Plán na týden 20. 4. – 24. 4. 2020

Plán na týden 06 – 6. třída  20. 4. – 24 .4. 2020
  Různé:
Podoba některých e-mailů mne vede k připomenutí zásad pro psaní elektronických dopisů.

Většina z vás s tím problémy nemá. Ale i tak, opakování je matka moudrosti:)

Tady je několik pravidel pro e-mail:

  • Předmět dělá e-mail – do předmětu stručně napište, čeho se e-mail týká (např. Fy-pokusy, AJ-4.týden, ČJ-sloh,…).
  • E-mail je forma dopisu – začněte oslovením (např. „Dobrý den, paní učitelko.“).
  • Napište stručně, proč píšete (např. „Posílám Vám příklady z matematiky za týden 03.“). Pokud něco chcete, nezapomeňte na slovíčko „prosím“.
  • Na závěr e-mailu patří podpis – ten je velmi důležitý v případě, že se z e-mailové adresy nepozná, kdo e-mail posílá.
  • Než e-mail odešlete, přečtěte si ho ještě jednou a opravte překlepy. Obzvlášť, pokud máte zapnuté automatické opravy textu.
  • Důležitá je Historie – využívejte odpovědi na e-mail, nemusíte psát vždy nový. Někdy je potřeba se podívat na předchozí e-mail. Dohledávat ho mezi mnoha jinými může trvat hodně dlouho. Je to např. vhodné, pokud posíláte opravu své práce. Nové e-maily můžete využívat např. pro rozčlenění úkolů podle týdnů.

Děkuji všem, že tyto zásady dodržujete.

P. Sádecká

Učivo
Český jazyk  Str. 43,cv.3          Doplň přísloví.      Připomínám, že přísloví je ustálené spojení slov s určitým významem.

Str. 44,cv.5  / mně – tobě, mě – tě /

Další pomůcka: PEPOVI – mně,    Pepu-mě

Str. 44,cv.6 / s sebou, sebou /

Nejdříve si přečti text nad cvičením. Zaměř se na vzorové věty.

Stále nemám od některých zprávu o četbě. EG

 

 

Anglický jazyk Milí šesťáci, v tomto odkazu si najdete Řešení cvičení 6. třída  z minulých týdnů. AJ KOR 5 a další budete dostávat postupně. Stále mám ještě opozdilce, kterým dám šanci ještě úkoly dodatečně posílat.

Projděte si všechna cvičení a přesvědčte se o tom, že máte vše správně. Chyby si opravte a zamyslete se, proč to má být jinak, než máte vy. Kdybyste něco nepochopili, můžete se na mě obrátit. Buď mi to napište do e-mailu, nebo mi můžete i zatelefonovat. Třeba bude pro někoho telefonát snadnější cesta k pochopení látky. Takže moje telefonní číslo je 777 478 847.

Všechny věty, které jste měli špatně, pište do malého sešitu. Ke každé větě napište i český překlad a nějakou jinou barvou než červenou (asi nejlépe zelenou) si podtrhněte to kritické místo, které jste měli špatně. Abyste pořádně uvědomili, jak to má být správně. Není ostuda chybovat. Chyby nás naopak můžou posunout a dávají nám příležitost se něco naučit.

Kdo by měl zájem, aby si mohl číst knížky ve zjednodušené angličtině, napište mi to. Ráda Vám poskytnu něco, co by Vás mohlo bavit.

A nyní úkol na nový týden. Prosím do předmětu e-mailu pište AJ KOR 6. Here we go!

Cvičení jsou na přítomný čas průběhový. Pamatujete. Děje se to právě teď. Am, is, are + -ing.

UČ 23/5 – Nejdřív si prohlédni obrázek, přečti si odpovědi a zkus vymyslet otázky, které by pasovaly. Napiš rozhovory do malého sešitu. Doporučuji psát gumovacím perem nebo tužkou, případně na papír a pak správně přepiš do sešitu. Až budeš mít rozhovor napsaný, poslechni si ukázku, aby sis mohl opravit chyby.

UČ 23/6 – podle vzoru z předchozího cvičení vytvoř další dva rozhovory. Opět do malého sešitu.

