Plán na týden 20. 4. – 24. 4. 2020

Plán na týden 06 – 9. třída 20. 4. – 24. 4. 2020
  Různé:
Podoba některých e-mailů mne vede k připomenutí zásad pro psaní elektronických dopisů.

Většina z vás s tím problémy nemá. Ale i tak, opakování je matka moudrosti:)

Tady je několik pravidel pro e-mail:

 • Předmět dělá e-mail – do předmětu stručně napište, čeho se e-mail týká (např. Fy-pokusy, AJ-4.týden, ČJ-sloh,…).
 • E-mail je forma dopisu – začněte oslovením (např. „Dobrý den, paní učitelko.“).
 • Napište stručně, proč píšete (např. „Posílám Vám příklady z matematiky za týden 03.“). Pokud něco chcete, nezapomeňte na slovíčko „prosím“.
 • Na závěr e-mailu patří podpis – ten je velmi důležitý v případě, že se z e-mailové adresy nepozná, kdo e-mail posílá.
 • Než e-mail odešlete, přečtěte si ho ještě jednou a opravte překlepy. Obzvlášť, pokud máte zapnuté automatické opravy textu.
 • Důležitá je Historie – využívejte odpovědi na e-mail, nemusíte psát vždy nový. Někdy je potřeba se podívat na předchozí e-mail. Dohledávat ho mezi mnoha jinými může trvat hodně dlouho. Je to např. vhodné, pokud posíláte opravu své práce. Nové e-maily můžete využívat např. pro rozčlenění úkolů podle týdnů.

Děkuji všem, že tyto zásady dodržujete.

P. Sádecká

Učivo
Český jazyk  Dobrý den, je tu zadání na další týden. Připomínám v úterý 21. 4. schůzku na Teams – možnost zodpovězení dotazů k výuce.

Zadání Čj 9, 20. 4. – 24. 4. 2020

Procvičování – vedlejší věty

Anglický jazyk Milí deváťáci, v tomto odkazu si najdete Řešení cvičení 9 z minulých týdnů. AJ KOR 5 a další budete dostávat postupně. Stále mám ještě opozdilce, kterým dám šanci ještě úkoly dodatečně posílat.

Projděte si všechna cvičení a přesvědčte se o tom, že máte vše správně. Chyby si opravte a zamyslete se, proč to má být jinak, než máte vy. Kdybyste něco nepochopili, můžete se na mě obrátit. Buď mi to napište do e-mailu, nebo mi můžete i zatelefonovat. Třeba bude pro někoho telefonát snadnější cesta k pochopení látky. Takže moje telefonní číslo je 777 478 847.

Všechny věty, které jste měli špatně, pište do malého sešitu. Ke každé větě napište i český překlad a nějakou jinou barvou než červenou (asi nejlépe zelenou) si podtrhněte to kritické místo, které jste měli špatně. Abyste pořádně uvědomili, jak to má být správně. Není ostuda chybovat. Chyby nás naopak můžou posunout a dávají nám příležitost se něco naučit.

Kdo by měl zájem, aby si mohl číst knížky ve zjednodušené angličtině, napište mi to. Ráda Vám poskytnu něco, co by Vás mohlo bavit.

A nyní úkol na nový týden. Prosím do předmětu e-mailu pište AJ KOR 6. Here we go!

Začínáme lekci U2C

 • UČ 24/1 – Přečti a ústně si přelož otázky, na které budeš hledat odpovědi v textu.
 • Poslechni si ukázku a zároveň si čti článek v učebnici
 • Na neznámá slovíčka se podívej do pracovního sešitu na stranu 82/2C. Všechna slovíčka se nauč.
 • UČ 24/1 – ještě jednou toto cvičení. Na otázky odpověz do malého sešitu.
 • UČ 24/2 – vyber, které věty jsou pravdivé a ty opiš do malého sešitu.
 • UČ 25/3 a – Do velkého sešitu si napiš nadpis NOUNS AND ADJECTIVES / PODSTATNÁ JMÉNA A PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Vytvoř si tabulku o čtyřech sloupečcích. Vyplň ji podle vzoru. Slovíčka se nauč!

