkladu si zapiš zadání pomocí výpisku zadání (veličiny, které známe), zastav video, příklady spočítej, pusť si znovu video a zkontroluj správnost svého řešení. Napiš mi, jak ti to šlo.
C) Piš přehledně do školního sešitu – přečti si úkol, napiš nadpis, jak by se takový úkol mohl jmenovat:
 C1) – Dobře si prohlédni svůj pokoj a napiš odhad, kolik gramů nebo kilogramů váží vzduch v tomto pokoji.
C2) – Změř v metrech výšku, šířku a délku pokoje a vypočítej, kolik gramů nebo kilogramů vzduch váží. (objem vzduchu vypočítáš tak, že vynásobíš výšku, šířku a délku pokoje).
C3) – Porovnej svůj odhad s vypočítaným výsledkem. 
D) Odpověz na dvě otázky:
D1) – Umí některé skupenství látek měnit samo svou hustotu? Své rozhodnutí zdůvodni. (Nápověda: pomohou ti vlastnosti látek.)
D2) – Jak se změní hustota látky, když ji zahříváme (nijak, zmenší se nebo se zvětší)? (Nápověda: pomůže ti učivo o tepelné roztažnosti látek.)

Na středu v 9:30 – 10:30 je naplánována schůzka přes Teams – připrav si materiály, sešit, otázky,….😊

Úkoly mi pošli do konce týdne na e-mail.
Zeměpis Povrch Afriky – učebnice str. 126 – 127
– Přečíst článek
– Zapsat do sešitu shrnutí str. 126
Z MINULÉHO TÝDNE MÁM ZATÍM PRACOVNÍ LIST JEN OD DANA, ROSTI, RADIMA A MATYHO!!! TY CHVÁLÍM.
17.5.2020 vložil zstk