PS 17/3 –Prohlédni si obrázek.  Doplň Elleniny otázky. Pak napiš Neilovy krátké odpovědi.

PS 17/4 – Přečti si nejdřív odpovědi a pak napiš otázky, které pravděpodobně padly.

PS 17/5 – Odpověz na otázky o sobě.

Hodně štěstí. Good luck! If you need my help, call me. Have a nice time.

Matematika  1. Napiš si řadu obsahových jednotek / SLON→MYŠ/.

2. Převáděj/ dva obloučky  pomohou /:

18km²(ha)  =                18ha(a)   =                     11a(m²) =

0,05km²(ha) =              18ha(m²) =                    2,8a(m²) =

400ha(km²) =             70 000m²(a) =               170m²(a) =

2ha(m²) =               70 000m²(ha) =                 9m²(a) =

3. Počítáme obsahy čtverců a obdélníků. V hlavě máme uložené tyto vzorce: S = a . a / čtverec/  a   S = a . b / obdélník /! ! !

Str. 58,cv. 1a,b,c

Str. 58,cv. 2b

Str. 59,cv.7               879m²       ANO    NE

 

Dějepis
Poslední římští králové str.102  – 104
1.Etruská dynastie TARQUINOVCU – patřil sem SERVIUS TULLIUS.
2.Občané byli rozděleni do…………majetkových skupin,každá musela stavět do vojska určitý počet SET….
kolik……………….,tolik hlasů ve sněmu.
3.SERVIUS rozdělil Římany podle bydlení do územ….. jednotek.
4.Tabulku  tříd doplníme ve škoe,vynech místo!str .103
5.Servia zavraždil TARQUINIUS SUPERBUS zvaný    Zpu…….,neoblíben,byl vyhnán z města,konec vlády králů.
6.Z Říma se stala…………. do čela voleni 2. konzul……………..
Postranní pruhy
O AENEOVI a založení Říma str. 102
1. Jak vznikl název Řím ?
Římská jména str. 103
1.Kolik jmen měli Římané ?
2. Co znamená jméno Lucie =
                                           Marek =
                                           Viktor =
Vestálky str.104
1. Jakou podobu měla bohyně domácího krbu V ESTA ?
2. Kdo byly Vestálky?
3. Kdo zachránil matku Romula a Réma ?
Přírodopis Přečti si text v učebnici na straně 40-42 (sekáči, roztoči, štíři).

Pokud můžeš, pracuj i s internetem.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

20.4. Sekáči, roztoči a štíři – zadání

Vyplněný pracovní list vyfoť nebo oskenuj a pošli na mail novakovaj@zstk.cz nejpozději do 25.4.

Nezapomeňte pozorovat, jak se probouzí příroda.

Přeji hezký týden.

Zeměpis Lesy mírného pásu učebnice str. 112 a 113

  • Přečíst článek, zapsat shrnutí ze strany 113
  • Nakreslit do sešitu typické zvíře mírného pásu dle vlastního výběru.

Odevzdané pracovní listy jsou v pořádku. Vy, kteří jste neodevzdali, máte poslední šanci do 24. 4.. Pokud nezašlete, považuji úkol za nesplněný.

Fyzika  Tento týden se budeme věnovat měření objemu. Prozatím jen teoreticky, ve škole nás čekají zajímavé pokusy:) Jak a co máš dělat, najdeš v pracovních listech. Ty si nalep do sešitu.

06_objem

Do čtvrtka mi pošli ke kontrole pracovní listy 1, 3 a 4. Napiš mi, proč je na odměrném válci údaj o teplotě. Většinou je tam napsáno 20°C.

Než mi práce pošleš, přečti si v části Různé o zásadách posílání e-mailu.

Vyzkoušej sám sebe z převodů jednotek: http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/#. Nauč se se stránkou pracovat.

Pak si na 20ti příkladech ověř, jak jsi zvládl převody jednotek objemu – výsledek ověřování mi pošli.

Těším se na tvoje práce a přeji hodně úspěchů.

Ostatní předměty

 

19.4.2020 vložil zstk