NOUN PODSTATNÉ JMÉNO ADJECTIVE PŘÍDAVNÉ JMÉNO
danger nebezpečí dangerous nebezpečný

 

 • UČ 25/3 b – Pod zápis ve velkém sešitě napiš věty z tohoto cvičení. Doplňuješ slovíčka ze cvičení 3a. Některá budou použita vícekrát.
 • UČ 25/3 c – K větám připiš tick nebo křížek, zda s nimi souhlasíš nebo ne.
 • PS 18/1 – Vyplň si křížovku. Doplňuj přídavná jména (tabulka ve velkém sešitě)
 • PS 18/2 – Jen zakroužkuj správnou variantu. Text si překládej a rozliš, jestli se jedná o podstatné či přídavné jméno.

Hodně štěstí. Good luck! If you need my help, call me. Have a nice time.

Německý jazyk
1.    Druhá část slovní zásoby ,zopakovat!
2.Cvič. 7,8/ 63  pouze ústně,v učeb. procvič podle obrázků
3.Učeb.str.64 dole,procvič. čas.slovesa TRAGEN,už to bylo zadáno jednou
4.Použij ve cv.11a,b/64
5.Prac.seš.    str.65 /cv.7,8 písemně
Vypracuj a přepošli :
nosím džíny,nosíme halenky,kluci /die Jungen/ nosí  košile.teta nosí sukně,babička nosí šaty,nosíme bundy,co nosíš do školyi, děti nosí mikiny,nosíte kabát paní Nová ?
To je dnes vše,měli bychom umět použít tragen a 2.čáat slovíček.Posílám pozdravy,ať to jde samo! jk
Matematika  Tento týden pokračujeme s podobností.  Budoucí studenti dál trénují testy k přijímacímu řízení.

A) Do školního sešitu si napiš nadpis Podobnost trojúhelníků.

Podívej se na videa

https://www.youtube.com/watch?v=ufZNxtHfH7E

https://www.youtube.com/watch?v=CxFx-Vl_sxo

https://www.youtube.com/watch?v=7wlsOQw-xUg.

Pozorně si prostuduj v učebnici geometrie str. 49, 50 a 55, tentokrát zaměř se na podobnost trojúhelníků.

Do sešitu si napiš zápis ze str. 50 (slovníček) a str. 51 (Zapamatujme si).

B) Do cvičného sešitu vypracuj ze sbírky str. 88 – 91 př. 1, 2, 3, 4, 8, 11. Výsledky zkontroluj vzadu ve sbírce. Tyto příklady mi posílat nemusíš.

C) Do školního sešitu vypracuj z učebnice na str. 51 př. 3.2, str. 54 př. 3.19, str. 56 př. 6, str. 57 př. 8 (stačí početně – zapiš velikosti příslušných úhlů a stran), př. 9, 10, 12.

Tyto úlohy mi pošli do čtvrtka na e-mai.

D1) Chystáš-li se na střední školu, řeš úlohy z pracovního listu 06 + 07. Práci si rozvrhni tak, abys mi každý den poslal(a) několik úloh ke kontrole a na konci týdne 07 byly všechny úlohy vypočítané a zkontrolované.

D2) Nechystáš-li se na střední školu, řeš úlohy z pracovního listu 06 + 07. Práci si rozvrhni tak, abys mi na konci týdne 06 poslal(a) 5 vyřešených úloh, které si vybereš.

06+07_slovní_úlohy

Pokud nebudeš něčemu rozumět, s něčím si nevědět rady, použij v OneNote v sešitě Matematika 9 Prostor pro spolupráci – Použití prostoru.

Pokud budeš dávat úlohy do OneNote, pošli mi o tom vždy mail.

E) Budoucí studente – pravidelně počítej testy na přijímačky (ze sbírky Testy 2017, na internetu,…). Pokud narazíš na příklad, se kterým si nevíš rady, nahraj ho spolu se svým postupem řešení do OneNote – do poznámkového bloku Matematika 9-ročník – Prostor pro spolupráci – Použití prostoru (jsou tam už dva vzory).

Tam takové příklady můžeme řešit společnými  silami.

Dějepis  STR. 85 postr,pruh Reinhard Heydrich

1. Jaké mínění měl o Češích?
2.  Byl rasově zaměřený?
Proč nechtěl protiněmecky smýšlející tzv.dobrou rasu vystěhovat na Východ? /Uvědom si,že Němci v žádném případě si nepřipustili prohru v  SSSR/
Atentát na …………………. str.85
1. 27.9.1941 dorazil do Prahy…………………
2.Bylo vyhlášeno stanné…………………… /viz slovníček   str.90/Co obsahovalo?
3.Co čekalo v tuto dobu Židy a Romy ?
4.Kteří parašutisté se měli podílet na atentátu?…………………..
5.27.5.1942 …………………….
6.Proč nacisté chtěli zničit hlavně českou………………….?
7.Jaké byly důsledky tohoto atentátu?
8.Tomuto období řádění se říká……………………
9.18.6. 1942…………….
Tato akce přispěla k upevnění  mezinárodního postavení exilové čsl. vlády.
Osvobozování území ČSR
Str.86 – 87  Na str. 87   6 otázek k textu,stručně odpověz.využij slovníčku na str.90
Uvidíme,co přinese další situace,kdy se sejdeme ve škole,potom nás bude čekat poválečná doba.Společnými silami všechno  zvládneme,věřím vám,ahoj jk
Přírodopis Přečti si text v učebnici na straně 70-72.Pokud můžeš, pracuj i s internetem.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

20.4. Druhohory – zadání

Pozorujte jarní přírodu.

Přeji hezký týden.

Zeměpis  Druhy dopravy a jejich rozmístění, učebnice strana 54 až 56

 • Řešit úkoly v učebnici k danému tématu.
 • Přečíst článek v učebnici, udělat zápis do sešitu.

Odevzdané pracovní listy jsou v pořádku. Vy, kteří jste neodevzdali, máte poslední šanci do 24. 4.. Pokud nezašlete, považuji úkol za nesplněný.

Fyzika Tento týden prozkoumáme jaderné reakce.

A) Nejprve online testy:

Testů je sice pět, jsou ale kratinké.

Napiš mi e-mail, jak jsi dopadl(a) v každém testu zvlášť.

B) Přečti si pozorně kapitolu Jaderné reakce v učebnici. Podívej se na shrnutí https://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k31.htm

C) Napiš nebo si nalep do sešitu zápis, nakresli příslušné obrázky.

06_jaderné-reakce

Zápisky mi pošli na e-mail do čtvrtka.

Chemie  Tuky a sacharidy máme hotové. Brzy budou následovat testíky. Teď jdeme na organické dusíkaté sloučeniny. Ty mají kromě atomů uhlíku, kyslíku a vodíku ještě  atomy DUSÍKU. Vzhledem ke složitosti látky budu požadovat jen ty nejpodstatnější údaje.

Str. 81, 82/ zápis do sešitu /      AMINY

1. Aminy jsou nejjednodušší ………………..    ………………   …………………. .

2. Odvozují se od ………………………. .             Ten má vzorec: ………………….

3.Aminová skupina je: ………………

4. Příklady aminů:  a/ methanamin  –  pro výrobu pracích prostředků

–  vzorec/strukturní/

b/ benzenamin – je známý pod názvem ……………………….

-používá se pro výrobu   ………………………………

– vzorec/strukturní/

Na internetu zjisti, jak se vyrábí papír / hlavní surovina, popis jednotlivých fází – stručně, stačí v bodech /.

Zápis pošli na:  gabrlova.eva@tiscali.cz               Termín:  do pátku

 

ouAminy

Ostatní předměty

 

19.4.2020 vložil zstk